MOST: Socialni partnerji in sodelovanje med generacijami v delovnem okolju

Združenje delodajalcev Slovenije kot partner sodeluje v projektu »MOST«, ki ga vodi Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije. Projekt povezuje mlade in starejše zaposlene in jih ozavešča o pomenu sodelovanja, jih motivira za razne oblike sodelovanja, jim nudi orodja za boljše sodelovanje in medsebojno učenje.

V okviru projekta bodo v pilotnih podjetjih iskane nove oblike zaposlovanja mladih, zlasti visoko izobraženih. Zaradi demografskih sprememb in vzdržnosti pokojninskega sistema se namreč podaljšuje delovna doba. Starejši zaposleni, s praviloma nižjo formalno izobrazbo, vendar bogatimi delovnimi izkušnjami, težje sledijo razvoju digitalizacije, posodabljanju delovnih procesov in novim oblikam dela. Prav tako dalj časa ostajajo v zaposlitvi. Mladi vstopajo na trg dela kasneje, praviloma z višjo izobrazbo, pogosto z drugimi vrednotami, drugačnim načinom razmišljanja in drugimi vrstami znanj kot starejši. Zato mladi težko dobijo predvsem prvo zaposlitev.

Strateški cilji projekta so: poiskati in spodbuditi razne oblike medgeneracijskega sodelovanja znotraj ciljnih skupin, poiskati ovire na tem področju in ugotoviti možnosti za njihovo odpravo ter predlagati ukrepe za večje medgeneracijsko sodelovanje.

V novembru 2013 je bila med podjetji izvedena anketa, katere odgovori bodo projektnim partnerjem koristili za nadaljnje delo ter primerno pripravo ukrepov in priporočil za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja v delovnem procesu.

 

LOGOTIP ESS SLO 1

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega Sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: “Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice