maj 2022

junij 2022

09:00 - 11:00

(POGODBENO) PRAVO ZA PODJETNIKE 1. del

1. del:
SKLEPANJE POGODB
S poudarkom na morebitnem sodnem postopku bosta predstavljeni tudi obe najbolj pogosti pogodbi: prodajna pogodba in pogodba o delu (podjemna pogodba), kot osnovna storitvena pogodba.

Preberite več
12:00 - 14:00

(POGODBENO) PRAVO ZA PODJETNIKE 2. del

2. DEL
TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA
Zavarovanje (bodočih) terjatev, ki nastanejo med pogodbeniki predstavlja pomembno vprašanje pri sklepanju pogodb. Predstavljena bodo nekatera zavarovanja, ki se pogosto uporabljajo v poslovni praksi ter možnosti izterjave zavarovane terjatve, kot tudi položaj upnika z zavarovano terjatvijo v primeru začetega insolvenčnega postopka.

Preberite več

avgust 2022

september 2022

oktober 2022