junij 2024

09:00 - 12:15

WEBINAR: Zagotavljanje pravice do odklopa

Kako celovito urediti in zagotoviti pravico do odklopa?
Novela ZDR-1D je opredelila zgolj obvezo in postopek ureditve pravice do odklopa. Konkretne ukrepe pa mora delodajalec sprejeti sam. Ti ukrepi pa se lahko bistveno razlikujejo pri delodajalcih glede na prepoznane izzive in načina delovanja organizacije.

Preberite več
09:00 - 12:15

UPRAVLJANJE S ČASOM ⏱

Se vam pogosto dogaja, da lovite zadnje minute?
Recepti in veščine sodobnega upravljanja s časom so lahko enostavni, ko jih enkrat poznaš in izbereš tiste, ki delujejo zate. Na delavnici boste spoznali preverjene recepte in pristope, ki danes, v tehnološko naprednem, a hkrati tudi zahtevnem svetu omogočajo posamezniku vrhunsk

Preberite več
09:00 - 11:00

WEBINAR: Spremembe v kolektivni pogodbi za kmetijsko in živilsko industrijo Slovenije: kaj pomenijo za vaše plače in druge prejemke?

24. maja 2024 je bil v Uradnem listu RS, št. 43 objavljen Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, ki prinaša pomembne spremembe na področju plač in drugih prejemkov v dejavnostih kmetijstva in živilske industrije.
Vsebina vseh sprememb, s poudarkom kako jih uveljaviti v praksi, bo podrobno predstavljena na dogodku.

Preberite več
09:00 - 12:00

Direktiva poročanja podjetij o trajnosti: breme ali priložnost?

Priložnosti zelenega prehoda z učinkovitim spremljanjem ogljičnega odtisa in drugih kazalnikov.
Nova Direktiva poročanja podjetij o trajnosti s 1.1.2025 predvideva poročanje o trajnostnosti poslovanja za poslovno leto 2024 za velika podjetja in za poslovno leto 2027 za večino ostalih podjetij. Cilj direktive je zagotoviti zanesljive in primerljive informacije o trajnosti v podjetjih. Direktiva predvideva predvsem sprejem obveznih standardov trajnostnostnega poročanja, tako za velika kot vsa ostala podjetja.

Preberite več

maj 2024

09:00 - 12:00

WEBINAR: Predlog plačnega modela ZDS in minimalna plača

Ali je vaš plačni model ustrezen? Ali nameravate plačni model spremeniti, dopolniti oziroma oblikovati na novo?
Na seminarju bo predstavljen predlog plačnega modela ZDS po vseh elementih plače (osnovna plača, dodatki, del plače iz naslova delovne uspešnosti, del plače iz poslovne uspešnosti).

Preberite več
09:00 - 13:00

POREKLO BLAGA 🗺 – zakonodaja, pravila, novosti in pričakovanja

Na seminarju bomo udeležence seznanili s pravili o poreklu blaga, novostmi na področju porekla blaga ter predstavili več primerov iz prakse. Poudarek bo na začetku uporabe PEM prehodnih pravil o poreklu - vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu blaga – ter na pogojih za pridobitev porekla.
Dobre primere iz prakse vam bo predstavila vrhunska strokovnjakinja na področju porekla blaga 🗺

Preberite več
09:00 - 12:15

WEBINAR: Asertivna transformacija konflikta ⚡

Spoznajmo tehnike, kako vplivati na čustva sogovornika. Uporabimo asertivno komunikacijo in poiščemo rešitev, ki usteza vsem vpletenim.
Asertivna transformacija konflikta lahko pomaga izboljšati medosebne odnose, zmanjšati stres in pripeljati do bolj trajnostnih rešitev za konflikte.

Preberite več
10:00 - 14:00

Najpomembnejši vidiki zaposlovanja, samozaposlovanja in dela tujcev

Za vas iz prve roke!
Predstavitev novosti v letu 2024, ki so pripravljene na podlagi prenosa nove direktive o modri karti EU oz. druge spremembe v režimu zaposlovanja tujcev (npr. razširitev definicije sezonskega dela, olajšanje zaposlovanja tujcev, ki prebivajo na drugih podlagah kot je zaposlitev ali delo).

Preberite več
10:00 - 12:30

WEBINAR: Trajnostno poročanje - aktivnosti in odločitve ter priprava na ESRS

Kaj vse moramo postoriti letos, da bo poročanje v skladu z Evropskimi standardi za poročanje o trajnostnosti (ESRS) na podlagi direktive (CSRD) ustrezno? Kaj moramo upoštevati pri sprejemu odločitev glede izhodiščnega leta, srednjeročnega in dolgoročnega obdobja za poročanje, opredelitve posrednih poslovnih odnosov v višjem in nižjem delu vrednostne verige, postopkov skrbnega pregleda, meril za ocenjevanje dvojne pomembnosti? Kako se razlikujeta dvojna pomembnost v skladu z ESRS in matrika bistvenosti, uporabljena doslej?
NOVO❗

Preberite več
09:00 - 12:30

Premagovanje stresa na delovnem mestu

Namen spletne delavnice je spoznati vire stresa s posebnim ozirom na epidemijo korona virusa, v praktičnem delu oceniti stopnjo svoje obremenitve s stresom in skupaj poiskati najbolj učinkovite načine, kako se s stresom na delovnem mestu in nasploh v življenju čim bolje spopasti.

Preberite več