NA VOLJO JE NOVA E-UČILNICA NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

V okviru projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)« je na voljo E-učilnica, katere vsebina se nadgrajuje in redno posodablja z novimi vsebinami. E-učilnica na enem mestu združuje uporabne informacije in strokovna ter učna gradiva s področja varnosti in zdravja pri delu, pregled zakonodaje, inovativne ukrepe z obravnavanega področja, predloge za prilagoditev delovnih mest ter stalno strokovno podporo.

Največja prednost e-izobraževanja in usposabljanja je časovna in prostorska fleksibilnost, ki ju tak način učenja omogoča. Razvoj informacijske tehnologije je omogočil, da lahko dandanes osvajamo znanje kadarkoli in kjerkoli, v delovnem in domačem okolju.

Komu je namenjena?

Delodajalcem, strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu, promotorjem zdravja na delovnem mestu in vsem drugim posameznikom, ki si želijo nadgraditi svoje znanje na področju varnosti in zdravja pri delu.

Kaj je na voljo v okviru e-učilnice?

1. Stalna strokovna podpora in svetovanja

Na voljo so strokovna svetovanja v povezavi z izvajanjem aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu za organizacije, ki želijo s svojimi ukrepi presegati nujne zakonske obveznosti. Svetovanja izvajajo strokovnjaki s področij medicine dela, varnosti in zdravja pri delu, prava in ekonomije.

2. E-izobraževanja

V e-učilnici je moč brezplačno dostopati do e-izobraževanj iz aktualnih področij varnosti in zdravja pri delu. Trenutno so že na voljo naslednja e-izobraževanja: 

-       Kako uspešno pristopiti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu

-       Ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih

-       Obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom in psihosocialnih tveganj

Po vsakem e-izobraževanju lahko uporabnik izpolni kratek test in po uspešnem preizkusu znanja prejme tudi potrdilo o opravljenem izobraževanju. 

3. Izobraževalni posnetki

V e-učilnici bo objavljenih 5 izobraževalnih video posnetkov konkretnih prilagoditev delovnih mest, zlasti starejšim od 45 let, v slovenskih delovnih organizacijah z manj kot 50 zaposlenimi in iz petih najbolj izpostavljenih gospodarskih dejavnostih po številu nezgod pri delu. Izobraževalni posnetki bodo sistematično prikazovali proces od začetka do konca posamezne prilagoditve delovnega mesta.

4. Strokovno-informativna gradiva

Uporabniki e-učilnice lahko dostopajo do  različnih strokovno-informativnih gradiv in podpornih orodij s področja varnosti in zdravja pri delu, kot so članki, check-liste, vprašalniki, infografike in nabor ukrepov, s katerimi si lahko pomagajo pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v njihovih delovnih organizacijah.

Potreba po stalnem in celovitem obnavljanju ter širjenju znanja je danes splošno spoznana in utemeljena s konceptom vseživljenjskega učenja. Zato ustvarite svoj uporabniški račun, spremljajte objave novih vsebin ter sebi in svojim zaposlenim omogočite pridobivanje novih znanj. E-učilnica vam je na voljo na spletni strani projekta www.evzd.si/e-ucilnica/.

 

 

ZDS logo EU skladi           ZDS logo RS

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice