Dne 4. februarja 2015 so se prvič sestali partnerji projekta »Turizem so ljudje: Skupaj za krepitev socialnega dialoga v sektorju turizma in gostinstva«, v okviru katerega se bo krepila usposobljenost delodajalcev in delojemalcev za sklepanje kolektivnih pogodb v sektorju turizma in gostinstva ter prevzem in izvajanje evropske zakonodaje s tega področja.

Partnerji projekta Turizem so ljudje so imeli priložnost predstaviti trenutno stanje socialnega dialoga / kolektivnega dogovarjanja v sektorju turizma in gostinstva, ki je predvsem v državah kandidatkah (Srbiji, Makedoniji in Črni gori) slabše razvit in zaostaja za smernicami ter priporočili EU.

Predstavniki Črne gore so izpostavili predvsem problem velikega števila mikro in malih podjetij, ki niso člani delodajalskih in sindikalnih organizacij in jih panožna kolektivna pogodba ne zavezuje. Specifiko Črne gore predstavlja tudi tripartizem pri sklepanju splošne kolektivne pogodbe; partner v pogajanjih je poleg delodajalcev in sindikatov tudi vlada. Problem v Srbiji predstavlja veliko število sindikatov; z njimi ni mogoče vzpostaviti ustrezne komunikacije, ki bi privedla do sklenitve kvalitetne panožne kolektivne pogodbe in ureditve razmer na trgu dela. Prav tako je problematično vmešavanje politike v ustanavljanje sindikatov in posledično nepregledna / prirejena statistika trga dela. V Makedoniji panožna kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem ne obstaja, prav tako predstavlja problem množica mikro podjetij in nelegalne oblike dela. Hrvaška je izpostavila problem prehitrega prilagajanja in spreminjanja delovnopravne zakonodaje smernicam EU v pristopnem procesu; s spremembo je bila namreč ukinjena možnost splošne veljavnosti kolektivnih pogodb.

Projektni partnerji so se seznanili s slovensko izkušnjo ter primeri dobrih praks pri sklepanju panožne kolektivne pogodbe s področja turizma in gostinstva. Generalna sekretarka Sindikata gostinstva in turizma Slovenije Karmen Leban je orisala potek napornih 28-mesečnih kolektivnih dogovarjanj, ki so pripeljala do kvalitetne panožne kolektivne pogodbe z razširjeno veljavnostjo.

Generalna sekretarka za sektor turizma pri Evropski zvezi sindikatov za prehrano, kmetijstvo in turizem (EFFAT) Kerstin Howald je poudarila pomen Evropskega socialnega dialoga za nacionalni socialni dialog. Predstavila je poslanstvo EFFAT in rezultate / sporazume, ki so jih sprejeli evropski socialni partnerji v sektorju gostinstva in turizma. Med njimi je omenila priporočila za izogibanje nelegalnim oblikam dela, spletno usposabljanje, skladnost z direktivo o javnem naročanju in glede evropskega potnega lista spretnosti. EU in nacionalne vlade so pristojne za krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev in morajo ne le odobravati, temveč tudi zaščititi, spodbujati in olajšati nacionalni / sektorski socialni dialog. Poudarila je, da so sprejeti EU standardi le minimalna osnova in se lahko v vsaki državi članici določbe bolje uredijo.
Samostojna pravna svetovalka pri ZDS in vodja projekta "Turizem so ljudje" mag. Maja Skorupan je povzela namen in cilje projekta ter terminski načrt projektnih aktivnosti. Predstavila je vprašalnik o stanju socialnega dialoga v sektorju turizma in gostinstva in socialnega dialoga v državi; z njim bodo zbrane podrobne informacije o socialnem dialogu v sodelujočih državah, razvitosti zadevnega sektorja, stanju kolektivnega dogovarjanja in potrebnih nadaljnjih korakih, ki bodo uredile stanje na tem področju in širše.

Sledila je razprava o projektnih aktivnostih in administrativnih zadevah, s katerimi je udeležence seznanila.koordinatorka projektov pri ZDS Barbara Hrovatin.

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice