E-učilnica

Preizkusite svoje znanje z vprašalnikom in ga nadgradite s pomočjo gradiv, zbranih v šestih različnih vsebinskih sklopih e-učilnice.

Z vzpostavitvijo e-učilnice želimo nadgraditi znanje, krepiti usposobljenost in dvigniti kompetence pogajalcev za njihovo učinkovito vodenje socialnega dialoga na nacionalni, panožni in podjetniški ravni. Z nadgrajenim znanjem bodo pogajalci učinkoviteje sodelovali pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva. Delodajalske pogajalce na panožni in podjetniški ravni želimo seznaniti s pravnimi in ekonomskimi podlagami kolektivnih pogodb in elementi kvalitetnega delovnega okolja ter jih poučiti o tehnikah/spretnostih pogajanj, da bodo doseženi dogovori prispevali k nadaljnjemu razvoju in utrjevanju socialnega dialoga, ki je ključen za dosego dolgoročne blaginje in socialnega miru.

ZDS logo Pogajalska Sola

Preizkusite znanje

Kako dobro poznate delovno zakonodajo? Bi rekli, da veste vse o plačah in osnovah za usklajevanje le-teh? In, kako vešči ste v pogajanjih? Preverite svoje znanje in ga po potrebi nadgradite!

Izpolnite vprašalnik

Prejemki iz delovnih razmerij

Prejemki iz delovnih razmerij predstavljajo pomemben del kolektivnih dogovarjanj. Gre za 3 osnovne skupine: plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki.

Vstopite