Pogajalska šola

ZDS je v letu 2016 registriral blagovno znamko Pogajalska šola, ki jo je pričel graditi v letu 2014, in sicer s projektom »Pogajalska šola - usposabljanje pogajalcev za kolektivna pogajanja«

S projektom »Pogajalska šola – Usposabljanje delodajalcev za socialni dialog (Pogajalska šola 2)«, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev konec leta 2017, se bodo krepile kapacitete socialnih partnerjev z namenom učinkovitejšega sodelovanja pri oblikovanju javnih politik in sprejemanja avtonomnih normativnih okvirov, ki bodo prispevali k smotrnejšemu izkoristku razvojnih potencialov ter k ohranjanju političnega in socialnega miru.

Projekt Pogajalska šola 2, ki se bo izvajal do konca septembra 2021, bo Združenje delodajalcev Slovenije vodilo v sodelovanju s projektnim partnerjem Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije.

Več o projektu

ZDS logo RS    ZDS logo EU skladi

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.