Družbeno odgovorno poslovanje, ki prispeva k trajnostnemu razvoju, je osnovni predpogoj za uspešno poslovanje vseh podjetij. Pri tem se lahko organizacije kot eno od učinkovitih orodij za trajnostno poslovanje poslužijo tudi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, s katerim svojo pot družbene odgovornosti zastavijo strateško. Gre za teme, ki bodo v ospredju na spletnem seminarju »Zakaj strateško upravljanje na področju družbene odgovornosti postaja nuja?«, ki bo v organizaciji Ekvilib Inštituta potekal v sredo, 28. oktobra, ob 14. uri.

Izzivi današnjega negotovega časa vplivajo tako na podjetja kot na zaposlene. Medgeneracijsko pestre delovne ekipe, mednarodna dobavna veriga in okoljska problematika terjajo drugačne pristope, kot smo jih bili vajeni doslej. Ker imajo podjetja ne glede na velikost in panogo poslovanja pri tem svoj vpliv, je prav, da se zavedajo tudi svoje odgovornosti. Le na ta način lahko zagotovimo trajnostni razvoj, v katerem lahko kakovostno sobivamo posamezniki, podjetja in organizacije. Sogovorniki na spletnem seminarju »Zakaj strateško upravljanje na področju družbene odgovornosti postaja nuja?« bodo delili načine, kako stopiti na pravo pot družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja.

Bojan Ivanc, CFA, CAIA, glavni ekonomist pri GZS, bo med govorci na spletnem seminarju in pojasnjuje: »Pomen trajnostnega poslovanja, upoštevaje vse tri dejavnike: okolje, družbo in odgovorno upravljanje, je vse pomembnejše za družbe, ki so umeščene v nabavnih verigah, kamor tudi sodi velik del slovenskega izvoznega gospodarstva. Kupci v razvitih državah oziroma tudi premožnejši kupci po svetu zahtevajo ter so zato v številnih dejavnostih (hrana, vsakdanji izdelki, ki jih uporabljajo) pripravljeni tudi plačati za izdelke in storitve, pri proizvodnji oziroma nudenju katerih niso kršeni principi ESG. Od vse več slovenskih družb tako zahodni partnerji zahtevajo spoštovanje teh načel in njihovo implementiranje v prakso. Na drugi strani je naloga slovenskih podjetij, da to naredijo pri svojih družbah v zahodnem Balkanu, kjer so nosilke napredka. Principi ESG v javnih naročilih se kljub sprejetim priporočilom premalo uporabljajo oziroma so pretežno usmerjeni v družbeno odgovornost, manj pa v odgovornost do okolja ali do odgovornega upravljanja družb. Ključen razlog je na izvedbeni ravni javnih razpisov, kjer je najnižja cena zaradi proračunskih omejitev še vedno ključen razpisni pogoj, ki so mu ostali podrejeni.«

O trajnostnih vidikih pri investicijah podjetij bo spregovoril Rok Brezigar, NLB Skladi d.o.o., ki pojasnjuje: »Z naraščanjem okoljske in družbene osveščenosti po svetu raste tudi želja po bolj etičnem oziroma družbeno odgovornem investiranju. Ta želja pa se je med pandemijo virusa COVID-19 očitno še povečala, saj so skladi, ki ponujajo družbeno odgovorno upravljanje, v zadnjih mesecih beležili rekordne prilive. Toda kakšna je prihodnost takšnih skladov? Je njihova donosnost primerljiva z bolj tradicionalnimi skladi? Na ta in podobna vprašanja bomo poskušali odgovoriti na prihajajočem dogodku.«

Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta, ki je nosilec certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, bo dogodek moderiral in predstavil postopek in možnost brezplačne pridobitve certifikata, ki ga podeljujejo za štiri področja: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, medgeneracijsko sodelovanje, varnost in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje z družbeno odgovornostjo. »Podjetja imajo možnost, da se pridružijo več kot 50 slovenskim podjetjem, ki so že stopila na pot družbene odgovornosti in trajnostnega poslovanja s pristopom k certifikatu. Gre za podjetja in organizacije, ki imajo vsaj 5 zaposlenih, v postopku pridobivanja certifikata pa z uporabo načel trajnostnega razvoja, kot so transparentnost, celovitost, soodvisnost, etičnost in uravnoteženost, naslavljamo družbene in okoljske izzive ter podjetjem in organizacijam ponujamo ukrepe, ki zmanjšujejo negativne in povečujejo pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Certifikat pa je za prvih 200 prijaviteljev do septembra 2022 brezplačen,« razlaga Aleš Kranjc Kušlan.

Prijava na spletni seminar:
https://www.1ka.si/a/303047

Več informacij o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec:
https://certifikatdod.si/

 

Več informacij o projektu lahko dobite pri:

  • Lan Wudler, ZDS, lan.wudler@zds.si ali 01 563 48 80 ter
  • Petra Hartman, Ekvilib Inštitut, petra@ekvilib.org ali 01 430 37 51

Projekt »DRUŽBENO ODGOVOREN DELODAJALEC - CERTIFIKAT DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE« se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je izbran projekt na javnem razpisu za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij. Projekt traja od maja 2019 do septembra 2022, njegova vrednost pa je 2 milijona evrov.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice