junij 2022

09:00 - 11:30

WEBINAR: OSEBNI STEČAJ - terjatve in položaj upnikov

-Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem postopku osebnega stečaja?
-Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj upnika kot stranke postopka?
-Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
-Kako naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel postopek osebnega stečaja nad dolžnikom?
-In še veliko več...

Preberite več
09:00 - 11:00

(POGODBENO) PRAVO ZA PODJETNIKE 1. del

1. del:
SKLEPANJE POGODB
S poudarkom na morebitnem sodnem postopku bosta predstavljeni tudi obe najbolj pogosti pogodbi: prodajna pogodba in pogodba o delu (podjemna pogodba), kot osnovna storitvena pogodba.

Preberite več
12:00 - 14:00

(POGODBENO) PRAVO ZA PODJETNIKE 2. del

2. DEL
TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA
Zavarovanje (bodočih) terjatev, ki nastanejo med pogodbeniki predstavlja pomembno vprašanje pri sklepanju pogodb. Predstavljena bodo nekatera zavarovanja, ki se pogosto uporabljajo v poslovni praksi ter možnosti izterjave zavarovane terjatve, kot tudi položaj upnika z zavarovano terjatvijo v primeru začetega insolvenčnega postopka.

Preberite več

maj 2022

april 2022