Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta.

  • Novo
DD oktober 2019 naslovnica SPLET

Delodajalec 10/2019

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 1. oktober 2019

pdf Kazalo - oktober 2019 / 34 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 4,4 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

Oktobra 2019 v Delodajalcu ne prezrite:

  • Razporejanje delovnega časa - neenakomerna razporeditev delovnega časa,
  • Začasno ali občasno delo upokojencev,
  • Obračun bonitete iz naslova uporabe službenega vozila za privatne namene - novo, spremenjeno stališče,
  • Višina dodatkov za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa,

in še mnogo več…

Uredba o davcni obravnavi povracil stroskov 2015

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, komentar z vidika prejemkov po kolektivnih pogodbah

Avtor: Mag. Slavi Pirš

Datum izida: 1. marec 2015

pdf Kazalo - marec 2015 / 185 KB

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

V priročniku so zbrani odgovori na vprašanja, ki so jih zastavljali delodajalci in so neposredno ali posredno vezana na eno od uredb. Odgovore je oblikovalo Združenje delodajalcev Slovenije, na pobudo Združenja delodajalcev Slovenije pa tudi Ministrstvo za finance in Davčni urad Republike Slovenije.

V priročniku na 121 straneh objavljamo:

• 132 pojasnil Združenja delodajalcev Slovenije, Davčnega urada RS in Ministrstva za finance, vezanih na obe uredbi in kolektivne pogodbe,

• razlago davčne uredbe z vidika plačil dijakom in študentom, samostojnim podjetnikom posameznikom, napotenim delavcem, v primeru prokure, pogodb o delu, v primeru zdravstvenega pregleda, izobraževanja odraslih.

• pojasnila, ki se nanašajo na izplačilo regresa za letni dopust,

• uradno prečiščeno besedilo davčne uredbe,

• uradno prečiščeno besedilo uredbe za tujino,

• zneske dnevnic za vse države za vse možne kombinacije.

Če iščete odgovor na eno od zgoraj navedenih vsebin, ga poiščite najprej v tem priročniku. Če odgovora ne najdete, nam vprašanje sporočite in pomagali vam bomo do odgovora.

Mocno partnerstvo za boljsi socialni dialog

Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko-predelovalne industrije

Avtor: mag. Tatjana Pajnkihar Napret (ZDS), Ana Falak (HUP), Mirza Mulešković (UPCG), Mile Boskov (BCM), Luc Triangle (industriAll), Stephanie Le Berre (EURATEX), Macarena Gonzalez (COTANCE)

Datum izida: 18. november 2014

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija povzema analizo stanja v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter navaja vlogo socialnih partnerjev pri implementaciji načel evropskega socialnega dialoga v nacionalni socialni dialog. Vključuje tudi odgovore na vprašanja, kateri so ključni koraki za modernizacijo trga dela in kolektivnega dogovarjanja z namenom ustvarjanja rasti in delovnih mest ter izboljšanja konkurenčnosti sektorja.

Publikacija je pripravljena v okviru projekta »Strong TCL: Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko-predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji«, ki ga sofinancira Evropska unija.:

Se odlocas o svoji poklicni poti

Se odločaš o svoji poklicni poti? Dan za punce, razmišljaj po svoje!

Avtor: Barbara Hrovatin

Datum izida: 18. junij 2014

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija je namenjena spodbujanju mladih deklet k širšemu razmišljanju pri odločanju o poklicni poti, s poudarkom na naravoslovno-tehniških področjih in »stereotipno moških« poklicih. Namenjena je predvsem dekletom, pa tudi njihovim staršem in drugim, ki se s to tematiko ukvarjajo (npr. šolski svetovalni delavci). Publikacija vsebuje povzetek projektnih aktivnosti, zgodbe uspešnih žensk v »stereotipno moških« poklicih in opise nekaterih poklicev

Prirocnik za kolektivna pogajanja

Priročnik za kolektivna pogajanja

Avtor: mag. Tatjana Pajnkihar, Dragan Jovanović, Maja Skorupan, mag. Slavi Pirš, Nataša Peterca

Datum izida: 13. junij 2014

pdf Kazalo - junij 2014 / 169 KB

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Priročnik za kolektivna pogajanja vključuje najpomembnejše informacije, ki jih pogajalci potrebujejo, ko se pogajajo za kolektivno pogodbo dejavnosti ali za kolektivno pogodbo delodajalca. V prvem delu so predstavljene vse kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja (časovna, stvarna veljavnost, razširjena veljavnost). Sledijo osnovni makroekonomski podatki, pojasnjena je pravna podlaga za kolektivno dogovarjanje in predstavljeni so vsi prejemki iz delovnega razmerja. Če boste sledili pravilom uspešnega pogajanja, ki so zapisani v uvodu, uspeh ne bo izostal.

  • 40% popust za člane ZDS pri naročilu do 31. 12. 2019!
Vzorci delovnopravnih pogodb knjiga

Vzorci delovnopravnih in drugih pogodb za izvajanje dela in vzorci odpovedi pogodb o zaposlitvi s komentarjem

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 15. oktober 2013

pdf Kazalo - oktober 2013 / 177 KB

Člani ZDS

127,85 €

Nečlani ZDS

182,65 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

127,85 €

Nečlani ZDS

182,65 €

DDV ni vključen!

Knjiga in vzorci pogodb so oblikovani na podlagi novega Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013), s katerim se postopki sklepanja in odpovedi pogodb o zaposlitvi v veliki meri spreminjajo, vendar kljub navideznim poenostavitvam ustvarjajo nove pasti, na katere je potrebno biti pri izvedbi postopkov posebej pozoren.
Knjiga je izšla v trdi vezavi na 177 straneh.

Članom nudimo 40 % popust do 31.12.2019! Cena izvoda za ČLANE - 140,00 €, s 40 % popustom 84,00 €. Cena izvoda za NEČLANE - 200,00 €

Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

Avtor: Razni avtorji

Datum izida: 1. julij 2013

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 834 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija je rezultat aktivnosti v okviru projekta GoForChange. V njej so vključen kratki povzetki predstavitev nemških strokovnjakov, ki so sodelovali pri projektu ter analiza rezultatov raziskave o ozaveščenosti slovenskih podjetij o upravljanju s spremembami.

Prenovljen paket pravilnikov s podrocja delovnega prava

Paket pravilnikov s področja delovnega prava

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 24. maj 2013

Člani ZDS

91,32 €

Nečlani ZDS

136,99 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

91,32 €

Nečlani ZDS

136,99 €

DDV ni vključen!

Zbir pravilnikov vključuje:

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu,
Pravilnik o letnem dopustu,

Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe in Pravilnik o prepovedi in nadzoru alkoholiziranosti, prisotnosti drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu, ki so bili prenovljeni v skladu z novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Pravilniki so namenjeni direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, računovodskim službam, malim delodajalcem in vsem, ki jih tematika zanima. Prepričani smo, da vam bodo pri vsakdanjem delu v veliko pomoč.

Prenovljen pravilnik o prepovedi in nadzoru

Pravilnik o prepovedi in nadzoru alkoholiziranosti, prisotnosti drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu

Avtor: Anže Hiršl, Maja Skorupan

Datum izida: 20. maj 2013

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Delo pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc ima lahko v nekaterih primerih resne posledice za zdravje in varnost delavcev, posledice pa se lahko kažejo tudi v zmanjšanju ugleda delodajalca oziroma lahko povzročijo nastanek odškodninske odgovornosti nasproti tretjim osebam. Delodajalec ima tako dolžnost in tudi poslovni interes zagotoviti okolje, kjer varnost in zdravje delavcev ne bosta ogrožena.
Postopek preizkusa alkoholiziranosti ter drog v delovnopravni zakonodaji ni natančneje opredeljen. Delovnopravna zakonodaja ga namreč nikjer ne ureja neposredno. Izhodišče za preverjanje alkoholiziranosti in drog je dejstvo, da lahko ti dve stanji na delu predstavlja resno grožnjo varnosti in zdravju pri delu, prav tako pa lahko moralno in tudi materialno škoduje delodajalcu, podlaga za zadevne ukrepe delodajalca pa je njegova obveznost zagotavljanja varnega delovnega okolja.

Prenovljen pravilnik o nadzoru odsotnosti

Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 20. maj 2013

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Zlorabe odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe z dela so vse pogostejše, o čemer priča tudi statistika o dnevih odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, po kateri je Slovenija med prvimi v Evropi. Zlorabe odsotnosti z dela delodajalcu ne povzročijo le materialne škode, pač pa že sam sum na tovrstno zlorabo skrha zaupanje med delavcem in delodajalcem ter postopoma vpliva na odnose in delovne odnose v celotnem kolektivu. Zlorabe ne prizadenejo le delodajalca, temveč vse sodelavce, ki morajo namesto odsotnega delavca opravljati dodatno delo, bodisi v režimu začasne prerazporeditve delovnega časa, bodisi z opravljanjem nadurnega dela. Ker zlorabe odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe prizadenejo tako delodajalca kot delavce, je njihovo preprečevanje nujno potrebno za ohranitev trajnostno »kvalitetnega« delovnega okolja, kar terja sistematičen pristop.

Seveda je ob tem potrebno opozoriti tudi na drugi vidik odsotnosti zaradi bolezni: odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe je pravica delavca, veliko obseg odsotnosti zaposlenih v podjetju pa nujno ne kaže na povečan obseg zlorab, ampak navadno na neustrezen pristop k zagotavljanju varnega delovnega okolja za zaposlene v najširšem smislu kot to opredeljuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011). V takšnem primeru je vsekakor vsaj smiselno analizirati razloga za povečano odsotnost zaposlenih in problematiko ustrezno nasloviti v smislu odpravljanja vzrokov.

Prenovljen pravilnik o prepovedi spolnega

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 1. april 2013

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Pravilnik je prenovljen v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je pričel veljati 3.12.2011 in v skladu z novim ZDR-1, ki je pričel veljati 12.4.2013. Pravilnik je namenjen direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, računovodskim službam, malim delodajalcem in vsem, ki jih tematika zanima. Prepričani smo, da vam bodo pri vsakdanjem delu v veliko pomoč.