O ZDS

Vse kar vas zanima o Združenju delodajalcev Slovenije, boste našli na tem mestu. Poleg osnovnih informacij o združenju, ki jih najdete v Predstavitvi, smo pripravili tudi več informacij o samem delovanju ZDS preko organov združenja (vodstvo, upravni odbor, skupščina, sekcije, komisije) in članstvu o mednarodnih organizacijah.

Predstavitev

Združenje delodajalcev Slovenije je prva prostovoljna delodajalska asociacija v Sloveniji, ki zastopa in povezuje delodajalce že od leta 1994.

Vstopite

Organi upravljanja

Po 18. členu Statuta Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) organe združenja predstavljajo Skupščina ZDS, Upravni odbor ZDS in predsednik ZDS.

Vstopite

Vodstvo

Vodstvo ZDS predstavljajo predsednik ZDS, dva podpredsednika ZDS in generalni sekretar.

Vstopite

Program dela in poročilo o delu

Združenje delodajalcev Slovenije pri svojem delovanju sledi programu dela, ki ga vsako leto sprejema Upravni odbor ZDS ter potrjuje Skupščina ZDS. O izvedenih aktivnostih združenja tako doma kot v tujini si lahko preberete v vsakoletnem poročilu o delu.

Vstopite

Komisije

V združenju deluje pet stalnih komisij, katerih glavna naloga je prepoznavanje in opozarjanje na probleme ter oblikovanje stališč delodajalcev za posamezna interesna področja.

Vstopite

Mednarodno sodelovanje

ZDS ima status polnopravnega člana pri BUSINESSEUROPE, je član Business at OECD, IOE (znotraj ILO) in sodeluje v CEE iniciativi.

Vstopite

Novice

Aktualna obvestila o delovanju združenja, ki so namenjena v prvi vrsti članom, pa tudi drugim zainteresiranim javnostim.

Vstopite