junij 2022

09:00 - 11:30 Delodajalska akademija

WEBINAR: OSEBNI STEČAJ - terjatve in položaj upnikov

-Kako in kdaj prijavim terjatev do dolžnika ob začetem postopku osebnega stečaja?
-Kdaj upnik v postopku osebnega stečaja pridobi položaj upnika kot stranke postopka?
-Kako je upnik seznanjen, da je bila njegova prijavljena terjatev prerekana in kako naj ravna v takšnem primeru ?
-Kako naj ravna upnik, če se je med pravdnim postopkom, ki teče po vloženem ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, začel postopek osebnega stečaja nad dolžnikom?
-In še veliko več...

Preberite več
09:00 - 11:00 Delodajalska akademija

(POGODBENO) PRAVO ZA PODJETNIKE 1. del

1. del:
SKLEPANJE POGODB
S poudarkom na morebitnem sodnem postopku bosta predstavljeni tudi obe najbolj pogosti pogodbi: prodajna pogodba in pogodba o delu (podjemna pogodba), kot osnovna storitvena pogodba.

Preberite več
12:00 - 14:00 Delodajalska akademija

(POGODBENO) PRAVO ZA PODJETNIKE 2. del

2. DEL
TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA
Zavarovanje (bodočih) terjatev, ki nastanejo med pogodbeniki predstavlja pomembno vprašanje pri sklepanju pogodb. Predstavljena bodo nekatera zavarovanja, ki se pogosto uporabljajo v poslovni praksi ter možnosti izterjave zavarovane terjatve, kot tudi položaj upnika z zavarovano terjatvijo v primeru začetega insolvenčnega postopka.

Preberite več

maj 2022

09:00 - 12:30 Delodajalska akademija

WEBINAR: Arhiviranje računovodske dokumentacije s poudarkom na rokih hranjenja

Pri arhiviranju računovodskih dokumentov smo dolžni upoštevati različne zakone, ki od delodajalca zahtevajo zbiranje določene dokumentacije. Del računovodske dokumentacije je delodajalec dolžan hraniti trajno, ostale pa do izpolnitve namena hrambe dokumenta. Vsekakor je tukaj izjemno pomembno upoštevati tudi splošne pritožbene roke.

Preberite več