Novice

Aktualna obvestila o delovanju združenja, ki so namenjena v prvi vrsti članom, pa tudi drugim zainteresiranim javnostim.

Priznavanje stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z dela za čezmejne delovne migrante na način, kot je določen z ZDoh-2 ni v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-I 196/19 z dne 2.2.2023 presodilo, da določbe 44. in 45. člena Zakona o dohodnini, ki se nanašajo na davčno priznavanje stroškov prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, jubilejnih nagrad, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in regresa za letni dopust, za čezmejne delovne migrante, niso v neskladju z Ustavo.

Preberite več