Družbeno odgovoren delodajalec - Certifikat družbeno odgovorno podjetje

Družbeno odgovoren delodajalec - Certifikat družbeno odgovorno podjetje

Projekt skozi zastavljene aktivnosti preverja in izboljšuje družbeno odgovorno upravljanje podjetij in organizacij, pri čemer je velik poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Projekt z uporabo načel trajnostnega razvoja naslavlja družbene in okoljske izzive in nudi ukrepe za zmanjševanje negativnih in povečevanje pozitivnih vplivov na gospodarstvo, družbo in okolje.

PROBLEMATIKA
Slovenija se tako kot ves svet sooča z izzivom zagotavljanja pravičnega in uravnoteženega razvoja – trajnostnega razvoja. Poleg izrazitih podnebnih sprememb je priča izčrpanosti in onesnaženosti naravnih virov ter številnim družbenim problemom, kot so migracije, neenakost in diskriminacija, vojni konflikti in staranje prebivalstva. Z namenom reševanja teh izzivov je Evropska unija sprejela trajnostni razvoj oziroma družbeno odgovornost podjetij kot možno pot naslavljanja aktualnih problemov. Poleg držav članic imajo v tem razvoju pomembno vlogo podjetja in organizacije, saj lahko s svojim neodgovornim poslovanjem na eni strani negativno vplivajo na trajnostni razvoj in so nemalokrat tudi eden glavnih krivcev za okoljske in družbene probleme, na drugi strani pa lahko z družbeno odgovornimi aktivnostmi pozitivno prispevajo k razvoju družbe in planeta. Trajnostni razvoj in družbena odgovornost lahko pomenita dolgoročno uspešnost, večjo fleksibilnost, zadovoljstvo tako zaposlenih kot tudi drugih deležnikov in preko inovativnosti, avtentičnosti in odgovornosti tudi konkurenčno prednost (Banerjee, 2003).
Kadar govorimo o družbeni odgovornosti podjetij, predstavlja pomemben vidik odgovornost do zaposlenih. Projekt se poleg širše družbene odgovornosti osredotoča predvsem na družbene izzive oziroma odgovornost delodajalcev do zaposlenih in posledično do družbe. Družbeni izzivi in s tem povezni izzivi delodajalcev so danes povezani predvsem s staranjem prebivalstva, migracijami, nezaposlenostjo, odhajanjem mlade delovne sile, kar spremljajo trendi v smeri bolj fleksibilnih oblik organizacije dela, boljšega usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, podaljševanja delovne aktivnosti ipd.
Projekt krepi zmogljivosti podjetij, da na celosten način naslovijo področje družbene odgovornosti in svoje aktivnosti s področja odgovornosti do zaposlenih načrtujejo celovito in trajnostno.

PROJEKTNI CILJI in AKTIVNOSTI
Projekt si prizadeva k: dvigu nivoja družbeno odgovornih aktivnosti podjetij in organizacij in s tem k povečanemu zadovoljstvo zaposlenih kot tudi ostalih deležnikov, večjemu ugledu podjetij, družbeni sprejetosti, fleksibilnosti organizacije dela ter h konkurenčni prednosti vključenih podjetij.
Projektne aktivnosti so razdeljene na dva osnovna sklopa:
1. Razvoj certifikata Družbeno odgovoren delodajalec in podelitev certifikata vsaj 100 podjetjem/organizacijam (z vključitvijo vsaj 200 organizacij) v času trajanja projekta. Pri razvoju certifikata sodelujejo vsi socialni partnerji, prav tako pri njegovi implementaciji, evalvaciji in nadzoru. Razvijajo se podporna upravljavska orodja, sistem certificiranja bo ohranjal trajnost tudi po izteku projekta.
2. Močna podporna komunikacijska in informativna kampanja, ki naslavlja vse pomembne deležnike družbene odgovornosti – poslovno, strokovno in splošno javnost ter oblikovalce politik. Ključen element zagotavljanja trajnosti družbeno odgovornih znamk kakovosti je namreč podpora in prepoznavnost v širši javnosti.

SISTEM CERTIFICIRANJA
Sistem certificiranja je sestavljen iz krovnega in področnih certifikatov »Družbeno odgovoren delodajalec – Družbeno odgovorno podjetje«, pri čemer krovni certifikat vsebuje štiri področja ukrepov, ki jih podjetja bodisi začenjajo izvajati ali jih že izvajajo, in sicer:

Področje 1: Organizacijsko upravljanje
Trajnostna oz. družbeno odgovorna strategija podjetja in upravljanje, deležniški pristop, transparentnost ter trajnostno/nefinančno poročanje, etika in integriteta, vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji in raznolikosti na delovnem mestu, odgovornost do naravnega okolja in vključenost v skupnost in razvoj.
Področje 2: Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja
Ukrepi za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja vseh zaposlenih skozi celoten življenjski cikel posameznika.
Področje 3: Medgeneracijsko sodelovanje
Izvajanje aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim, upoštevajoč specifike in potrebe posameznega življenjskega obdobja posameznika.
Področje 4: Zdravje in varnost na delovnem mestu
Ozaveščanje o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanju promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.
Podjetja se lahko vključijo v vsa štiri področja certificiranja in tako pridobijo krovni certifikat, lahko pa si izberejo do tri posamezna področja, na katerih pridobijo področni certifikat.

PROJEKTNO PARTNERSTVO
Nosilec projekta:
Ekvilib Inštitut

Projektni partnerji:
Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS)
Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)

Več o projektu si lahko preberete na: https://www.ekvilib.org/sl/druzbeno-odgovoren-delodajalec-certifikat-druzbeno-odgovorno-podjetje/ in https://certifikatdod.si/

 

ZDS logo EU skladi

 

ZDS logo RS

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice