oktober 2022

09:00 - 11:00

WEBINAR: Posebno varstvo starejših delavcev in invalidov

NOVO❗
Delodajalci morajo biti pri sklepanju pogodb o zaposlitvi in ves čas trajanja delovnega razmerja ter v primeru prenehanja delovnega razmerja z navedenimi kategorijami delavcev posebej pozorni na pravice, ki jih določa zakonodaja in kolektivne pogodbe. Na seminarju bomo predstavili tudi sodno prakso na tem področju.

Preberite več
09:00 - 12:15

WEBINAR: Zakonite evidence delovnega časa

Dodatne obveznosti delodajalca glede na predvidene spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
Izognite se globam delovnega inšpektorata zaradi nezakonitih evidenc delovnega časa.

Preberite več
09:00 - 12:00

WEBINAR: Mobing na delovnem mestu

Na seminarju bodo obravnavani vsi vidiki soočanja s problematiko mobinga v podjetju!
❗ Ob udeležbi bodo udeleženci prejeli e-publikacijo 📚 ZDS z naslovom PREPREČIMO MOBBING - Praktični vodnik za zaposlene in delodajalce z dnevnikom mobbinga !

Preberite več

november 2022

09:00 - 12:30

WEBINAR: Predlaganje REK obrazcev od 1.1.2023 dalje ❕

Na predavanju vas bomo na primerih seznanili s pravilnim izpolnjevanjem in oddajo REK obrazcev in popravljanjem podatkov 👉 na podlagi novele ZDoh-2Z ter seznanili s predvidenimi 👉 novostmi na področju REK obrazcev, ki bodo stopile v veljavo v 1. januarja 2023❗

Preberite več

februar 2023

09:00 - 11:30

Disciplinski postopek po ZDR

Z udeležbo prejmete publikacijo: vzorec pravilnika o ugotavljanju disciplinske odgovornosti, vzorec pisne seznanitve z očitanimi kršitvami in poziv k podaji izjave, vzorec zapisnika o izjavi delavca v postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti in vzorec sklepa o disciplinski odgovornosti delavca.

Preberite več