AGEGAP: PREMOSTIMO STAROSTNO VRZEL - RAZVOJ POBUD SOCIALNIH PARTNERJEV ZA SOOČANJE Z IZZIVI STARANJA
SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, december 2019

Demografske spremembe in staranje prebivalstva je eden izmed glavnih vzrokov pomanjkanja delovne sile

Prebivalstvo celotne Evropske unije se pospešeno stara. Z demografskimi spremembami in izzivi staranja ter posledično pomanjkanjem delovne sile se srečuje vsa Evropa. Pri tem tudi Slovenija ni izjema, saj se slovensko prebivalstvo pospešeno stara, naglo pa se povečuje tudi povprečna starost zaposlenih.

Leta 2018 je bila ena petina (19 %) evropskega prebivalstva starejša od 65 let. Po projekcijah bo do leta 2080 skoraj dvakrat toliko ljudi starih 65 let in več, kot jih je danes, in bodo predstavljali eno tretjino evropske populacije. Najhitreje rastoči del populacije je starostna skupina nad 80 let - leta 2014 je bilo v Evropski uniji 5,1 % ljudi starih 80 let in več, do leta 2080 jih bo 12,3 %. V Sloveniji 20 % prebivalstva predstavljajo osebe stare 65 let in več, kar pomeni, da je skoraj vsak peti prebivalec Slovenije starejši od 65 let. Do leta 2050 pa se bo ta delež še povečal, in sicer do 30 %.

Demografske spremembe vplivajo na zmanjševanje potencialne ponudbe delovne sile, ki postaja vse večja težava slovenskih delodajalcev in predstavlja zaskrbljujoč problem za prihodnost našega gospodarstva. Staranje prebivalstva prinaša številne posledice, zato ima vse pomembnejšo vlogo spopadanje z izzivom staranja, ki je pomembno za vse – za posameznika, podjetje in državo.

V kolikor se na izzive staranja ne bomo ustrezno in pravočasno odzvali bo to pomembno vplivalo na slovensko gospodarstvo, saj staranje prebivalstva za podjetja in socialne partnerje pomeni številne izzive in načine prilagoditve. Prav tako bo slednje vplivalo na vzdržnost pokojninskega sistema, povečan primanjkljaj v zdravstveni blagajni, težave s financiranje dolgotrajne oskrbe itd.

Staranje prebivalstva ni izziv prihodnosti, ampak izziv sedanjosti, zato so evropski socialni partnerji vprašanje aktivnega staranja kot vseživljenjskega procesa izpostavili v Neodvisnem okvirnem sporazumu o aktivnem staranju in medgeneracijskih pristopom. Podpisniki (BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC) spodbujajo delodajalce in sindikate, da preučijo vprašanja v zvezi z aktivnim staranjem ter sprejmejo ukrepe za ozaveščanje problematike aktivnega staranja in spodbujajo urejanje aktivnega staranja v kolektivnih pogodbah na ravni dejavnosti in ravni podjetja.

V projektu AgeGap, ki ga sofinancira Evropska unija, sodelujejo delodajalska združenja iz Madžarske, Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Romunije, Črne gore in Makedonije preučujejo politike in prakse za soočenje z izzivi starajoče se delovne sile, s katerimi se soočajo delodajalci in zaposleni. Cilj študije je predstaviti dobre prakse podjetij, kolektivnih pogodb oziroma morebitnih drugih oblik sodelovanja med delodajalci in sindikati, ki spodbujajo aktivno staranje z medgeneracijskimi pristopi.

V okviru projekta se izvaja raziskava o nacionalnih ugotovitvah oziroma vidikih obravnavanega področja. Kratek vprašalnik je namenjen delodajalcem in delavcem in je dostopen na naslednji povezavi:

https://www.surveymonkey.com/r/7H9YZZW

Vaše mnenje in morebitni primeri dobrih praks bodo pripomogli k pregledu stanja na področju upravljanja starosti zaposlenih in medgeneracijskega pristopa v Sloveniji ter omogočili nadaljnjo primerjalno analizo.

 

eu flag S finančno podporo EU.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice