Projekti

ZDS aktivno sodeluje v več nacionalnih in mednarodnih projektih, in sicer kot vodja ali kot partner. Projekti, ki so predstavljeni, so pomemben mednarodni kanal za pridobivanje novega znanja in vzpostavljanja stikov.

ZDS strong TCL 400px

Strong TCL: Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni Gori in Srbiji

ZDS strong TCL 400px

ZDS je januarja 2014 začelo z izvajanjem projekta »Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji (Strong TCL)«. V okviru projekta, ki ga sofinancira Evropska unija, se bo krepila usposobljenost delodajalcev in delojemalcev, da usposobijo pogajalce za sklepanje kolektivnih pogodb ter prevzem in izvajanje evropske zakonodaje.

Preberite več

PS LOGO tisk

Pogajalska šola - usposabljanje pogajalcev za kolektivna pogajanja

PS LOGO tisk

Združenju delodajalcev Slovenije je avgusta 2013 na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014 pridobilo projekt z naslovom »Pogajalska šola - usposabljanje pogajalcev za kolektivna pogajanja, in sicer v okviru 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Preberite več

Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu

Namen projekta »Model ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu« je ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja zaposlenih, izboljšanje življenjskega sloga in tveganih vedenj pri zaposlenih, razvoj ter izboljšanje zdravstvene ozaveščenosti zaposlenih, delodajalcev in širše javnosti, ter širjenje primerov dobrih praks za obvladovanje zdravstvenega absentizma, prezentizma in fluktuacije.

Preberite več

Posodobitev industrijskih odnosov skozi spodbujanje prenove kolektivnih pogodb

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) je od avgusta 2013 partner projekta »Posodobitev industrijskih odnosov skozi spodbujanje prenove kolektivnih pogodb«, ki ga je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014, in sicer v okviru 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Preberite več

dan za punc ZDS lezeca 400px

Dan za punce - spodbujanje in motiviranje mladih žensk pri odločanju o poklicni karieri

dan za punc ZDS lezeca 400px

S problematiko mladih žensk so se v Sloveniji ukvarjali v okviru večih projektov, vendar šele, ko je problem dejansko nastal (npr. ko ženske ne najdejo prve zaposlitve, ko so že dalj časa brezposelne, ipd). Za ukrepanje je tedaj že pozno. Ukrepati je potrebno prej, in sicer takrat, ko se mlade ženske šele odločajo o svojem nadaljnjem izobraževanju oziroma o karierni poti.

Preberite več

MOST: Socialni partnerji in sodelovanje med generacijami v delovnem okolju

Združenje delodajalcev Slovenije kot partner sodeluje v projektu »MOST«, ki ga vodi Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije. Projekt povezuje mlade in starejše zaposlene in jih ozavešča o pomenu sodelovanja, jih motivira za razne oblike sodelovanja, jim nudi orodja za boljše sodelovanje in medsebojno učenje.

Preberite več

ZDS wim 400px

WIM: Vključevanje delavcev za boljše in trajnostno upravljanje v podjetjih

ZDS wim 400px

Projekt WIM (Vključevanje delavcev za boljše in trajnostno upravljanje v podjetjih v Sloveniji, Makedoniji, Črni gori in Srbiji) je namenjen promoviranju EU zakonodaje o vključevanju zaposlenih na nacionalnem in transnacionalnem nivoju ter izboljšanju poznavanja situacije na tem področju v partnerskih državah, s čemer bo možno sprožiti ukrepe in okrepiti znanje socialnih partnerjev in akterjev na ravni podjetij.

Preberite več

CEE YOUTH: Spodbujanje zaposlovanja mladih iz srednje in vzhodne Evrope

Ena od največjih težav, s katerimi se sooča Evropska unija, je visoka brezposelnost mladih. Zaposlitev trenutno išče več kot 5 milijonov mladih, samo med letoma 2008 in 2010 se je število mladih brezposelnih povečalo za en milijon. Po poročanju Statističnega urada Evropske unije (Eurostat) je stopnja brezposelnosti med mladimi v EU dosegla 22,4 %, kar je dvakrat več kot med celotnim delovno aktivnim prebivalstvom in skoraj trikrat več kot med odraslim delovno aktivnim prebivalstvom.

Preberite več

ZDS go for change 400px

GOFORCHANGE: Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

ZDS go for change 400px

Dandanes je v podjetjih vse več prestrukturiranj, ki so povezana z rastjo ali preživetjem podjetja. Spremembe se lahko pojavijo v različnih oblikah; lahko so načrtovane ali spontane, včasih se prestrukturira celotno podjetje, včasih pa zaradi reševanja izzivov in uresničevanja možnosti prihaja do sprememb le pri določenih funkcijah ali enotah podjetja.

Preberite več

ZDS social dialogue 400px

SSD-SMM: Krepitev socialnega dialoga v trgovini, živilsko-predelovalni industriji in kmetijstvu v Sloveniji, Makedoniji in Črni Gori

ZDS social dialogue 400px

Projekt SSD-SMM: Krepitev socialnega dialoga v trgovini, živilsko-predelovalni industriji in kmetijstvu v Sloveniji, Makedoniji in Črni gori spada v kategorijo Podpora Evropskemu socialnemu dialogu. S projektom, sofinanciranem s strani Evropske komisije, je ZDS skupaj s partnerji prispevalo k izboljšanju znanja na področju socialnega dialoga na področju Slovenije, Makedonije in Črne gore.

Preberite več