AGEGAP: Premostimo starostno vrzel - razvoj pobud socialnih partnerjev za soočanje z izzivi staranja

AGEGAP: Premostimo starostno vrzel - razvoj pobud socialnih partnerjev za soočanje z izzivi staranja

Združenje delodajalcev Slovenije sodeluje v mednarodnem projektu s področja staranja prebivalstva »Premostimo starostno vrzel - razvoj pobud socialnih partnerjev za soočanje z izzivi staranja (AgeGap)«, ki je sofinanciran s strani Evropske unije. V okviru projekta bodo delodajalska združenja iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Romunije, Črne gore in Makedonije preučevala politike in prakse za soočanje z izzivi starajoče se delovne sile in si prizadevala za uvedbo in izvajanje Okvirnega sporazuma evropskih socialnih partnerjev o aktivnem staranju in medgeneracijskem pristopu.

PROBLEMATIKA

25 odstotkov delovne sile je danes stare 50 in več let. Do leta 2020 jih bo tretjina. Delodajalci morajo v trenutnih gospodarskih razmerah z maksimiranjem veščin in produktivnosti kar najbolje izkoristiti prispevek vseh svojih delavcev - mlajših in starejših. Delodajalci, ki se bodo temu ustrezno odzvali, bodo pridobili pomembno konkurenčno prednost v smislu zaposlovanja in ohranjanja produktivnih delavcev. Za učinkovito upravljanje starajoče se delovne sile je potrebno razviti ustrezne politike/ukrepe, pri čemer socialni dialog na ravni podjetij pripomore k boljšemu oblikovanju in izvajanju teh ukrepov.

CILJI IN PRIORITETE

Projekt AgeGap je osnova za implementacijo Okvirnega sporazuma v državah Srednje in Jugovzhodne Evrope.

Temeljni cilji projekta so:

  • uvesti Okvirni sporazum 2017 v socialno partnerstvo držav Srednje in Jugovzhodne Evrope;
  • spodbujati izvajanje sporazuma na nacionalni ravni in/ali ravni podjetij ter
  • podati dobro raziskane povratne informacije o nacionalnih ugotovitvah/vidikih obravnavanega področja.

Predvsem v Srednji in Jugovzhodni Evropi je namreč izvajanje politik aktivnega staranja in s tem povezano ukrepanje na delovnem mestu še nerazvito, zato je namen projekta AgeGap standarde teh držav približati standardom zahodnoevropskih držav. Navedeno bo spodbudilo evropski socialni dialog ter razvoj konkurenčne in socialne Evrope. Delodajalska združenja bodo s preučevanjem obstoječih orodij in dobrih praks povečala ozaveščenost o pomenu aktivnega in zdravega staranja delovne sile in podprla implementacijo Okvirnega sporazuma.

Pri tem bodo osredotočena na naslednje prioritete:

  1. Razumevanje demografskega profila delovne sile z medgeneracijskim pristopom: podpora mlajšim in starejšim delavcem z namenom prilagajanja potrebam starajoče se delovne sile in ohranjanja njihove produktivnosti in motiviranosti (medgeneracijski pristop).
  2. Vloga predstavnikov poslovodstva in delavcev, povezana s praksami na področju človeških virov v podjetjih: predvidevanja in priprava na prihodnost, vključno z razvojem strateške vizije (upravljanje starosti zaposlenih).
  3. Ohranjanje zaposljivosti delovne sile z nenehno nadgradnjo spretnosti in znanja (trajno izobraževanje).

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Koordinator projekta:
MGYOSZ-BusinessHungary

Projektni partnerji:
Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS),
Združenje delodajalcev Hrvaške (HUP),
Nacionalna unija delodajalcev Slovaške (RUZ),
Konfederacija delodajalcev Romunije (CONCORDIA),
Federacija delodajalcev Črne gore (MEF),
Organizacija delodajalcev Makedonije (OEM)

Podporna partnerji projekta:
BUSINESSEUROPE,
Mednarodna organizacija dela (ILO), pisarna za Osrednjo in Vzhodno Evropo

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije. 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice