SmartMOVE

SmartMOVE

SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost

Logotip MKRR prelomljen SLO barvni 4  Smartmove EEAGrants logo4

 

 

Program:

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Programska prioriteta: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

 

Namen in cilj projekta:

Glavni namen projekta SmartMOVE je priprava strategij ter izvajanje mobilnostnih načrtov, s katerimi bo utemeljil potrebo po sistematičnem razvoju infrastrukture za razvoj multimodalnosti v regiji. Znotraj projekta se razvija sistem dinamičnih skupinskih prevozov kot trajnostno naravnana alternativa obstoječim modalitetam prevoza. Pripravljajo se tudi konkretna politična priporočila za odločevalce na področju trajnostne mobilnosti. Z izdelavo mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa bo projekt prispeval k izboljšanemu upravljanju mobilnosti. Glavni cilj projekta je omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti, ter dolgoročni razvoj trajnostne mobilnosti, h kateremu bo prispeval na različne načine.

 

Pričakovani rezultati projekta:

 • Dvig ozaveščenosti o pomenu trajnostne mobilnosti med delodajalci in zaposlenimi ter priprava postopka pridobitve posebnega certifikata za trajnostno mobilnost.
 • Zasnova metodologije in izdelava trajnostnih načrtov za organizacije, ki zaposlujejo večje število ljudi in so na prometnih stičiščih.
 • Pilotna vzpostavitev rešitve trajnostne mobilnosti za prevoz na delo v LUR z dinamičnimi skupinskimi prevozi.
 • Priprava priporočil za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti ter predlogov za izboljšavo in nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

 

Partnerji v projektu:

 • Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (vodilni partner)
 • Institut Jožef Stefan
 • Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
 • Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z
 • GoOpti d.o.o.
 • IPoP – Inštitut za politike prostora
 • Center energetsko učinkovitih rešitev (CER)
 • Raziskovalni inštitut Nordland (Nordland Research Institute)

 

Financiranje:
Skupna vrednost projekta: 1.609.166,79 EUR
Sofinanciranje NFM in FM EGP (100 %): 1.609.166,79 EUR
Vrednost projekta za ZDS: 111.860,00 EUR
Sofinanciranje NFM in FM EGP (100 %): 111.860,00 EUR

 

Trajanje projekta:
1.maj 2022 – 30. april 2024

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice