Publikacije

Na Združenju delodajalcev Slovenije pripravljamo tudi lastne publikacije, ki obravnavajo aktualne tematike. Nekatere so brezplačne in jih lahko prenesete ali naročite, druge pa so na voljo proti plačilu in jih lahko naročite tudi preko spleta.

  • Novo
DD januar 2020 naslovnica SPLET 1

Delodajalec 1/2020

Avtor: Združenje delodajalcev Slovenije

Datum izida: 3. januar 2020

pdf Kazalo - januar 2020 / 37 KB

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

13,00 €

Nečlani ZDS

19,20 €

DDV ni vključen!

Januarja 2020 v Delodajalcu ne prezrite:

  • Ali je delodajalec dolžan delavcu izplačati plačo, ko ta ne pride na delo in razlogov za svojo odsotnost ne opraviči,
  • Spremstvo prvošolca kot nova osebna okoliščina za priznanje pravice do plačane odsotnosti,
  • Sprememba Zakona o minimalni plači - prenos dodatkov za neugodne pogoje dela v osnovno plačo,

in še mnogo več…

Mocno partnerstvo za boljsi socialni dialog

Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko-predelovalne industrije

Avtor: mag. Tatjana Pajnkihar Napret (ZDS), Ana Falak (HUP), Mirza Mulešković (UPCG), Mile Boskov (BCM), Luc Triangle (industriAll), Stephanie Le Berre (EURATEX), Macarena Gonzalez (COTANCE)

Datum izida: 18. november 2014

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 3,9 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija povzema analizo stanja v tekstilnem in oblačilnem sektorju ter navaja vlogo socialnih partnerjev pri implementaciji načel evropskega socialnega dialoga v nacionalni socialni dialog. Vključuje tudi odgovore na vprašanja, kateri so ključni koraki za modernizacijo trga dela in kolektivnega dogovarjanja z namenom ustvarjanja rasti in delovnih mest ter izboljšanja konkurenčnosti sektorja.

Publikacija je pripravljena v okviru projekta »Strong TCL: Močno partnerstvo za boljši socialni dialog na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko-predelovalne industrije v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori in Srbiji«, ki ga sofinancira Evropska unija.:

Se odlocas o svoji poklicni poti

Se odločaš o svoji poklicni poti? Dan za punce, razmišljaj po svoje!

Avtor: Barbara Hrovatin

Datum izida: 18. junij 2014

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija je namenjena spodbujanju mladih deklet k širšemu razmišljanju pri odločanju o poklicni poti, s poudarkom na naravoslovno-tehniških področjih in »stereotipno moških« poklicih. Namenjena je predvsem dekletom, pa tudi njihovim staršem in drugim, ki se s to tematiko ukvarjajo (npr. šolski svetovalni delavci). Publikacija vsebuje povzetek projektnih aktivnosti, zgodbe uspešnih žensk v »stereotipno moških« poklicih in opise nekaterih poklicev

Prirocnik za kolektivna pogajanja

Priročnik za kolektivna pogajanja

Avtor: mag. Tatjana Pajnkihar, Dragan Jovanović, Maja Skorupan, mag. Slavi Pirš, Nataša Peterca

Datum izida: 13. junij 2014

pdf Kazalo - junij 2014 / 169 KB

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Priročnik za kolektivna pogajanja vključuje najpomembnejše informacije, ki jih pogajalci potrebujejo, ko se pogajajo za kolektivno pogodbo dejavnosti ali za kolektivno pogodbo delodajalca. V prvem delu so predstavljene vse kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja (časovna, stvarna veljavnost, razširjena veljavnost). Sledijo osnovni makroekonomski podatki, pojasnjena je pravna podlaga za kolektivno dogovarjanje in predstavljeni so vsi prejemki iz delovnega razmerja. Če boste sledili pravilom uspešnega pogajanja, ki so zapisani v uvodu, uspeh ne bo izostal.

Vzorci delovnopravnih pogodb knjiga

Vzorci delovnopravnih in drugih pogodb za izvajanje dela in vzorci odpovedi pogodb o zaposlitvi s komentarjem

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 15. oktober 2013

pdf Kazalo - oktober 2013 / 177 KB

Člani ZDS

127,85 €

Nečlani ZDS

182,65 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

127,85 €

Nečlani ZDS

182,65 €

DDV ni vključen!

Knjiga in vzorci pogodb so oblikovani na podlagi novega Zakona o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 21/2013), s katerim se postopki sklepanja in odpovedi pogodb o zaposlitvi v veliki meri spreminjajo, vendar kljub navideznim poenostavitvam ustvarjajo nove pasti, na katere je potrebno biti pri izvedbi postopkov posebej pozoren.
Knjiga je izšla v trdi vezavi na 177 straneh.

Članom nudimo 40 % popust do 31.8.2020! Cena izvoda za ČLANE - 140,00 €, s 40 % popustom 84,00 €. Cena izvoda za NEČLANE - 200,00 €

Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami

Avtor: Razni avtorji

Datum izida: 1. julij 2013

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 834 KB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacija je rezultat aktivnosti v okviru projekta GoForChange. V njej so vključen kratki povzetki predstavitev nemških strokovnjakov, ki so sodelovali pri projektu ter analiza rezultatov raziskave o ozaveščenosti slovenskih podjetij o upravljanju s spremembami.

Prenovljen paket pravilnikov s podrocja delovnega prava

Paket pravilnikov s področja delovnega prava

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 24. maj 2013

Člani ZDS

91,32 €

Nečlani ZDS

136,99 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

91,32 €

Nečlani ZDS

136,99 €

DDV ni vključen!

Zbir pravilnikov vključuje:

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu,
Pravilnik o letnem dopustu,

Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe in Pravilnik o prepovedi in nadzoru alkoholiziranosti, prisotnosti drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu, ki so bili prenovljeni v skladu z novim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Pravilniki so namenjeni direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, računovodskim službam, malim delodajalcem in vsem, ki jih tematika zanima. Prepričani smo, da vam bodo pri vsakdanjem delu v veliko pomoč.

Prenovljen pravilnik o prepovedi in nadzoru

Pravilnik o prepovedi in nadzoru alkoholiziranosti, prisotnosti drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu

Avtor: Anže Hiršl, Maja Skorupan

Datum izida: 20. maj 2013

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Delo pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc ima lahko v nekaterih primerih resne posledice za zdravje in varnost delavcev, posledice pa se lahko kažejo tudi v zmanjšanju ugleda delodajalca oziroma lahko povzročijo nastanek odškodninske odgovornosti nasproti tretjim osebam. Delodajalec ima tako dolžnost in tudi poslovni interes zagotoviti okolje, kjer varnost in zdravje delavcev ne bosta ogrožena.
Postopek preizkusa alkoholiziranosti ter drog v delovnopravni zakonodaji ni natančneje opredeljen. Delovnopravna zakonodaja ga namreč nikjer ne ureja neposredno. Izhodišče za preverjanje alkoholiziranosti in drog je dejstvo, da lahko ti dve stanji na delu predstavlja resno grožnjo varnosti in zdravju pri delu, prav tako pa lahko moralno in tudi materialno škoduje delodajalcu, podlaga za zadevne ukrepe delodajalca pa je njegova obveznost zagotavljanja varnega delovnega okolja.

Prenovljen pravilnik o nadzoru odsotnosti

Pravilnik o nadzoru odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 20. maj 2013

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Zlorabe odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe z dela so vse pogostejše, o čemer priča tudi statistika o dnevih odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, po kateri je Slovenija med prvimi v Evropi. Zlorabe odsotnosti z dela delodajalcu ne povzročijo le materialne škode, pač pa že sam sum na tovrstno zlorabo skrha zaupanje med delavcem in delodajalcem ter postopoma vpliva na odnose in delovne odnose v celotnem kolektivu. Zlorabe ne prizadenejo le delodajalca, temveč vse sodelavce, ki morajo namesto odsotnega delavca opravljati dodatno delo, bodisi v režimu začasne prerazporeditve delovnega časa, bodisi z opravljanjem nadurnega dela. Ker zlorabe odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe prizadenejo tako delodajalca kot delavce, je njihovo preprečevanje nujno potrebno za ohranitev trajnostno »kvalitetnega« delovnega okolja, kar terja sistematičen pristop.

Seveda je ob tem potrebno opozoriti tudi na drugi vidik odsotnosti zaradi bolezni: odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe je pravica delavca, veliko obseg odsotnosti zaposlenih v podjetju pa nujno ne kaže na povečan obseg zlorab, ampak navadno na neustrezen pristop k zagotavljanju varnega delovnega okolja za zaposlene v najširšem smislu kot to opredeljuje Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011). V takšnem primeru je vsekakor vsaj smiselno analizirati razloga za povečano odsotnost zaposlenih in problematiko ustrezno nasloviti v smislu odpravljanja vzrokov.

Prenovljen pravilnik o prepovedi spolnega

Pravilnik o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu

Avtor: Maja Skorupan, Anže Hiršl

Datum izida: 1. april 2013

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Preberite več

Člani ZDS

31,96 €

Nečlani ZDS

45,66 €

DDV ni vključen!

Pravilnik je prenovljen v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki je pričel veljati 3.12.2011 in v skladu z novim ZDR-1, ki je pričel veljati 12.4.2013. Pravilnik je namenjen direktorjem, vodilnim delavcem, kadrovskim delavcem, pravnikom, računovodskim službam, malim delodajalcem in vsem, ki jih tematika zanima. Prepričani smo, da vam bodo pri vsakdanjem delu v veliko pomoč.

Nacrtovanje in upravljanje s spremembami

Načrtovanje in upravljanje s spremembami

Avtor: Anže Hiršl (ZDS), Adrienn Balint (MGYOSZ), Ondrej Gbelec (SP CR), Bohuslav Čižek (SPCR)

Datum izida: 28. december 2012

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

pdf Prenesite digitalno verzijo / 2,8 MB

Preberite več

Člani ZDS

Brezplačno

Nečlani ZDS

Brezplačno

Publikacijo smo pripravili v okviru projekta Network ProMCR, katerega namen je prispevati k razvijanju in izboljšanju znanja in sposobnosti vseh zainteresiranih strani pri predvidevanju, pripravi in zagotavljanju družbeno sprejemljivega odziva na prestrukturiranje. Publikacija vsebuje primere upravljanja s spremembami v podjetjih iz Slovenije, Madžarske in Češke, povzetek rezultatov raziskave o postopkih prestrukturiranja ter politikah izobraževanja in usposabljanja v podjetjih ter priporočila na tem področju.