maj 2024

09:00 - 13:00 Delodajalska akademija

POREKLO BLAGA 🗺 – zakonodaja, pravila, novosti in pričakovanja

Na seminarju bomo udeležence seznanili s pravili o poreklu blaga, novostmi na področju porekla blaga ter predstavili več primerov iz prakse. Poudarek bo na začetku uporabe PEM prehodnih pravil o poreklu - vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu blaga – ter na pogojih za pridobitev porekla.
Dobre primere iz prakse vam bo predstavila vrhunska strokovnjakinja na področju porekla blaga 🗺

Preberite več
09:00 - 12:30 Delodajalska akademija

WEBINAR: Predlog plačnega modela ZDS in minimalna plača

Ali je vaš plačni model ustrezen? Ali nameravate plačni model spremeniti, dopolniti oziroma oblikovati na novo?
Na seminarju bo predstavljen predlog plačnega modela ZDS po vseh elementih plače (osnovna plača, dodatki, del plače iz naslova delovne uspešnosti, del plače iz poslovne uspešnosti).

Preberite več

junij 2024

09:00 - 12:00 Delodajalska akademija

Direktiva poročanja podjetij o trajnosti: breme ali priložnost?

Priložnosti zelenega prehoda z učinkovitim spremljanjem ogljičnega odtisa in drugih kazalnikov.
Nova Direktiva poročanja podjetij o trajnosti s 1.1.2025 predvideva poročanje o trajnostnosti poslovanja za poslovno leto 2024 za velika podjetja in za poslovno leto 2027 za večino ostalih podjetij. Cilj direktive je zagotoviti zanesljive in primerljive informacije o trajnosti v podjetjih. Direktiva predvideva predvsem sprejem obveznih standardov trajnostnostnega poročanja, tako za velika kot vsa ostala podjetja.

Preberite več
09:00 - 12:15 Delodajalska akademija

WEBINAR: Postal sem zaupnik po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, kaj pa zdaj❔

Rok za vzpostavitev prijavnih poti se je iztekel!
Če ste bili določeni za zaupnika po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, Vas vabimo na seminar na katerem boste izvedeli, katere so vaše naloge in odgovornosti v zvezi z obravnavo prijave in zaščito prijavitelja ter se na konkretnih praktičnih primerih naučili, kako obravnavati prijavo.

Preberite več
09:00 - 12:15 Delodajalska akademija

UPRAVLJANJE S ČASOM

Recepti in veščine sodobnega upravljanja s časom so lahko enostavni, ko jih enkrat poznaš in izbereš tiste, ki delujejo zate. Na delavnici boste spoznali preverjene recepte in pristope, ki danes, v tehnološko naprednem, a hkrati tudi zahtevnem svetu omogočajo posamezniku vrhunsk

Preberite več
09:00 - 12:15 Delodajalska akademija

WEBINAR: Zagotavljanje pravice do odklopa

Kako celovito urediti in zagotoviti pravico do odklopa?
Novela ZDR-1D je opredelila zgolj obvezo in postopek ureditve pravice do odklopa. Konkretne ukrepe pa mora delodajalec sprejeti sam. Ti ukrepi pa se lahko bistveno razlikujejo pri delodajalcih glede na prepoznane izzive in načina delovanja organizacije.

Preberite več

oktober 2024

09:00 - 12:15 Delodajalska akademija

Sedem korakov k skladnosti na področju varstva osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov je kompleksno področje, ki zaradi neustavljivega razvoja tehnologije in spreminjajoče se zakonodaje od podjetij zahteva redno preverjanje obstoječega stanja, stalno izobraževanje zaposlenih in nenehno izboljševanje procesov na področju obdelave in varstva osebnih podatkov.
NOVO❗

Preberite več