Združenje delodajalcev Slovenije sodeluje v projektu »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. V okviru projekta bodo izvedene konkretne prilagoditve delovnih mest v eni izmed petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnosti po številu nezgod na delu.

PROBLEMATIKA

Zaradi demografskih sprememb, in sicer podaljševanja življenjske dobe ter zniževanja rodnosti, so posledično neizogibne tudi spremembe v delovnem okolju. Evropska unija se na področju aktivnega in zdravega staranja srečuje s številnimi izzivi predvsem zaradi vse večjih potreb po podaljševanju delovne aktivnosti. Tudi v Sloveniji že vrsto let beležimo eno najnižjih stopenj delovne aktivnosti starejših in se tako uvrščamo krepko pod evropsko povprečje. Poleg navedenega pa je v Sloveniji zaznati tudi visok delež bolniških odsotnosti zaposlenih, med katerimi še posebej izstopajo starejši zaposleni.

Značilno za starejše je, da pri njih obstaja večje tveganje za poškodbe, bolezni in stres. Delovno okolje ima lahko pomemben vpliv na nastanek kroničnih obolenj, zato je pomembno, da se fizične, psihosocialne ter okoljske dejavnike dela prilagaja tudi potrebam zaposlenih.

Na področju varnosti in zdravja pri delu ter aktivnega in zdravega staranja je kljub številnim projektom in kampanjam v organizacijah še vedno premalo ukrepov in aktivnosti, ki bi omogočali, da bi bili zaposleni sposobni in pripravljeni delati dlje.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

V okviru projekta e-VZD bomo delodajalce in širšo javnost ozaveščali o pomeni zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, pri čemer se bomo osredotočali zlasti na zaposlene, starejše od 45 let. Prav tako bomo delodajalce ozaveščali in usposabljali za uporabo orodij za ocenjevanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu. Na podlagi ugotovitev, dobrih praks in pripravljenega nabora ukrepov za delodajalce bo razvita in izdelana e-učilnica za usposabljanje delodajalcev na področju varnosti in zdravja pri delu. Slednja bo nudila nabor obstoječe zakonodaje, inovativnih, konkretnih in uspešnih ukrepov za delodajalce na področju varnosti in zdravja pri delu ter dobrih praks na področju prilagoditev delovnih mest. Vzpostavljena e-učilnica bo tako na enem mestu združevala vse pomembne in aktualne vsebine ter informacije na področju varnosti in zdravja pri delu za delodajalce, strokovne delavce varnosti pri delu ter druge zainteresirane. V projektu bodo izvedene konkretne prilagoditve delovnih mest in na podlagi teh izdelani izobraževalni in promocijski video posnetki. Izvedena bo medijska kampanja, informativni dogodki ter dve nacionalni strokovni konferenci.

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Koordinator projekta:
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti VZHOD.SI

Projektni partnerji:
Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)
Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ)

 

Več o projektu 

 

ZDS logo EU skladi      ZDS logo RS

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice