Novice

Aktualna obvestila o delovanju združenja, ki so namenjena v prvi vrsti članom, pa tudi drugim zainteresiranim javnostim.

Ministrstvo za zdravje pritrdilo mnenju ZDS: Najvišje nadomestilo plače v breme OZZ se določa na podlagi podatka o zadnji znani povprečni mesečni bruto plači

Ob obvestilu ZZZS konec januarja 2024 smo s strani ZDS na ZZZS naslovili pripombo na razlago, da se najvišji znesek nadomestila (2,5 kratnik) določi na podlagi podatka o zadnji znani povprečni letni plači, preračunani na mesec. V obvestilu ZZZS namreč navaja, da se ta znesek trenutno določi še na podlagi povprečne mesečne plače za obdobje januar-december 2022, ki znaša 5.059,80 EUR. Ministrstvo za zdravje je 29.2.2024 mnenju ZDS pritrdilo in na ZZZS naslovilo poziv, da naj svojo razlago popravi.

Preberite več

Inšpektorat za delo bo v marcu in aprilu 2024 izvedel akcijo v okviru kampanje za preprečevanje nezgod na delovnem mestu

Inšpektorat za delo bo predvidoma v marcu in aprilu 2024 izvedel vrsto aktivnosti, usmerjenih v preprečevanje nezgod pri delu. V akciji, ki bo potekala na celotnem ozemlju Slovenije, bo sodelovalo 15 inšpektorjev s področja nadzora varnosti in zdravja pri delu. Nadzor bo izveden v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih iz dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva in cestnega prevoza, ki so v letu 2023 na Inšpektorat za delo prijavila nezgode delavcev pri delu.

Preberite več

Na voljo novi elektronski obrazci za oceno tveganja pri bremenih

Na spletišču VZD so objavljeni novi elektronski obrazci za oceno tveganja pri bremenih. Elektronski obrazci služijo kot pomoč pri vnašanju vrednosti in izračunih v zvezi s presejalnim testom in tremi metodami ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev na delovnem mestu glede na prilogi 2 in 3 Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

Preberite več

Pričetek anketiranja v raziskavi o delovnih pogojih

Evropsko raziskavo o delovnih pogojih (EWCS) izvaja Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev (Eurofound). Raziskava poteka v 35 državah; poleg držav članic EU zajema še Albanijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Kosovo, Norveško, Severno Makedonijo, Srbijo in Švico. Anketiranih bo približno 50.000 delavcev in delavk.

Preberite več