V mesecu juniju 2015 smo v okviru projekta »Turizem so ljudje« opravili dva delovna obiska pri naših projektnih partnerjih, in sicer na Hrvaškem in v Črni Gori.

Namen delovnih obiskov je bil v kratki razpravi o trenutnih razmerah v dejavnosti turizma in gostinstva, tako tistih, ki se nanašajo na ekonomske podatke kot tiste, ki se nanašajo na delovanje in obstoj socialnega dialoga.

V okviru projekta smo se partnerji zavezali oblikovati in izpolniti vprašalnik, v katerem bi dobili po posamezni državi pregled nad stanjem v dejavnosti turizma in gostinstva. Vprašalnik so projektni partnerji izpolnili do aprila 2015, to pa je bila podlaga za izvedbo delovnih obiskov. Dva obiska s strani ZDS, na Hrvaškem in Črni Gori, sta bila izvedena v mesecu juniju 2015, dva, v Srbiji in Makedoniji, pa bosta izvedena v septembru in oktobru 2015.

Na področju delovanja socialnega dialoga lahko ugotovimo, da sta tako Hrvaška kot Črna Gora dokaj razviti. V obeh državah so sprejeti zakoni, ki urejajo delovanje sindikalnih in delodajalskih organizacij, prav tako obstajajo zakoni, ki urejajo postopek sklepanja in veljavnosti kolektivnih pogodb. V primerjavi z RS, kjer je sistematika kolektivnih pogodb opredeljena v posebnem zakonu, je na Hrvaškem in v Črni Gori določena kar v zakonu, ki ureja delovna razmerja.

V obeh državah je v dejavnosti turizma in gostinstva ustanovljen in tudi delujeta reprezentativni sindikat in reprezentativna delodajalska organizacija. Medtem, ko v Črni Gori podatka o tem, kolikšna je zastopanost delavcev s strani sindikatov za dejavnost turizma in gostinstva nimajo, je na Hrvaškem ta podatek znan in sicer v višini 18%. Tudi podatek o zastopanosti delodajalcev v dejavnosti turizma in gostinstva je znan le na Hrvaškem in sicer v višini 45%.

Zanimiv je podatek o pogojih za reprezentativnost teko sindikalne kot delodajalske organizacije. Medtem, ko je v Črni Gori reprezentativen sindikat, v katerega je včlanjenih 15% vseh delavcev v dejavnosti, hrvaška zakonodaja zahteva, da je včlanjenih vsaj 50.000 delavcev. Razlika je tudi pri ugotavljanju reprezentativnosti delodajalskih organizacij – v Črni Gori je reprezentativna tista delodajalska organizacija, katerih člani zaposlujejo vsaj 25% delavcev, na Hrvaškem pa mora reprezentativna delodajalska organizacija včlanjevati vsaj 3000 delodajalcev oz. člani morajo skupaj zaposlovati vsaj 100.000 delavcev.

Hrvaška v svojem poročilu oz. vprašalniku izpostavlja razvitost socialnega dialoga tako na dejavnostni, kot tudi na podjetniški ravni. Večina velikih hotelirskih družb kolektivne pogodbe obnavlja in se pogaja kar na letni ravni. V Črni Gori pa je ravno obratno. Socialni dialog v dejavnosti turizma in gostinstva ni ravno razvit, zadnja kolektivna pogodba pa je bila sklenjena že v letu 2011. Kolektivno pogodbo za to dejavnost je potrebno uskladiti s splošno kolektivno pogodbo za zasebni sektor, ki je bila sklenjena v letu 2014.

Kot slabost sektorja turizma in gostinstva obe državi izpostavljata problematiko dela na črno in pomanjkljivost izobraževalnega sistema za poklice v tej dejavnosti. Pri delavcih oz. zaposlenih se tako občuti pomanjkanje komunikacijskih veščin, ki so v tej dejavnosti še kako pomembne, manjka pa tudi znanja o poznavanju kulinarike in vin.

Dne 6.10 2016 se je vodja projekta Maja Skorupan v Skopju sestala z makedonskimi projektnimi partnerji. Potekala je razprava o situaciji socialnega dialoga v dejavnosti gostinstva in turizma v Makedoniji. Prav tako so partnerji projekta pregledali in dopolnili izpolnjen vprašalnik, ki je bil pripravljen v okviru projektnih aktivnosti in bo služil kot podlaga za pripravo projektne publikacije.

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice