Projekti

ZDS aktivno sodeluje v več nacionalnih in mednarodnih projektih, in sicer kot vodja ali kot partner. Projekti, ki so predstavljeni, so pomemben mednarodni kanal za pridobivanje novega znanja in vzpostavljanja stikov.

Za krepitev socialnega dialoga

S projektom »Za krepitev socialnega dialoga«, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, se bo krepila usposobljenost članic in članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za učinkovitejše sodelovanje v procesih socialnega dialoga, s poudarkom na področju poznavanja in uveljavljanja pravic na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc ter varovanja in ohranjanja zdravja.

Preberite več

logo CEElab small

Izboljšanje znanja o vplivu socialnih partnerjev Srednje in Vzhodne Evrope na reforme trga dela za učinkovito soočanje z globalno krizo

logo CEElab small

Finančna in gospodarska kriza je močno in dolgotrajno vplivala na evropsko gospodarstvo. Kot odziv na te okoliščine, so evropske države uvedle različne ukrepe za spremembo delovnopravne zakonodaje z namenom ublažitve negativnih učinkov na trgu dela zaradi gospodarske recesije ter z namenom povečanja konkurenčnosti Evrope.

Preberite več

zdravi zaposleni ZDS lezeca 400px

Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu

zdravi zaposleni ZDS lezeca 400px

Združenje delodajalcev Slovenije je v mesecu juliju 2015 v sodelovanju s šestimi regionalnimi gospodarskimi zbornicami in Sindikatom novinarjev Slovenije pričelo izvajati projekt »Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu«. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016.

Preberite več

Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu

Združenje delodajalcev Slovenije je v mesecu juliju 2015 v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico pričelo izvajati projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu«. Projekt je bil izbran na javnem razpisu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015-2016.

Preberite več

wim2 ZDS lezeca 400px

WIM 2: Vključevanje delavcev - lotimo se izzivov

wim2 ZDS lezeca 400px

Na osnovi uspešno izvedenega projekta "WIM: Udeležba delavcev za boljše in trajnostno upravljanje v podjetjih v Sloveniji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji" so projektni partnerji izrazili interes za nadaljevanje projekta. Z nim se je opredelilo trenutno stanje in obstoječa zakonodaja s področja udeležbe delavcev pri upravljanju v državah projektnih partnerjev kot tudi seznanilo socialne partnerje z vsebino EU zakonodaje s tega področja.

Preberite več

gema ZDS lezeca 400px

GEMA: Upravljanje s pristopom uravnotežene zastopanosti spolov

gema ZDS lezeca 400px

Zavedanje, da enakost med ženskami in moškimi izboljšuje življenje številnim evropskim državljanom, je Evropsko unijo spodbudilo k vključevanju vidika enakosti med spoloma v vse ostale politike. S Paktom za enakost spolov Evropski svet poziva k obravnavi izzivov na področju politike enakosti spolov ter zagotovitvi, da se razsežnost enakosti spolov vključi v vsa področja politik.

Preberite več

gequal ZDS lezeca 400px

GEQUAL: Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v kolektivnih pogodbah: vloga socialnih partnerjev pri spodbujanju enakosti spolov

gequal ZDS lezeca 400px

Združenje delodajalcev Slovenije je v mesecu marcu 2015 pričelo z delom na projektu GEQUAL, kjer skupaj z Inštitutom za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije naslavljamo izziv, kako lahko socialni partnerji prispevajo k spodbujanju enakosti spolov, zlasti z vključevanjem te tematike v kolektivne pogodbe, saj zaposlitveni položaj in pravice zaposlenih vplivajo na položaj žensk in moških na vseh drugih področjih življenja.

Preberite več