Novice

Aktualna obvestila o delovanju združenja, ki so namenjena v prvi vrsti članom, pa tudi drugim zainteresiranim javnostim.

Nadomestila v breme ZZZS po PKP in osnova za nadomestila v breme OZZ

ZZZS je 19. februarja 2021 objavil pregled vseh pravic do nadomestila plače, ki jih ZZZS izplačuje oziroma refundira na podlagi veljavnih PKP-jev in povezave na spletne strani, kjer so vse potrebne informacije za naslednje razloge zadržanosti: 13-bolezen-3 dni: Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni, 14-sobivanje: Sobivanje, 15-bolezen-46. člen: Okužba na delovišču po 46. členu ZIUPOPDVE.

Preberite več