Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta.

DD SEPTEMBER 2022 NASLOVNICA

Delodajalec 9/2022

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. september 2022

pdf Kazalo - september 2022 / 37 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

20,30 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,4 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

20,30 €

DDV ni vključen!

Septembra v Delodajalcu ne prezrite:

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)
 • Obdobje za prenos letnega dopusta
 • Ministrstvo za finance pripravilo predloge sprememb štirih davčnih zakonov za leto 2023

in še veliko več...

 • Novo
naslovnica2

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Avtor: mag. Slavi Pirš, Lina Fratnik Andrić, Maja David, Maja Ceglar Ključevšek, mag. Tatjana Pajnkihar Napret

Datum izida: 24. september 2021

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,3 MB

Preberite več

Priročnik za kolektivna pogajanja vključuje najpomembnejše informacije, ki jih pogajalci potrebujejo, ko se pogajajo za kolektivno pogodbo dejavnosti ali za kolektivno pogodbo delodajalca. V prvem delu so predstavljene vse kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja (časovna, stvarna veljavnost, razširjena veljavnost). Sledijo osnovni makroekonomski podatki, pojasnjena je pravna podlaga za kolektivno dogovarjanje in predstavljeni so vsi prejemki iz delovnega razmerja. Če boste sledili pravilom uspešnega pogajanja, ki so zapisani v uvodu, uspeh ne bo izostal.

Priročnik je nastal v okviru projekta »Pogajalska šola – Usposabljanje delodajalcev za socialni dialog«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Publikacija je brezplačna in dostopna na Združenju delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana in na spletni strani ZDS: http://www.zds.si/sl/publikacije.

 • POSODOBLJENO❗
naslovnica asd 2021

Ali je vaš akt o sistemizaciji dela uporaben?

Avtor: mag. Slavi Pirš

Datum izida: 7. september 2021

pdf kazalo 2022 / 585 KB

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

66,67 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

66,67 €

DDV ni vključen!

👉 Kaj je akt o sistemizaciji?

👉 Kaj je dobro vedeti, ko oblikujete akt o sistemizaciji?

Nabor obvezne in neobvezne vsebine akta o sistemizaciji. Koraki do novega akta o sistemizaciji oziroma sprememb in dopolnitev. Posledice spremembe akta o sistemizaciji na ostale pravne akte pri delodajalcu in pogodbo o zaposlitvi.

👉 Kako sprejeti akt o sistemizaciji, da bo veljaven?

Publikacija je v E-obliki, na 42 straneh

 • POSODOBLJENO❗
PPM naslovnica 2020 marec manjsi

Predlog plačnega modela ZDS

Avtor: Mag. Slavi Pirš

Datum izida: 1. februar 2021

pdf kazalo 2021 / 186 KB

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

V priročniku je objavljen do sedaj vsebinsko najbolj dodelan plačni model, ki ga ZDS ponuja delodajalcem – pogajalcem, ki se pogajajo na KP dejavnosti in tistim, ki se pogajajo za pravice in obveznosti na ravni gospodarske družbe. Ker so poslovne razmere v dejavnostih in pri delodajalcih izjemno različne in poleg tega delodajalce zavezujejo še različne KP dejavnosti, priročnik služi kot pripomoček pri iskanju lastnih rešitev.

Publikacija je v E-obliki, na 23 straneh

vzorec pravilnika poslovna uspesnost

Vzorec pravilnika o nagrajevanju iz naslova poslovne uspešnosti z uvodnimi pojasnili

Avtor: Mag. Slavi Pirš, Nataša Peterca, Kristina Barič

Datum izida: 14. december 2020

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Ena od dopolnitev Zakona o dohodnini, ki se je začela uporabljati januarja 2017, se nanaša na izplačilo plače za poslovno uspešnost. Del plače za poslovno uspešnost se tako pod pogoji Zakona o dohodnini od 1.1.2017 ni všteval v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 70% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, od 1.1.2018 dalje pa do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.

 • V publikaciji je pojasnjeno kateri POGOJI morajo biti izpolnjeni, da je tako izplačilo mogoče in kako se to izplačilo izvede.
 • Dodana so POJASNILA Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Pojasnjene so možnosti neobdavčenega izplačila poslovne uspešnosti v primeru, da delodajalec koristi ukrepe iz interventne zakonodaje
 • Publikacija vključuje VZOREC pravilnika, ki ga mora delodajalec sprejeti pred izplačilom dela plače za poslovno uspešnost. Vzorec je oblikovan tako, da delodajalcu omogoča vključiti dodatne, njemu lastne vsebine.

◼ NE SPREGLEJTE:
Z izplačilom dela plače iz naslova poslovne uspešnosti, ki bo skladna z zakonodajo, bodo delavci prejeli višji znesek!

Publikacija je v E-obliki, na 15 straneh (vzorce prejmete v Word datoteki).

naslovnica

PREPREČIMO MOBBING - Praktični vodnik za zaposlene in delodajalce z dnevnikom mobbinga

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.

Datum izida: 30. oktober 2020

pdf Prenesite digitalno verzijo / 472 KB

Preberite več

Praktični vodnik za zaposlene in delodajalce z dnevnikom mobbinga

Kljub temu, da mobbing v Sloveniji ni nov pojav, mnogi še vedno ne poznajo njegove natančne opredelitve. Namen tega praktičnega vodnika je v povečevanju zavedanja pojava ter njegovem pravočasnem prepoznavanju.

Priročnik zajema pojasnila o mobbingu, njegove pojavne oblike, kako naj ukrepa zaposleni in kako delodajalec, pravno podlago, sodno prakso ter dnevnik vodenja z navodili za izpolnjevanje.

Publikacija je v e-obliki, na 12 straneh

vzorec presezni delavci naslovnica

Presežni delavci – Smernice in vzorci

Avtor: Sandra Kink Lavtar, Lina Fratnik Andrić

Datum izida: 30. september 2019

pdf Kazalo - Presežni delavci - smernice in vzorci / 230 KB

Člani ZDS

70,00 €

Nečlani ZDS

140,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

70,00 €

Nečlani ZDS

140,00 €

DDV ni vključen!

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ob upoštevanju določb Direktive Sveta 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti. Zato je potrebno navedene določbe ZDR-1 uporabljati ob upoštevanju določb Direktive in sodne prakse Sodišča evropske unije (SEU), ki se je oblikovala na podlagi teh določb.

V pomoč delodajalcem je bil oblikovan priročnik Presežni delavci – smernice in vzorci, v katerem boste našli smernice, izoblikovane na podlagi zakonodaje in utemeljene z aktualno sodno prakso, in 6 vzorcev:

 • Vzorec 1: OBVESTILO SINDIKATU PRI DELODAJALCU   
 • Vzorec 2: ZAPISNIK POSVETOVANJ S SINDIKATOM PRI DELODAJALCU
 • Vzorec 3: OBVESTILO SVETU DELAVCEV PRI DELODAJALCU
 • Vzorec 4: ZAPISNIK SKUPNEGA POSVETOVANJ S SVETOM DELAVCEM
 • Vzorec 5: OBVESTILO ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE
 • Vzorec 6: PROGRAM RAZREŠEVANJA PRESEŽNIH DELAVCEV DRUŽBE

Publikacija je v E-obliki, na 42 straneh (vzorce prejmete v Word datoteki). 

Naslovnica publikacija 2019

Vključevanje delavcev v upravljanje - ozaveščanje, preizkus, spremljanje - Regionalni pregled in prihodnji trendi

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 28. november 2019

JPG Kazalo / 55 KB pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,8 MB

Preberite več

Projektni partnerji v publikaciji prikažejo pravne in dejanske okvire sodelovanja delavcev v procesih odločanja, možnosti učinkovitega prenosa relevantnega dela evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo držav kandidatk EU, povzeti eksperiment v pilotnih podjetjih, modele vključevanja v treh sodelujočih državah članicah EU ter njihova priporočila za posodobitev nacionalne zakonodaje s tega področja.

Publikacijo si lahko brezplačno naložite na vaš računalnik.

Sluzbena potovanja in napotitev na delo v tujino

Službena potovanja in napotitev na delo v tujino

Avtor: Mag. Maja Skorupan, Nataša Peterca

Datum izida: 13. oktober 2017

Člani ZDS

47,62 €

Nečlani ZDS

76,19 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

47,62 €

Nečlani ZDS

76,19 €

DDV ni vključen!

Opis vsebine publikacije:

Publikacija »Službena potovanja in napotitev na delo v tujino«, vsebuje vzorec »Pravilnika o službenem potovanju« in vzorec »Pogodbe o zaposlitvi za napotitev na delo v tujino«. Publikacija je bila v septembru 2017 posodobljena zaradi sprejema novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.

Publikacija je nepogrešljiv pripomoček v vsakem podjetju, s pomočjo katere boste:

• na enem mestu pridobili pomembne informacije glede službenih potovanj in napotitev na delo v tujino s pravnega in plačnega vidika,

• uredili in poenostavili področje službenih potovanj in napotitev na delo v tujino,

• pripravili Pravilnik o službenem potovanju v vašem podjetju,

• pripravili Pogodbo o zaposlitvi za napotitev na delo v tujino za vaše zaposlene,

• prihranili čas in denar z usklajevanjem področja službenih potovanj in napotitev na delo v tujino,

• izognili finančnim škodam zaradi nepravilno izpeljanih postopkov pri napotitvah na delo v tujino in pri obračunavanju povračil potnih stroškov,

• postopke napotitve na službena potovanja in na delo v tujino lahko vodili sami in jih takoj vpeljali v prakso.

Publikacija je na voljo v vezani obliki, na 50 straneh. 

Usklajevanje dela in druzine ter enakost spolov2

Usklajevanje dela in družine ter enakost spolov: regionalni pregled in smernice

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 30. september 2017

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 9,2 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija poleg pregleda zakonodaje EU in evropskega socialnega dialoga ter pomena uravnoteženosti plačanega in neplačanega dela, obsega povzetke in zaključke analize stanja s področja usklajevanja dela in družine ter enakosti spolov v državah projektnih partnerjev in priporočila ter ukrepe za delodajalce, ki so namenjeni spodbujanju tega področja. Publikacija tako služi kot podpora delodajalcem pri urejanju obravnavane tematike v delovnem okolju.

Ena naslovnica za vec publikacij vzorci iz leta 2020

Vzorec odpovedi pogodbe o zaposlitvi - izredna

Avtor: Mag. Maja Skorupan in Anže Hiršl

Datum izida: 26. april 2017

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Vzorec je usklajen z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in ostalimi zakonodajnimi zahtevami. Namenjen je ureditvi zadevnih materij v podjetju, pri čemer pa dopušča prilagajanje posebnostim v vsakem posameznem podjetju. Prepričani smo, da vam bo vzorec v pomoč pri sklepanju pogodb o zaposlitvi in njihovi odpovedi.

Odslej lahko naročite tudi posamezne vzorce pogodb.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki.