Novice

Aktualna obvestila o delovanju združenja, ki so namenjena v prvi vrsti članom, pa tudi drugim zainteresiranim javnostim.

Odprti razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo seznam odprtih razpisov, ki jih ministrstvo izvaja samo in preko izvajalcev, ki so SID banka, Javna agencija SPIRIT, Javni sklad RS za podjetništvo (SPS), Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS), Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (JŠRIS) ter Slovenska turistična organizacija (STO).

Preberite več

Ocenjevanje tveganj in uporaba zaščitnih mask na delovnih mestih

Inšpektorat za delo navaja, da je v času, ko je prisotnost virusa SARS-CoV-2 v populaciji močno razširjena, smotrno in z vidika zagotavljanja varnega in zdravega dela utemeljeno, da delodajalci prek ocenjevanja tveganj opredelijo ukrep uporabe zaščite dihal z namenom zmanjševanja tveganja za okužbo na delovnem mestu

Preberite več

Vlada sprejela predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19

Predlog med drugim prinaša pomoč za nakup HAG testov za samotestiranje, določa ukrep povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete za čas karantene ali zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, vzpostavlja pravno podlago za podaljšanje vnovčitve turističnih bonov, podaljšuje ukrep odsotnosti brez potrdila o upravičeni zadržanosti do konca februarja...

Preberite več

Poenostavitve REK obrazcev

FURS obvešča, da prenavlja in poenostavlja REK obrazce. Številni obstoječi REK obrazci: REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD bodo ukinjeni in se bodo nadomestili z enotnim REK-O obrazcem.

Preberite več

Odgovor MDDSZ v zvezi nošenjem kirurške maske ter maske tipa FFP2 po Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Prejeli smo mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede vprašanja, ali pisarne in skupne prostore (hodniki, stranišča) v zasebnih gospodarskih družbah tudi štejemo za zaprt javni kraj oziroma prostor ter, ali se skupni prostori in stopnišča stavbe v kateri ima sedež več različnih družb, štejejo za zaprt javni kraj oziroma prostor.

Preberite več