december 2023

09:00 - 13:00 Delodajalska akademija

WEBINAR: Davčni obračun DDPO za leto 2023

Na davčni obračun za leto 2023 se pravočasno pripravite!
Davčni obračun za davek od dohodkov pravnih oseb in obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2023 morajo davčni zavezanci predložiti davčnemu organu do 31. marca 2024.

Preberite več
09:00 - 12:00 Delodajalska akademija

Direktiva poročanja podjetij o trajnosti: breme ali priložnost?

Poročanje podjetij se nanaša na pregled in poročanje o vplivu podjetja na okolje, družbo in upravljanje. Gre za prakso, pri kateri podjetja razkrivajo informacije o svojih trajnostnih dejavnostih in ukrepih, da bi se spopadla s podnebnimi spremembami, socialnimi vprašanji ter vprašanji upravljanja in etike.
NOVO❗

Preberite več

januar 2024

09:00 - 11:00 Delodajalska akademija

WEBINAR: Obvezni zdravstveni prispevek – poročanje na REK-O obrazcu

Za izplačila plač, ki se nanašajo na obdobje od januar 2024 dalje morajo delodajalci za posamezne zaposlene obračunati in plačati obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju OZP). Obračun OZP je treba poročati na REK-O obrazcu. Na predavanju vas bomo seznanili z obveznostjo delodajalcev glede obračuna OZP in predstavili praktične primere poročanja plač za obdobje od januar 2024 dalje s poudarkom na pravilnem poročanju z upoštevanjem veljavne zakonodaje.
NOVO❗

Preberite več
09:00 - 13:00 Delodajalska akademija

Davčni obračun DDPO za leto 2023

Na davčni obračun za leto 2023 se pravočasno pripravite!
Davčni obračun za davek od dohodkov pravnih oseb in obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2023 morajo davčni zavezanci predložiti davčnemu organu do 31. marca 2024.
👉 10 % dodatnega popusta za zgodnje prijave do 14.1.2024❗

Preberite več
09:00 - 12:00 Delodajalska akademija

WEBINAR: Mobing na delovnem mestu

Na seminarju bodo obravnavani vsi vidiki soočanja s problematiko mobinga v podjetju!
❗ Ob udeležbi bodo udeleženci prejeli e-publikacijo 📚 ZDS z naslovom PREPREČIMO MOBBING - Praktični vodnik za zaposlene in delodajalce z dnevnikom mobbinga !
👉 10 % dodatnega popusta za zgodnje prijave do 14.1.2024❗

Preberite več
09:00 - 11:30 Delodajalska akademija

WEBINAR: Mednarodna - evropska izvršba in evropski plačilni nalog ter Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

Zavarovanje terjatev z nalogom za zamrznitev bančnih računov❗
Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova. Uredba predpisuje tudi standardne obrazce.
10 % dodatnega popusta za zgodnje prijave do 14.1.2024❗

Preberite več

februar 2024

09:00 - 12:30 Delodajalska akademija

Postal sem zaupnik po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, kaj pa zdaj❔

Če ste bili določeni za zaupnika po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, Vas vabimo na seminar na katerem boste izvedeli, katere so vaše naloge in odgovornosti v zvezi z obravnavo prijave in zaščito prijavitelja ter se na konkretnih praktičnih primerih naučili, kako obravnavati prijavo.
NOVO❗

Preberite več

marec 2024