Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta.

 • Novo
DD MAJ 2024 NASLOVNICA SPLET

Delodajalec 5/2024

Avtor: Združenje Delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. maj 2024

pdf Kazalo - maj 2024 / 45 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

30,00 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 13 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

30,00 €

DDV ni vključen!

Maja v Delodajalcu ne prezrite:

 • Delodajalci, zakaj je pomembno odgovoriti na prijave študentov za delo takoj?
 • Spet dopuščena revizija plačila za poslovno uspešnost vs. božičnico
 • Odpoved pravicam iz delovnega razmerja – nova odločba Ustavnega sodišča

In še veliko več.

 • Novo
vzorec letni dopust naslovnica nova 2020

Letni dopust

Avtor: Maja David, Lina Fratnik Andrić, Maja Platnjak

Datum izida: 7. februar 2024

JPG kazalo / 59 KB

Člani ZDS

75,00 €

Nečlani ZDS

150,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

75,00 €

Nečlani ZDS

150,00 €

DDV ni vključen!

Uvodna pojasnila, vzorec pravilnika o izrabi letnega dopusta in vzorci obrazcev

Delodajalec je dolžan najpozneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Nimate sprejetega pravilnika o letnem dopustu? Potrebujete pojasnila ali vzorce obrazcev?
S publikacijo prejmete pojasnila zakonodaje, relevantno sodno prakso in vzorce obrazcev, ki bodo učinkovit pripomoček pri odmeri letnega dopusta:

 • Pravilnik o letnem dopustu
 • Obvestilo o odmeri izrabe letnega dopusta
 • Obvestilo o dodatnem dnevu letnega dopusta
 • Vloga za odobritev izrabe letnega dopusta

Publikacija je v E-obliki, na 21 straneh (vzorce prejmete v Word datoteki).

Pravilnik je posodobljen skladno s spremenjeno določbo o izrabi letnega dopusta, kot jo določa novela Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 114/2023).

 • Novo
SLIKA ZA SPLET

Pravilnik o prepovedi in nadzoru alkoholiziranosti prisotnosti drog ali drugih prepovedanih substanc

Avtor: Maja David, Maja Platnjak

Datum izida: 14. julij 2023

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Delo pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc lahko pomeni resne posledice za zdravje in varnost delavcev, prav tako pa se posledice lahko kažejo tudi v zmanjšanju ugleda delodajalca oziroma lahko povzročijo nastanek odškodninske odgovornosti delodajalca nasproti tretjim osebam. Delodajalec ima tako dolžnost in tudi poslovni interes zagotoviti okolje, kjer varnost in zdravje delavcev ne bosta ogrožena.

Postopek preizkusa alkoholiziranosti, prisotnosti drog ali drugih prepovedanih substanc v delovni zakonodaji ni natančneje opredeljen. Delovna zakonodaja ga namreč ne ureja neposredno. Izhodišče za preverjanje alkoholiziranosti, prisotnosti drog ali drugih prepovedanih substanc je dejstvo, da lahko ti dve stanji na delu predstavljata resno grožnjo varnosti in zdravju pri delu, prav tako pa lahko moralno in tudi materialno škoduje delodajalcu, podlaga za zadevne ukrepe delodajalca pa je njegova obveznost zagotavljanja varnega delovnega okolja.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki.

 • Novo
Zajeta slika

Vzorec podjemne pogodbe z uvodnimi pojasnili

Avtor: Kristina Barič, Maja David, Lina Fratnik Andrić, Maja Platnjak

Datum izida: 15. junij 2023

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Vzorec podjemne pogodbe z uvodnimi pojasnili je delovni pripomoček delodajalcem pri sklepanju podjemne pogodbe.
Namenjen je ureditvi tovrstnih razmerij v podjetju, pri čemer pa dopušča prilagajanje posebnostim v vsakem posameznem podjetju. Prepričani smo, da vam bo vzorec v pomoč pri sklepanju podjemne pogodbe.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki.

 • Novo
naslovnica3

Vzorec avtorske pogodbe

Avtor: Kristina Barič, Maja David, Lina Fratnik Andrić, Maja Platnjak

Datum izida: 29. maj 2023

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Vzorec avtorske pogodbe z uvodnimi pojasnili je delovni pripomoček delodajalcem pri sklepanju avtorske pogodbe.
Namenjen je ureditvi tovrstnih razmerij v podjetju, pri čemer pa dopušča prilagajanje posebnostim v vsakem posameznem podjetju. Prepričani smo, da vam bo vzorec v pomoč pri sklepanju avtorske pogodbe.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki na 9 straneh.

 • Novo
naslovnica1

Vzorec pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela

Avtor: Kristina Barič, Maja David, Lina Fratnik Andrić, Maja Platnjak

Datum izida: 29. maj 2023

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

45,00 €

Nečlani ZDS

70,00 €

DDV ni vključen!

Vzorec pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela z uvodnimi pojasnili je delovni pripomoček pri sklepanju te pogodbe z upokojencem. Namenjen je ureditvi tovrstnih razmerij v podjetju, pri čemer pa dopušča prilagajanje posebnostim v vsakem posameznem podjetju. Prepričani smo, da vam bo vzorec v pomoč pri sklepanju te pogodbe z upokojencem.

Vzorec pogodbe je na voljo v elektronski obliki in 10 straneh.

SD CHANGE Delo na domu in platformsko delo

Delo na domu in platformsko delo: Ključne ugotovitve raziskave in priporočila

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 31. avgust 2022

pdf Kazalo / 465 KB pdf Prenesite digitalno verzijo / 1,6 MB

Preberite več

Nove oblike dela na trgu dela predstavljajo novo realnost, ki se bo v prihodnosti le še krepila. Nove oblike dela prinašajo številne prednosti za delavce in delodajalce, saj jim bodo omogočale bolj fleksibilno opravljanje dela. Prav tako pa prinašajo tudi številne izzive, ki jih bomo morali rešiti, da bodo tudi nove oblike dela za delavce predstavljale enako mero socialne varnosti, kot standardne oblike delovnega razmerja.

Zato so projektni partnerji v publikaciji raziskali delo na domu in platformsko delo ter pripravili priporočila oblikovalcem politik.

Publikacijo si lahko brezplačno naložite na vaš računalnik.

naslovnica2

KOLEKTIVNA POGAJANJA: Priročnik za pogajalce na nacionalni, dejavnostni in podjetniški ravni

Avtor: mag. Slavi Pirš, Lina Fratnik Andrić, Maja David, Maja Ceglar Ključevšek, mag. Tatjana Pajnkihar Napret

Datum izida: 24. september 2021

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,3 MB

Preberite več

Priročnik za kolektivna pogajanja vključuje najpomembnejše informacije, ki jih pogajalci potrebujejo, ko se pogajajo za kolektivno pogodbo dejavnosti ali za kolektivno pogodbo delodajalca. V prvem delu so predstavljene vse kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja (časovna, stvarna veljavnost, razširjena veljavnost). Sledijo osnovni makroekonomski podatki, pojasnjena je pravna podlaga za kolektivno dogovarjanje in predstavljeni so vsi prejemki iz delovnega razmerja. Če boste sledili pravilom uspešnega pogajanja, ki so zapisani v uvodu, uspeh ne bo izostal.

Priročnik je nastal v okviru projekta »Pogajalska šola – Usposabljanje delodajalcev za socialni dialog«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Publikacija je brezplačna in dostopna na Združenju delodajalcev Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana in na spletni strani ZDS: http://www.zds.si/sl/publikacije.

 • POSODOBLJENO❗
naslovnica asd 2021

Ali je vaš akt o sistemizaciji dela uporaben?

Avtor: mag. Slavi Pirš

Datum izida: 7. september 2021

pdf kazalo 2022 / 585 KB

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

66,67 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

66,67 €

DDV ni vključen!

👉 Kaj je akt o sistemizaciji?

👉 Kaj je dobro vedeti, ko oblikujete akt o sistemizaciji?

Nabor obvezne in neobvezne vsebine akta o sistemizaciji. Koraki do novega akta o sistemizaciji oziroma sprememb in dopolnitev. Posledice spremembe akta o sistemizaciji na ostale pravne akte pri delodajalcu in pogodbo o zaposlitvi.

👉 Kako sprejeti akt o sistemizaciji, da bo veljaven?

Publikacija je v E-obliki, na 42 straneh

 • POSODOBLJENO❗
PPM naslovnica 2020 marec manjsi

Predlog plačnega modela ZDS

Avtor: Mag. Slavi Pirš

Datum izida: 1. februar 2021

pdf kazalo 2021 / 186 KB

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

33,33 €

Nečlani ZDS

47,62 €

DDV ni vključen!

V priročniku je objavljen do sedaj vsebinsko najbolj dodelan plačni model, ki ga ZDS ponuja delodajalcem – pogajalcem, ki se pogajajo na KP dejavnosti in tistim, ki se pogajajo za pravice in obveznosti na ravni gospodarske družbe. Ker so poslovne razmere v dejavnostih in pri delodajalcih izjemno različne in poleg tega delodajalce zavezujejo še različne KP dejavnosti, priročnik služi kot pripomoček pri iskanju lastnih rešitev.

Publikacija je v E-obliki, na 23 straneh

naslovnica

PREPREČIMO MOBBING - Praktični vodnik za zaposlene in delodajalce z dnevnikom mobbinga

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z.

Datum izida: 30. oktober 2020

pdf Prenesite digitalno verzijo / 472 KB

Preberite več

Praktični vodnik za zaposlene in delodajalce z dnevnikom mobbinga

Kljub temu, da mobbing v Sloveniji ni nov pojav, mnogi še vedno ne poznajo njegove natančne opredelitve. Namen tega praktičnega vodnika je v povečevanju zavedanja pojava ter njegovem pravočasnem prepoznavanju.

Priročnik zajema pojasnila o mobbingu, njegove pojavne oblike, kako naj ukrepa zaposleni in kako delodajalec, pravno podlago, sodno prakso ter dnevnik vodenja z navodili za izpolnjevanje.

Publikacija je v e-obliki, na 12 straneh