Stvarna veljavnost kolektivnih pogodb

Pri Združenju delodajalcev Slovenije (ZDS) lahko preverite ali vaše podjetje upošteva ustrezno kolektivno pogodbo dejavnosti, če izpolnite Vlogo za izdajo mnenja ZDS k zavezanosti delodajalca kolektivnim pogodbam dejavnosti zasebnega sektorja, na osnovi katere vam bo ZDS posredovalo Mnenje ZDS k zavezanosti delodajalca kolektivnim pogodbam dejavnosti zasebnega sektorja.

Cena izdanega mnenja (brez DDV):

  Mnenje
Člani ZDS 50 EUR
Nečlani 100 EUR

 

Vloga za izdajo mnenja