Združenje delodajalcev Slovenije je na osnovi 17. člen Statuta Združenja delodajalcev Slovenije imenovalo pet stalnih komisij, od katerih vsaka šteje najmanj 7 članov, in sicer:

  1. Komisija za delovno in socialno pravo,
  2. Komisija za davčni sistem,
  3. Komisija za plačno politiko,
  4. Komisija za varnost in zdravje pri delu in
  5. Komisija za izobraževanje ZDS.

Po potrebi pa se lahko s sklepom Upravnega odbora ZDS lahko ustanavljajo tudi začasne komisije.
Odločitve (tako stalnih kot začasnih) komisij so po svoji naravi posvetovalne in za Upravni odbor ZDS niso zavezujoče, mora pa jih le ta obravnavati in do njih zavzeti stališče.

 

KOMISIJA ZA PLAČNO POLITIKO

Namen Komisije je prepoznavati, oblikovati in izražati interese delodajalcev na področju plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v zasebnem sektorju.

 

KOMISIJA ZA DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO

Namen komisije je prepoznavati probleme v delovno in socialno pravni zakonodaji in oblikovati ter zavzeti skupna stališča pri uresničevanju delovnopravne in socialne zakonodaje.

 

KOMISIJA ZA ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

Namen komisije je prepoznavati probleme v zvezi z zdravjem in varstvom pri delu in oblikovati ter zavzeti skupna stališča pri njihovem uresničevanju.

 

KOMISIJA ZA DAVČNI SISTEM

Namen delovanja komisije je prepoznavati in opozarjati na probleme veljavne davčne zakonodaje in oblikovati stališča v zvezi s predvidenimi spremembami pri sprejemanju nove davčne zakonodaje.

 

KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE ZDS

Namen komisije je prepoznavati izzive povezane z izobraževanjem in razvojem kadrov.

Strokovnjaki za posamezna področja iz vašega podjetja lahko v komisijah izmenjujejo stališča ter pripravljajo idejne rešitve za spremembe zakonodaje.

 


Pridružite se strokovnjakom v strokovnih komisijah ZDS!

Predlog za člana komisije posredujte na naslov delodajalci@zds.si.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice