Baza znanja

ZDS vam na enem mestu nudi izbor najpomembnejših vsebin, ki jih vsak delodajalec potrebuje pri svojem vsakdanjem delu.

Kolektivne pogodbe

Na enem mestu so zbrane veljavne kolektivne pogodbe dejavnosti za zasebni sektor ter k njim pripadajoči aneksi in tarifne priloge. Tu najdete tudi prikaz časovne veljavnosti in prikaz stvarne veljavnosti kolektivnih pogodb, kjer lahko na podlagi šifre dejavnosti preverite katera kolektivna pogodba velja za vaše podjetje.

Vstopite

Delovna zakonodaja

Zaradi vsakodnevnega stika z delovnim pravom in vprašanji, ki se v zvezi z njim pojavljajo, smo za vas pripravili podstran, kjer na enem mestu najdete slovensko zakonodajo in izvršilne predpise s predmetnega področja, direktive ES, Konvencije MOD ter članke na posamezne teme in tudi odgovore na vprašanja, s katerimi se pogosto srečujete.

Vstopite

Davki in prispevki

Za vas smo pripravili vrsto pomembnih informacij, ki zajemajo davčne predpise, podlage za mesečni obračun plač (dohodninske lestvice, davčne olajšave), novosti s področja obdavčitve osebnih prejemkov in plačevanja prispevkov za socialno varnost, pojasnila FURS in članke o aktualnih temah.

Vstopite

Prejemki iz delovnih razmerij

Kolektivne pogodbe in predvsem njihove tarifne priloge predstavljajo predračun stroškov dela v podjetju. Za obračun plač, povračil stroškov v zvezi z delom in ostalih prejemkov so informacije, ki jih redno posodabljamo, ključnega pomena. V tem sklopu so objavljeni zneski prejemkov iz delovnega razmerja, količniki povečanja zneskov, osnove za izračun zneskov ter članki povezani s to tematiko.

Vstopite

Katere podatke (o Sloveniji) je dobro vedeti?

Pripravili smo nekaj statističnih podatkov o Sloveniji (bruto domači proizvod, brezposelnost, delovno aktivno prebivalstvo, povprečne plače, inflacija, javni dolg...) in napovedi izbranih kazalnikov za Slovenijo s strani domačih in mednarodnih institucij.

Vstopite