Turizem je eden največjih in najbolj dinamično rastočih sektorjev v današnjem globalnem gospodarstvu. Dejavnost močno in pozitivno vpliva na naravni, kulturni in družbeni razvoj. Vendar pa so zanjo pogosto značilne številne težave in težki delovni pogoji, ki jih je potrebno za njeno trajnostno rast ustrezno nasloviti. In ravno projekt »Turizem smo ljudje« bo obravnaval omenjene težave, zlasti z vidika socialnega dialoga, ki je bistvenega pomena za trajnostni razvoj, rast, zaposlovanje, kakovostna delovna mesta, poslovne uspehe in mednarodno konkurenčnost. V okviru projekta bodo socialni partnerji na nacionalni ravni (specifično v sektorju turizma in gostinstva) informirani o pomenu socialnega dialoga na evropski ravni, kjer njihov glas slišijo nacionalni in evropski organi oblasti.

Ker je najpomembnejša oblika socialnega dialoga v posamezni državi kolektivno dogovarjanje, želi ZDS predstaviti znanje o kolektivnih pogajanjih in kolektivnih pogodbah ter njihovo vlogo v prenosu evropskega pravnega reda v nacionalno zakonodajo. V času gospodarske krize, ko je v širši družbi socialni dialog na preizkušnji, je namreč krepitev zaupanja v kolektivna dogovarjanja ustrezen način reševanja trenutnih problemov, pri čemer je mogoče zaupanje graditi le na kakovostnih, celostnih in trajnostnih rešitvah.

 

Cilji projekta so predvsem:

krepiti usposobljenost socialnih partnerjev v sodelujočih državah in s tem prispevati k nacionalnemu in evropskemu socialnemu dialogu;
pogajalce na sektorski ravni seznaniti s pomembnimi vsebinami kolektivne pogodbe (konkretni primeri) in jim predstaviti tehnike/spretnosti pogajanj z namenom nadaljnjega razvoja in krepitve socialnega dialoga;
preučiti možnosti prilagajanja in izvajanja pravnega reda Skupnosti (evropske zakonodaje kot tudi evropskih standardov);
preučiti idejo o »evropskem potnem listu spretnosti« kot tudi možnost njegove implementacije v vsaki sodelujoči državi;
povečati zavedanje in razumevanje predstavnikov delodajalcev in delavcev o pomenu evropskega (sektorskega) socialnega dialoga ter dejstva, da je to tista raven, kjer se sliši glas nacionalnih socialnih partnerjev in sektorjev z namenom povečanja konkurenčnosti kot tudi zaposlovanja v Evropi;
prilagoditi socialni dialog izzivom in spremembam v zaposlovanju (posodobitev trga dela, prožna varnost, spretnosti in znanja, kakovostno in dostojno delo).

Projektni partnerji:

 • ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije
 • SGITS – Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
 • HUP – Združenje delodajalcev Hrvaške
 • STUH – Sindikat turizma in storitev Hrvaške
 • BCM - Konfederacija makedonskega gospodarstva
 • CCM – Zveza sindikatov Makedonije
 • UPCG – Združenje delodajalcev Črne gore
 • TCM – Sindikat turizma in gostinstva Črne gore
 • UPS – Združenje delodajalcev Srbije
 • ATUTCS – Neodvisni sindikat turizma in gostinstva Srbije
 • VISZ – Madžarski sindikat hotelirstva, gostinstva in turizma
 • EFFAT - Evropska zveza sindikatov za prehrano, kmetijstvo in turizem

V okviru projekta bo ZDS skupaj s projektnimi partnerji:

izdalo publikacijo s priročnikom o socialnem dialogu in kolektivnih pogajanjih v sektorju turizma in gostinstva (pomen evropskega socialnega dialoga za sektor turizma in gostinstva, primerjalno poročilo s skupnimi priporočili, nacionalne ugotovitve in priporočila, ideja o »evropskem potnem listu spretnosti« in možnost njegove implementacije);
na dvostranskih srečanjih določilo niz rešitev ter na delavnicah na nacionalni ravni identificiralo rešitve, ki so potrebne v omenjenem sektorju, izzive sektorja, možnosti za uvedbo »evropskih potnih listov spretnosti«. Delavnice bodo vključevale seminarje za delodajalske pogajalce z namenom krepitve usposobljenosti pogajalcev v kolektivnih pogajanjih;
v partnerskih državah organiziralo panelne razprave o socialnem dialogu in modernizaciji trga dela;
z namenom izmenjave dobrih praks izvedlo študijski obisk v Bruslju;
organiziralo zaključno konferenco s tiskovno konferenco o socialnem dialogu na evropski in nacionalni ravni v sektorju turizma in gostinstva,
oblikovalo spletne strani o (evropskem) sektorskem socialnem dialogu in izdalo e-letaka o evropskem sektorskem socialnem dialogu in projektnih aktivnostih.

 

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo EU.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice