Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter preprečevanja nastanka poškodba pri delu in poklicnih bolezni je ena izmed glavnih prioritet vsakega delodajalca. 

Spoštovanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu velja tako za delodajalca kot delavce. Delodajalec mora delavcu organizirati delovno proces na način, da ga lahko le-ta opravlja varno. Delavec ima pravico do dela v varnem in zdravem delovnem okolju, hkrati pa ima tudi dolžnost spoštovanja predpisov in ukrepov ter pazljivega opravljanja dela. 

V praksi na pa na tem področju še vedno prihaja do kršitev. Inšpektorji so na področju varnosti in zdravja pri delu ugotovili v letu 2019 14.255 kršitev. Največ kršitev je bilo ugotovljenih v zvezi z ocenjevanjem tveganj in izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja (3.691 kršitev), sledijo jim kršitve glede zagotavljanja zdravstvenega varstva delavcev (2.279 kršitev), glede usposabljanja delavcev za varno opravljanje dela (1.390 kršitev) ter glede ustreznosti in uporabe delovne opreme (1.262 kršitev).

Vsled navedenega je na tem mestu delodajalcem na voljo celovit pregled področja varnosti in zdravja pri delu, katere vsebine se bodo dopolnjevale. 

 

ZDS logo EU skladi           ZDS logo RS

Projekt e-VZD sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice