Projekti

ZDS aktivno sodeluje v več nacionalnih in mednarodnih projektih, in sicer kot vodja ali kot partner. Projekti, ki so predstavljeni, so pomemben mednarodni kanal za pridobivanje novega znanja in vzpostavljanja stikov.

logo CEElab small

Izboljšanje znanja o vplivu socialnih partnerjev Srednje in Vzhodne Evrope na reforme trga dela za učinkovito soočanje z globalno krizo

logo CEElab small

Finančna in gospodarska kriza je močno in dolgotrajno vplivala na evropsko gospodarstvo. Kot odziv na te okoliščine, so evropske države uvedle različne ukrepe za spremembo delovnopravne zakonodaje z namenom ublažitve negativnih učinkov na trgu dela zaradi gospodarske recesije ter z namenom povečanja konkurenčnosti Evrope.

Preberite več

zdravi zaposleni ZDS lezeca 400px

Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu

zdravi zaposleni ZDS lezeca 400px

Združenje delodajalcev Slovenije je v mesecu juliju 2015 v sodelovanju s šestimi regionalnimi gospodarskimi zbornicami in Sindikatom novinarjev Slovenije pričelo izvajati projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu«. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016.

Preberite več

Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu

Združenje delodajalcev Slovenije je v mesecu juliju 2015 v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico pričelo izvajati projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu«. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016.

Preberite več

wim2 ZDS lezeca 400px

WIM 2: Vključevanje delavcev - lotimo se izzivov

wim2 ZDS lezeca 400px

Na osnovi uspešno izvedenega projekta "WIM: Udeležba delavcev za boljše in trajnostno upravljanje v podjetjih v Sloveniji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji" so projektni partnerji izrazili interes za nadaljevanje projekta. Z nim se je opredelilo trenutno stanje in obstoječa zakonodaja s področja udeležbe delavcev pri upravljanju v državah projektnih partnerjev kot tudi seznanilo socialne partnerje z vsebino EU zakonodaje s tega področja.

Preberite več

gema ZDS lezeca 400px

GEMA: Upravljanje s pristopom uravnotežene zastopanosti spolov

gema ZDS lezeca 400px

Zavedanje, da enakost med ženskami in moškimi izboljšuje življenje številnim evropskim državljanom, je Evropsko unijo spodbudilo k vključevanju vidika enakosti med spoloma v vse ostale politike. S Paktom za enakost spolov Evropski svet poziva k obravnavi izzivov na področju politike enakosti spolov ter zagotovitvi, da se razsežnost enakosti spolov vključi v vsa področja politik.

Preberite več

gequal ZDS lezeca 400px

GEQUAL: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov

gequal ZDS lezeca 400px

Združenje delodajalcev Slovenije je v mesecu marcu 2015 pričelo z delom na projektu GEQUAL, kjer skupaj z Inštitutom za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije naslavljamo izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe, saj zaposlitveni položaj in pravice zaposlenih vplivajo na položaj žensk in moških na vseh drugih področjih življenja.

Preberite več

ZDS strong TCL 400px

Strong TCL: Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni Gori in Srbiji

ZDS strong TCL 400px

ZDS je januarja 2014 začelo z izvajanjem projekta »Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji (Strong TCL)«. V okviru projekta, ki ga sofinancira Evropska unija, se bo krepila usposobljenost delodajalcev in delojemalcev, da usposobijo pogajalce za sklepanje kolektivnih pogodb ter prevzem in izvajanje evropske zakonodaje.

Preberite več

PS LOGO tisk

Pogajalska šola - usposabljanje pogajalcev za kolektivna pogajanja

PS LOGO tisk

Združenju delodajalcev Slovenije je avgusta 2013 na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014 pridobilo projekt z naslovom »Pogajalska šola - usposabljanje pogajalcev za kolektivna pogajanja, in sicer v okviru 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Preberite več