Na osnovi uspešno izvedenega projekta "WIM: Udeležba delavcev za boljše in trajnostno upravljanje v podjetjih v Sloveniji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji" so projektni partnerji izrazili interes za nadaljevanje projekta. Z nim se je opredelilo trenutno stanje in obstoječa zakonodaja s področja udeležbe delavcev pri upravljanju v državah projektnih partnerjev kot tudi seznanilo socialne partnerje z vsebino EU zakonodaje s tega področja.

Za uspešno soočenje z izzivi v vse večji svetovni konkurenci ter za privlačnejšo EU za tuje naložbe in zaposlovanje, je potrebno okrepiti produktivnost in konkurenčnost našega gospodarstva. Strategija Evropa 2020 določa celovit okvir za doseganje vseh pomembnih dejavnikov, ki bodo krepili inovacije, podjetniško aktivnost, produktivnost ter rast in zaposlovanje. Vključevanje zaposlenih ter močnejša povezava med plačilom in delom sta možna načina za reformo trgov dela, za spodbujanje večje delovne produktivnosti in prilagodljivosti na spremembe ter za zagotovitev posvetovalnega odnosa med upravo in delavci na vseh ravneh organizacije. Vključenost delavec je lahko pomembno orodje za zagotavljanje socialnega miru, krepitev motivacije delavcev in s tem ustvarjanje ugodnega okolja za pridobitno dejavnost. Medtem ko je način sodelovanja delavcev odraz upravljanja s človeškimi viri, kakovostna delovna klima v podjetju pozitivno vpliva na produktivnost.

Projekt WIM 2 bo v sodelujočih državah poglobil razumevanje o pomenu udeležbe delavcev pri upravljanju in bo služil za izmenjavo znanja in najboljših praks. Predstavniki delodajalcev in delavcev ter ostale zainteresirane strani se bodo seznanili z ustrezno zakonodajo in politikami EU ter skladno z njimi pripravili novo / izboljšali obstoječo zakonodajo o udeležbi delavcev.

Cilji projekta so predvsem:

 • seznaniti socialne partnerje in akterje na ravni podjetja z ustrezno vsebino s področja udeležbe delavcev ter o vlogi predstavniških teles pri odločitvah v podjetju;
 • spodbujati transnacionalne ukrepe in sodelovanje za izboljšanje trenutnega stanja glede udeležbe delavcev v novih državah članicah in državah kandidatkah;
 • seznanjanje z zakonodajo in politikami EU o vključevanju zaposlenih, in sicer z izmenjavo informacij, izkušenj in dobrih praks;
 • preučiti možnost implementacije pravnega reda EU (EU zakonodaje in standard) in priprava priporočil / izhodišč za nacionalno zakonodajo o udeležbi delavcev;
 • prilagajanje odnosov med delodajalci in zaposlenimi na izzive in spremembe v zaposlovanju z namenom povečanja zaposlenosti in konkurenčnosti (posodobitev trgov dela, kakovostno in dostojno delo).

Projektno partnerstvo:

 • ZDS - Združenje delodajalcev Slovenije
 • CPM – Center za participativni menedžment)
 • HUP – Združenje delodajalcev Hrvaške
 • BCM – Konfederacija makedonskega gospodarstva
 • UPCG – Združenje delodajalcev Črne gore
 • BDA – Zveza združenj nemških delodajalcev

V okviru projekta bo ZDS skupaj s partnerji projekta:

 • izdalo publikacijo o vključevanju delavcev;
 • na dvostranskih srečanjih določilo delovno skupino za pripravo priporočil/izhodišč za zakonodajo na področju udeležbe delavcev;
 • na nacionalnih delavnicah predstavilo politike in zakonodajo EU in identificiralo rešitve, ki so potrebne na področju udeležbe delavcev pri upravljanju in v dobičku;
 • izvedlo raziskavo, prilagojeno posamezni državi, s katero bodo zbrana priporočila podjetij in ostalih deležnikov za izboljšanje trenutnega stanja na področju udeležbe delavcev;
 • v partnerskih državah organiziralo okrogli mizi o nadaljnjih korakih na področju delavske participacije ter na zaključni konferenci predstavilo projektne rezultate in priporočila;
 • z namenom izmenjave dobrih praks izvedlo študijski obisk v Berlinu;
 • oblikovalo spletne strani in izdalo e-letake o vključevanju delavcev.

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice