V okviru projekta Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec (CDOD) je bila v maju 2022 zaključena evalvacija projekta med zaposlenimi v podjetjih, ki imajo pristopni certifikat DOD. Z njo so na Ekvilib Inštitutu, ki je poleg partnerjev ZDS, ZSSS in GZS nosilec certificiranja, želeli ugotoviti, kakšna je percepcija zaposlenih o posameznih vsebinskih kategorijah in fazah projekta CDOD. Raziskava je pokazala, da so zaposleni ponosni na pridobitev certifikata DOD in se tudi sami trudijo po najboljših močeh prispevati k družbeni odgovornosti.

Cenjeno medgeneracijsko sodelovanje
Raziskovane kategorije so bile razdeljene na sledeče sklope: seznanjenost z uvajanjem certifikata, družbena odgovornost, dojemanje izvajanja temeljnih ukrepov in zadovoljstvo zaposlenih z DOD certifikatom. Najboljše ocenjena vsebinska kategorija je bila »družbena odgovornost«. V tem sklopu je raziskava namreč pokazala, da so zaposleni ponosni, da je njihovo podjetje pridobilo certifikat DOD in da tudi sami po svojih močeh prispevajo k družbeni odgovornosti. V sklopu kategorije »dojemanje izvajanja temeljnih ukrepov« se izkazuje, da zaposleni cenijo medgeneracijsko sodelovanje in usposabljanje vseh zaposlenih, ne glede na starost. Raziskava je pokazala tudi visoko zadovoljstvo zaposlenih v podjetjih s pridobitvijo certifikata DOD.

Prepoznali mnoge koristi
Zaposleni so pri uvajanju certifikata DOD prepoznali mnoge koristi, kot so izboljšani pogoji dela, boljši odnosi in komunikacija, koristi za vse, tudi zunanje deležnike, medgeneracijsko sodelovanje ter ravnovesje med delom in družino. Kot predloge in pripombe pa so največkrat izpostavili pričakovanja po zvišanju plače, stimulativno nagrajevanje, boljšo klimo ter še večjo informiranost o družbeni odgovornosti in certifikatu.

Sodelovala tretjina zaposlenih v certificiranih podjetjih
V raziskavo je bilo vključenih skupaj 23 podjetij, od tega 11 takšnih, ki so pridobila krovni certifikat na vseh področjih certificiranja (organizacijsko upravljanje, varnost in zdravje pri delu, medgeneracijsko sodelovanje, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja) in 12 podjetij, ki imajo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec za eno področje. Tako je svoje mnenje in poglede podalo skupno 1391 zaposlenih, kar predstavlja reprezentativen vzorec in 33 % od vseh zaposlenih v sodelujočih podjetjih vključenih v raziskavo.

Raziskovana kategorija z najboljso oceno med zaposlenimi

Več o raziskavi in rezultatih si lahko preberete tukaj: https://certifikatdod.si/sporocilo-za-javnost-raziskava-med-zaposlenimi-ponosni-na-svoje-druzbeno-odgovorne-delodajalce/

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice