NACIONALNA RAZISKAVA O POTREBAH DELODAJALCEV NA PODROČJU USPOSABLJANJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

V okviru projekta »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD)« je bila izvedena nacionalna raziskava o potrebah delodajalcev in strokovnih delavcev za varnost in zdravje pri delu na področju usposabljanja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu starejših zaposlenih, v kateri smo ugotavljali katera področja varnosti in zdravja pri delu delodajalce najbolj zanimajo.

V raziskavi je sodelovalo 161 udeležencev, od tega jih je največ (38 %) zaposlenih v kadrovski službi, 29 % je vodstvenih kadrov, 15 % jih je zaposlenih v službi za VZD, preostali pa v drugih službah. Slaba tretjina (30 %) udeležencev prihaja iz srednje velikega podjetja, prav tako slaba tretjina iz velikega podjetja, 23 % jih je zaposlenih v majhnem podjetju, 16 % pa v mikro podjetju.

Skoraj polovica (48 %) udeležencev je poročala, da v njihovi delovni organizaciji za področje varnosti in zdravja pri delu (VZD) skrbijo zunanje strokovne službe. V preostalih delovnih organizacijah, v katerih imajo zaposlenega strokovnega delavca za VZD rezultati raziskave nakazujejo, da se zavedajo pomena stalnega izpopolnjevanja znanja, saj se strokovni delavci za VZD najpogosteje usposabljajo 1-krat na leto (28 % odgovorov) ali pa več kot 3-krat na leto (26 % odgovorov).

Za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu je v polovici delovnih organizacij zadolžena kadrovska služba, sledijo služba za varnost in zdravje pri delu (28 %) in promotorji zdravja na delovnem mestu (25 %). Največ udeležencev raziskave (39 %) je poročalo, da se izvajalci promocije zdravja na delovnem mestu v njihovi organizaciji strokovno izpopolnjujejo 1-krat na leto, kar petina 20 % pa je takšnih, ki se jih ne usposablja.

V okviru raziskave smo prav tako ugotavljali, da večina udeležencev le redko svoje znanje s področja VZD nadgrajuje s pomočjo spletnih izobraževalnih vsebin, kar je razvidno iz Slike 1.

 nr 1

Slika 1: Pogostost uporabe spletnih izobraževalnih vsebin pri izpopolnjevanju znanj s področja VZD (n = 150).

V raziskavi so udeleženci odgovarjali tudi na vprašanje, na katerem izmed 20 aktualnih področij varnosti in zdravja pri delu bi si želeli izpopolniti svoje znanje. Po zanimanju udeležencev je izstopalo naslednjih 5 področij:

  1. obvladovanje in preprečevanje stresa v zvezi z delom ter psihosocialnih tveganj (92 %);
  2. ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih (91 %);
  3. načrtovanje in vrednotenje ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu (89 %);
  4. dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju (89 %) ter
  5. nova in nastajajoča tveganja za varnost in zdravje pri delu (88 %).

Prav tako je 85 % ali več udeležencev izrazilo zanimanje za področja VZD, ki se navezujejo na ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih, to so 1) promocija aktivnega in zdravega staranja; 2) preprečevanje z delom povezanih bolezni; 3) promocija zdrave prehrane; 4) telesna vadba na delovnem mestu; 5) prilagoditev delovnih mest starejšim zaposlenim in 6) digitalizacija dela ter vpliv na varnost in zdravje pri delu.

Rezultati nacionalne raziskave služijo in  so v pomoč pri oblikovanju vsebin e-izobraževanj in podpornih orodij, ki so namenjena delodajalcem, strokovnim delavcem s področja varnosti in zdravja pri delu, kot tudi splošni javnosti, in lahko do njih brezplačno dostopate v e-učilnici na spletnem naslovu https://www.evzd.si/e-ucilnica/.

 

ZDS logo EU skladi           ZDS logo RS

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


 

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice