Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta.

 • Novo
DD JUNIJ 2023 NASLOVNICA SPLETpdf

Delodajalec 6/2023

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. junij 2023

pdf Kazalo - junij 2023 / 40 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

20,30 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,6 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

20,30 €

DDV ni vključen!

Junija v Delodajalcu ne spreglejte:

 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi in (ne)možnost nadaljevanja delovnega razmerja do izteka odpovednega roka,
 • Novosti na področju zaposlovanja tujcev – odprava administrativnih ovir,
 • Po petih letih nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo,
 • Izračun sorazmernega dela regresa za letni dopust

in še veliko več.

 • Novo
naslovnica3

Vzorec avtorske pogodbe

Avtor: Kristina Barič, Maja David, Lina Fratnik Andrić, Maja Platnjak

Datum izida: 29. maj 2023

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Vzorec avtorske pogodbe z uvodnimi pojasnili je delovni pripomoček delodajalcem pri sklepanju avtorske pogodbe.
Namenjen je ureditvi tovrstnih razmerij v podjetju, pri čemer pa dopušča prilagajanje posebnostim v vsakem posameznem podjetju. Prepričani smo, da vam bo vzorec v pomoč pri sklepanju avtorske pogodbe.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki na 9 straneh.

 • Novo
naslovnica1

Vzorec pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela

Avtor: Kristina Barič, Maja David, Lina Fratnik Andrić, Maja Platnjak

Datum izida: 29. maj 2023

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Vzorec pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela z uvodnimi pojasnili je delovni pripomoček pri sklepanju te pogodbe z upokojencem. Namenjen je ureditvi tovrstnih razmerij v podjetju, pri čemer pa dopušča prilagajanje posebnostim v vsakem posameznem podjetju. Prepričani smo, da vam bo vzorec v pomoč pri sklepanju te pogodbe z upokojencem.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki in 10 straneh.

 • Novo
vzorec letni dopust naslovnica nova 2020

Letni dopust

Avtor: Maja David, Lina Fratnik Andrić, Maja Platnjak

Datum izida: 8. marec 2023

JPG kazalo / 59 KB

Člani ZDS

75,00 €

Nečlani ZDS

150,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

75,00 €

Nečlani ZDS

150,00 €

DDV ni vključen!

Uvodna pojasnila, vzorec pravilnika o izrabi letnega dopusta in vzorci obrazcev

Delodajalec je dolžan najpozneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Nimate sprejetega pravilnika o letnem dopustu? Potrebujete pojasnila ali vzorce obrazcev?
S publikacijo prejmete pojasnila zakonodaje, relevantno sodno prakso in vzorce obrazcev, ki bodo učinkovit pripomoček pri odmeri letnega dopusta:

 • Pravilnik o letnem dopustu
 • Obvestilo o odmeri izrabe letnega dopusta
 • Obvestilo o dodatnem dnevu letnega dopusta
 • Vloga za odobritev izrabe letnega dopusta

Publikacija je v E-obliki, na 21 straneh (vzorce prejmete v Word datoteki).

SD CHANGE Delo na domu in platformsko delo

Delo na domu in platformsko delo: Ključne ugotovitve raziskave in priporočila

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 31. avgust 2022

pdf Kazalo / 465 KB pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,6 MB

Preberite več

Nove oblike dela na trgu dela predstavljajo novo realnost, ki se bo v prihodnosti le še krepila. Nove oblike dela prinašajo številne prednosti za delavce in delodajalce, saj jim bodo omogočale bolj fleksibilno opravljanje dela. Prav tako pa prinašajo tudi številne izzive, ki jih bomo morali rešiti, da bodo tudi nove oblike dela za delavce predstavljale enako mero socialne varnosti, kot standardne oblike delovnega razmerja.

Zato so projektni partnerji v publikaciji raziskali delo na domu in platformsko delo ter pripravili priporočila oblikovalcem politik.

Publikacijo si lahko brezplačno naložite na vaš računalnik.

naslovnica2

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Avtor: mag. Slavi Pirš, Lina Fratnik Andrić, Maja David, Maja Ceglar Ključevšek, mag. Tatjana Pajnkihar Napret

Datum izida: 24. september 2021

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,3 MB

Preberite več

Priročnik za kolektivna pogajanja vključuje najpomembnejše informacije, ki jih pogajalci potrebujejo, ko se pogajajo za kolektivno pogodbo dejavnosti ali za kolektivno pogodbo delodajalca. V prvem delu so predstavljene vse kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja (časovna, stvarna veljavnost, razširjena veljavnost). Sledijo osnovni makroekonomski podatki, pojasnjena je pravna podlaga za kolektivno dogovarjanje in predstavljeni so vsi prejemki iz delovnega razmerja. Če boste sledili pravilom uspešnega pogajanja, ki so zapisani v uvodu, uspeh ne bo izostal.

Priročnik je nastal v okviru projekta »Pogajalska šola – Usposabljanje delodajalcev za socialni dialog«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Publikacija je brezplačna in dostopna na Združenju delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana in na spletni strani ZDS: http://www.zds.si/sl/publikacije.

 • POSODOBLJENO❗
naslovnica asd 2021

Ali je vaš akt o sistemizaciji dela uporaben?

Avtor: mag. Slavi Pirš

Datum izida: 7. september 2021

pdf kazalo 2022 / 585 KB

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

66,67 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

66,67 €

DDV ni vključen!

👉 Kaj je akt o sistemizaciji?

👉 Kaj je dobro vedeti, ko oblikujete akt o sistemizaciji?

Nabor obvezne in neobvezne vsebine akta o sistemizaciji. Koraki do novega akta o sistemizaciji oziroma sprememb in dopolnitev. Posledice spremembe akta o sistemizaciji na ostale pravne akte pri delodajalcu in pogodbo o zaposlitvi.

👉 Kako sprejeti akt o sistemizaciji, da bo veljaven?

Publikacija je v E-obliki, na 42 straneh

 • POSODOBLJENO❗
PPM naslovnica 2020 marec manjsi

Predlog plačnega modela ZDS

Avtor: Mag. Slavi Pirš

Datum izida: 1. februar 2021

pdf kazalo 2021 / 186 KB

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

V priročniku je objavljen do sedaj vsebinsko najbolj dodelan plačni model, ki ga ZDS ponuja delodajalcem – pogajalcem, ki se pogajajo na KP dejavnosti in tistim, ki se pogajajo za pravice in obveznosti na ravni gospodarske družbe. Ker so poslovne razmere v dejavnostih in pri delodajalcih izjemno različne in poleg tega delodajalce zavezujejo še različne KP dejavnosti, priročnik služi kot pripomoček pri iskanju lastnih rešitev.

Publikacija je v E-obliki, na 23 straneh

naslovnica

PREPREČIMO MOBBING - Praktični vodnik za zaposlene in delodajalce z dnevnikom mobbinga

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.

Datum izida: 30. oktober 2020

pdf Prenesite digitalno verzijo / 472 KB

Preberite več

Praktični vodnik za zaposlene in delodajalce z dnevnikom mobbinga

Kljub temu, da mobbing v Sloveniji ni nov pojav, mnogi še vedno ne poznajo njegove natančne opredelitve. Namen tega praktičnega vodnika je v povečevanju zavedanja pojava ter njegovem pravočasnem prepoznavanju.

Priročnik zajema pojasnila o mobbingu, njegove pojavne oblike, kako naj ukrepa zaposleni in kako delodajalec, pravno podlago, sodno prakso ter dnevnik vodenja z navodili za izpolnjevanje.

Publikacija je v e-obliki, na 12 straneh

vzorec presezni delavci naslovnica

Presežni delavci – Smernice in vzorci

Avtor: Sandra Kink Lavtar, Lina Fratnik Andrić

Datum izida: 30. september 2019

pdf Kazalo - Presežni delavci - smernice in vzorci / 230 KB

Člani ZDS

70,00 €

Nečlani ZDS

140,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

70,00 €

Nečlani ZDS

140,00 €

DDV ni vključen!

Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ob upoštevanju določb Direktive Sveta 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti. Zato je potrebno navedene določbe ZDR-1 uporabljati ob upoštevanju določb Direktive in sodne prakse Sodišča evropske unije (SEU), ki se je oblikovala na podlagi teh določb.

V pomoč delodajalcem je bil oblikovan priročnik Presežni delavci – smernice in vzorci, v katerem boste našli smernice, izoblikovane na podlagi zakonodaje in utemeljene z aktualno sodno prakso, in 6 vzorcev:

 • Vzorec 1: OBVESTILO SINDIKATU PRI DELODAJALCU   
 • Vzorec 2: ZAPISNIK POSVETOVANJ S SINDIKATOM PRI DELODAJALCU
 • Vzorec 3: OBVESTILO SVETU DELAVCEV PRI DELODAJALCU
 • Vzorec 4: ZAPISNIK SKUPNEGA POSVETOVANJ S SVETOM DELAVCEM
 • Vzorec 5: OBVESTILO ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE
 • Vzorec 6: PROGRAM RAZREŠEVANJA PRESEŽNIH DELAVCEV DRUŽBE

Publikacija je v E-obliki, na 42 straneh (vzorce prejmete v Word datoteki). 

Naslovnica publikacija 2019

Vključevanje delavcev v upravljanje - ozaveščanje, preizkus, spremljanje - Regionalni pregled in prihodnji trendi

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 28. november 2019

JPG Kazalo / 55 KB pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,8 MB

Preberite več

Projektni partnerji v publikaciji prikažejo pravne in dejanske okvire sodelovanja delavcev v procesih odločanja, možnosti učinkovitega prenosa relevantnega dela evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo držav kandidatk EU, povzeti eksperiment v pilotnih podjetjih, modele vključevanja v treh sodelujočih državah članicah EU ter njihova priporočila za posodobitev nacionalne zakonodaje s tega področja.

Publikacijo si lahko brezplačno naložite na vaš računalnik.