Tripartitni socialni dialog

Ekonomsko socialni svet (ESS)

 • Ustanovljen leta 1994.
 • Pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (Ur.l. RS, št. 1/2017)
 • Tripartitna sestava ESS odraža enakopravno zastopanost treh partnerjev, in sicer predstavnikov delavcev, delodajalcev in vlade. Vsak partner imenuje svoje predstavnike v ESS. Vsak partner ima osem članov, vsak član pa ima lahko namestnika.
 • Temeljna ekonomska in socialna področja, ki jih obravnava ESS, so:
  • socialni sporazum,
  • proračunski memorandum in državni proračun,
  • dokumenti v okviru evropskega semestra,
  • ključni dokumenti s področja dela Mednarodne organizacije dela, Evropskega ekonomsko socialnega odbora, Sveta Evrope ter sorodnih institucij v Evropski uniji in drugih mednarodnih organizacijah,
  • ključni dokumenti na področju evropske kohezijske politike,
  • sistemska zakonodaja in ključni dokumenti s področja:
  • socialnih pravic in pravic iz obveznih zavarovanj,
  • delovnih razmerij, trga dela, zaposlovanja in varnosti in zdravja pri delu,
  • ekonomske in davčne politike,
  • pravne varnosti,
  • vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja,
  • zdravstva,
  • gospodarskega položaja in razvoja Slovenije,
  • soupravljanja, sindikalnih pravic in svoboščin,
  • ključne nacionalne strategije.

Poleg področij, ki zadevajo tripartitno sodelovanje, lahko ESS obravnava tudi druge zadeve, ki niso predmet tripartitnega sporazumevanja, se pa nanašajo na področje ekonomsko-socialnih zadev, če o tem odloči kolegij ESS.

Več na spletni strani ESS.

Bipartitni socialni dialog

 • kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti
 • kolektivne pogodbe na ravni podjetja
 • Zakon o kolektivnih pogodbah (Ur.l. RS, št. 43/2006)

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice