Za krepitev socialnega dialoga

S projektom »Za krepitev socialnega dialoga«, ki je bil izbran na Javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, se bo krepila usposobljenost članic in članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) za učinkovitejše sodelovanje v procesih socialnega dialoga, s poudarkom na področju poznavanja in uveljavljanja pravic na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc ter varovanja in ohranjanja zdravja.

Projekt, ki se bo izvajal do konca septembra 2021, vodi ZSSS v sodelovanju s projektnim partnerjem Združenjem delodajalcem Slovenije.

Glavni cilj projekta izhaja iz podatkov številnih domačih in tujih analiz in raziskav s področja usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovit socialni dialog, ki kažejo na slabo poznavanje zakonodaj in politik, neobveščenost, nizek nivo razvitosti temeljih in poklicnih znanj in kompetenc, slabo povezovanje med različnimi deležniki in ne spremljanje trendov na trgu dela.

Z aktivnostmi v projektu bomo:

  • krepili usposobljenosti zaposlenih za učinkovitejše delo s članstvom, predvsem pri prepoznavanju in uveljavljanju pravic, izhajajočih iz kolektivnih pogodb;
  • krepili sodelovanje ZSSS s ključnimi deležniki z namenom zagotavljanja učinkovitejšega koriščenja obstoječih struktur in sredstev. V projektu bomo vzpostavili regijske mreže ZSSS, v katere bodo vključeni ključni deležniki, ki na regionalni ravni zagotavljajo vključevanje delavcev v vseživljenjsko učenje in aktivnosti za ohranjanje zdravja, ter delodajalci, ki bodo spodbujali/zagotavljali vključevanje svojih zaposlenih;
  • razvili IKT orodja, ki bodo zagotovila ustrezno strokovno in informacijsko podlago industrijskim odnosom ter zaposlenim omogočila prepoznavati in uveljavljati pravice, izhajajoče iz kolektivnih pogodb. Razvili in aktivirali bomo e-bazo kolektivnih pogodb in mobilno aplikacijo o pravicah iz dela;
  • povečevali udeležbo v vseživljenjskem učenju z nadgradnjo obstoječe e-učilnice z novimi programi usposabljanja in e-gradivi. V projektu se bodo vsi novi programi usposabljanja tudi izvajali, v pretežni meri kot e-izobraževanja;
  • promovirali pomen krepitve znanj in kompetenc zaposlenih v procesih socialnega dialoga in jih motivirali za vključevanje.

Več o projektu na: http://www.zsss-zksd.si/  

ZSSS plakat v2 small 3 

ZDS LOGOTIPI socialni skladi 150px    ZDS logo RS

www.eu-skladi.si

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice