Izboljšanje znanja o vplivu socialnih partnerjev Srednje in Vzhodne Evrope na reforme trga dela za učinkovito soočanje z globalno krizo

Izboljšanje znanja o vplivu socialnih partnerjev Srednje in Vzhodne Evrope na reforme trga dela za učinkovito soočanje z globalno krizo

Finančna in gospodarska kriza je močno in dolgotrajno vplivala na evropsko gospodarstvo. Kot odziv na te okoliščine, so evropske države uvedle različne ukrepe za spremembo delovnopravne zakonodaje z namenom ublažitve negativnih učinkov na trgu dela zaradi gospodarske recesije ter z namenom povečanja konkurenčnosti Evrope. Ukrepi trga dela so bistveni elementi teh sprememb in so bili prilagojeni v mnogih evropskih državah. Reforme trga dela pogosto vplivajo na kakovost kolektivnega pogajanja.

V nekaterih državah - večina od njih z dolgoletno tradicijo socialnega dialoga – so bili socialnimi partnerji vključeni v posvetovanje o reformah. Navedeno pa ni bila pogosta praksa držav, zlasti držav Srednje in Vzhodne Evrope, kjer je socialni dialog zaradi manjkajoče tradicije slabše razvit. V regiji raziskovalnega projekta so bile politike trga dela pogosto oblikovane brez posvetovanja in dvo- ali tristranskega sodelovanja socialnih partnerjev, kar postavlja pod vprašaj koriščenje polnega potenciala gospodarske rasti, konkurenčnosti, ustvarjanja delovnih mest in kakovosti delovnih mest. Projekt CEELAB se bo nanašal predvsem na analizo okolja politik in izvajanja strukturnih reform na trgu dela v okviru procesa evropskega semestra.

 

O PROJEKTU

Projekt raziskuje, ali in kako socialni partnerji na vseh ustreznih ravneh prispevajo k vladnemu posvetovanju in/ali k avtonomnim pogajanjem za ustvarjanje več in boljših delovnih mest z namenom izhoda iz gospodarske krize. Oceniti je potrebno, katere reforme imajo več možnosti za dosego trajnega gospodarskega okrevanja s številnimi novimi delovnimi mesti in uvedba katerih reform je imela nasproten učinek. Cilj raziskovalnega projekta je preučiti prispevek struktur medsektorskih industrijskih odnosov k reformam trga dela, s poudarkom na Srednji in Vzhodni Evropi.

Večina raziskav o evropskem semestru se nanaša na ekonomske in finančne posledice in manj na vpliv socialnega dialoga. Projektna raziskava bo tako s preiskovanjem vpliva socialnih partnerjev na izvajanje posebnih priporočil držav članic EU v sodelujočih državah v nekem obsegu zapolnila vrzel in obenem potrdila oziroma ovrgla šibke strukture Industrijskih odnosov. Raziskana bo vloga struktur industrijskih objektov, vključujoč socialni dialog, v okviru evropskega semestra

Raziskava je razdeljena na dva dela, ki bosta vključena v sklepe ob zaključku projekta. Glavna raziskovalna vprašanja so:

1. Analiza reform trga dela: delovnopravna zakonodaja in politike zaposlovanja v državah Srednje in Vzhodne Evrope – soočenje z učinki gospodarske krize (2007-2008)

Kako se v procesu spreminjajočih se sistemov trga dela v državah Srednje in Vzhodne Evrope po krizi v letih 2007/2008 razvijata nacionalni socialni dialog in posvetovanje socialnih partnerjev, njuno poslabšanje oziroma izboljšanje?
Kakšen je vpliv reform trga dela na kolektivne pogodbe in kolektivna pogajanja?

2. Merjenje rezultatov evropskega semestra s stališča sistema industrijskih odnosov

Kakšni so postopki izvajanja na nacionalni ravni, na podlagi česa se lahko določijo in kakšen je obseg dialoga socialnih partnerjev v primeru vključenosti v posvetovanje?
Kakšen je vpliv evropskih socialnih partnerjev na analize in priporočila za posamezne države na nacionalni ravni (od zgoraj navzdol)?
Katere ravni in katere vrste sodelovanja nacionalnih socialnih partnerjev pri izvajanju evropskega semestra so merljive in kakšen vpliv imajo na nacionalne reformne programe? (od spodaj navzgor)
Kakšne so povratne informacije nacionalnih socialnih partnerjev glede priporočil za posamezne države?

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Koordinator projekta:

  • MGYOSZ-BusinessHungary

Projektni partnerji:

  • Madžarska javna raziskovalna univerza ELTE
  • Univerza v Rijeki, Pravna fakulteta
  • Združenje delodajalcev Slovenije
  • Združenje delodajalcev Črne gore

Podporni partnerji projekta:

  • BUSSINESSEUROPE
  • ILO

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice