Novice

Aktualna obvestila o delovanju združenja, ki so namenjena v prvi vrsti članom, pa tudi drugim zainteresiranim javnostim.

ZDS poziva k razširitvi seznama deficitarnih poklicev v Odredbi za zaposlovanje tujcev ter k čimprejšnjemu sprejetju sprememb zakona o zaposlovanju tujcev

Pred jutrišnjo (12. 7. 2024) sejo Ekonomsko-socialnega sveta v Združenju delodajalcev Slovenije pozivamo k razširitvi seznama deficitarnih poklicev v odredbi za zaposlovanje tujcev ter k čimprejšnjemu sprejetju sprememb zakona o zaposlovanju tujcev, ki bo omogočal lažje in hitrejše postopke zaposlovanja. Dodatne sezonske potrebe so še okrepile že tako kritično pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile, zato je takojšnje sprejetje rešitev nujno.

Preberite več

Gospodarski krog: Slovenija na lestvici konkurenčnosti pada, vlada pa pri prepotrebnih korakih krepko zamuja

»Delovanje slovenske države je iz dneva v dan bolj ohromljeno zaradi obsežnih stavk v javnem sektorju, kar otežuje ali celo onemogoča številne aktivnosti gospodarstva in vseh prebivalk in prebivalcev. Vlado pozivamo, da aktivno pristopi k reševanju tega problema in zagotovi nujne javne storitve,« so bili jasni v 16 gospodarskih in kmetijskih združenjih in organizacijah, ki sestavljajo Gospodarski krog. Kot trenutno najbolj problematična so označili področja izdaje gradbenih dovoljenj, zaposlovanja tujcev in zdravstva.

Preberite več

Pismo predsednika ZDS: Delodajalci ob vstopu v ESS pričakujemo spoštovanje pravil in ponovno razpravo o ključnih temah na trgu dela

Na pragu poletja 2024 smo delodajalci in sindikati z vlado po skoraj letu prizadevanj (in po izstopu iz ESS) uskladili posebno deklaracijo o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta, ki naj bi zagotovila enakopraven tripartitni socialni dialog s pomembno zavezo vlade, da ne bo mimo ESS sprejemala ali predlagala v sprejetje predpisov, ki sodijo v temeljna ekonomska in socialna področja, ki v skladu s Pravili delovanja ESS sodijo v obravnavo na ESS.

Preberite več

Zvišanje nekaterih prejemkov po Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost

V Uradnem listu RS, št. 52/2024 z dne 21.6.2024 je bil objavljen Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki za delo v mesecu juliju 2024 in dalje določa nove urne zneske dodatkov, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden, nove zneske najnižjih osnovnih plač, povračila stroška prehrane med delom in jubilejne nagrade.

Preberite več