Posodobitev industrijskih odnosov skozi spodbujanje prenove kolektivnih pogodb

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) je od avgusta 2013 partner projekta »Posodobitev industrijskih odnosov skozi spodbujanje prenove kolektivnih pogodb«, ki ga je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014, in sicer v okviru 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Projekt je usmerjen v pripravo ustreznega okolja za učinkovito implementacijo Evropskih okvirnih sporazumov (European Framework Agreements) in Evropskih akcijskih okvirov (European Framework of actions) v slovensko okolje socialnega dialoga.

Slovenska delovno pravna zakonodaja sicer ureja vsa področja, obravnavana v Evropskih okvirnih sporazumih (EOS) in Evropskih akcijskih okvirih (EAO), vendar pa je zakonska ureditev pogosto presplošna in ne omogoča doseganja pričakovanih rezultatov. Konkretna ureditev posameznih področij je tako prepuščena bodisi kolektivnim pogodbam dejavnosti bodisi kolektivnim pogodbam posameznega podjetja.

CILJI PROJEKTA :

Projekt ima štiri strateške cilje:

  • povečanje informiranosti o vlogi in pomenu EAO in EOS med socialnimi partnerji,
  • spoznavanje dobrih praks implementacije EAO in EOS s strani socialnih partnerjev (cilj se bo uresničeval s transnacionalnimi aktivnostmi),
  • definiranje možnosti za proaktivno načrtovanje smernic EAO in EOS na ravni kolektivnih pogodb ter prenos smernic v kolektivne pogodbe dejavnosti (v okviru projekta bo posebna pozornost namenjena implementaciji avtonomnega sporazuma o vključujočem trgu dela in EAO o zaposlovanju mladih),
  • usposabljanje deležnikov projekta za izvajanje in redno spremljanje učinkovitosti EAO in EOS v kolektivnih pogodbah.LOGOTIP ESS SLO 1

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega Sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: “Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.4 prednostne usmeritve: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

 

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice