GEMA: Upravljanje s pristopom uravnotežene zastopanosti spolov

GEMA: Upravljanje s pristopom uravnotežene zastopanosti spolov

Zavedanje, da enakost med ženskami in moškimi izboljšuje življenje številnim evropskim državljanom, je Evropsko unijo spodbudilo k vključevanju vidika enakosti med spoloma v vse ostale politike. S Paktom za enakost spolov Evropski svet poziva k obravnavi izzivov na področju politike enakosti spolov ter zagotovitvi, da se razsežnost enakosti spolov vključi v vsa področja politik. Ne le, da je enakost med spoloma v Pogodbi EU in Listini o temeljnih pravicah zapisana kot temeljno načelo, zagotavljanje enakosti med spoloma je eden izmed ključnih ciljev in nalog EU.

Premalo izkoriščene spretnosti visoko usposobljenih in izkušenih žensk predstavljajo izgubo potenciala gospodarske rasti. Kljub napredku na področju enakosti med spoloma, ostajajo neravnovesja predvsem v vodstvenih položajih, na kar se je Komisija odzvala z dokumentoma: Strategija za enakost žensk in moških in Listina žensk, v katerih je enakost v vodstvenih položajih ena izmed petih prednostnih področij. Gospodarska kriza je pokazala, da morajo biti politike, ki vplivajo na gospodarsko uspešnost, usklajene še bolj kot doslej. Komisija vidi bolj uravnoteženo zastopanost moških in žensk na vodilnih položajih kot enega izmed načinov za izboljšanje konkurenčnosti Evrope, saj prispeva k bolj produktivnemu in inovativnemu delovanju in na splošno k boljšim poslovnim rezultatom podjetij.

Vsebina projekta se tako skozi seznanjanje ciljnih skupin in ključnih deležnikov o pomenu enake zastopanosti žensk in moških na vseh področjih navezuje na politike iz strategije Evropa 2020 in jih je tudi Vlada RS prenesla v svoje ključne dokumente, socialni partnerji pa so se zanjo zavezali v vseh sklenjenih kolektivnih pogodbah.

 

PROJEKTNO PARTNERSTVO TER NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Dvoletni projekt GEMA, pri katerem sodelujejo delodajalske organizacije iz Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Bolgarije (ZDS, HUP, BCM in BIA), raziskovalno-razvojni inštitut EuroCoop in Univerza v Wolverhamptonu, poskuša odgovoriti na vprašanje, kako in zakaj uravnoteženost spolov na položajih odločanja prinaša dodano vrednost podjetjem.

S projektom GEMA želimo:

  • Izvesti raziskavo in izdelati priročnik s podatki in analizo o uravnoteženosti spolov na vodilnih položajih;
  • povečati zavedanje in prenašati znanje, izkušnje in dobre prakse o pomenu enakosti spolov;
  • predstaviti ugotovitve in rezultate ciljnim skupinam (podjetjem, socialnim partnerjem ter splošni javnosti).

Za dosego rezultatov bodo tekom projekta izvedene številne delavnice, konference in kampanje, opravljeni intervjuji z vodilnimi v podjetjih, objavljeni članki na temo enakosti spolov, oblikovani bosta spletna in FB stran, podjetjem bo predstavljen neobvezujoč kodeks o ravnanju.

Projektno partnerstvo se bo pod vodstvom ZDS prvič sestalo dne 23. oktobra, v Ljubljani, pregledalo načrt dela, se seznanilo z administrativnimi zadevami, ki so nujne za nemoteno izvajanje projekta, ter izdelalo podrobnejši načrt za izvedbo raziskave.

Več o projektu na: https://www.linkedin.com/company/gema-gender-equal-management-approach.

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

S finančno podporo Evropske unije, program PROGRESS.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice