Logotip MKRR prelomljen SLO barvni 2Smartmove EEAGrants logo2

 

 

 

V prvem letu izvajanja projekta so se odvili že številni dogodki ter izvedle številne analize, ki so pokazale, da se pomena trajnostne mobilnosti vedno bolj zavedamo. Ena izmed ključnih aktivnosti projekta je tudi ozaveščanje in izobraževanje delodajalcev in zaposlenih (ter širše javnosti) o pomenu trajnostne mobilnosti tako zanje kot za lokalno skupnost.

Zato bomo v mesecu oktobru, novembru in januarju 2024 v sklopu projekta SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost organizirali 5 brezplačnih izobraževanj, na katerih bodo strokovnjaki z različnih področij na zanimiv in vključujoč način, tudi z uporabo za ta namen izdelanih videov za ponazoritev primerov, predstavili trajnostno mobilnost in možnosti, ki jih imajo delodajalci ter zaposleni, da pripomorejo k bolj trajnostni mobilnosti z izjemno ugodnimi učinki tako za vas kot za skupnost in okolje z zmanjševanjem toplogrednih plinov.

Najava brezplačnih izobraževanj

11.10.2023 webinar Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih
25.10.2023 webinar Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila
8.11.2023 webinar Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje
22.11.2023 webinar Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih
17.1.2024 v živo Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah

Vsi webinarji potekajo od 9.00 do 10.15, medtem ko se bo izobraževanje v živo odvilo med 10. in 12. uro. Ob spremljanju vsaj treh izobraževanj prejmete tudi potrdilo o udeležbi.

Na izobraževanje po vašem izboru se lahko prijavite tukaj.


OPIS IZOBRAŽEVANJ

Webinar 1: Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih

Datum : 11.10.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00 – 10.15

Podjetja in druge ustanove so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Uvodno predavanje obravnava orodja, ki učinkovito in uspešno naslavljajo mobilnost v podjetjih in ustanovah, hkrati pa spodbujajo kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter racionalnejšo rabo avtomobila, kar prinaša tudi precejšnje prihranke. V sklopu predavanja bo podrobno predstavljen mobilnostni načrt za ustanove kot strateški dokument za obravnavo stanja, vzpostavitev vizije in nabor ukrepov trajnostne mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad zaposlenih.

Podrobnosti o izobraževanju in prijavo si lahko ogledate tukaj.


Webinar 2: Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila

Datum : 25.10.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00 – 10.15

Zaradi pogostega primanjkljaja parkirnih mest v primerjavi s številom avtomobilov predstavlja upravljanje parkiranja oziroma parkirišč enega izmed ključnih ukrepov za spreminjanje potovalnih navad zaposlenih. Poleg spodbujanja trajnostne rabe osebnega avtomobila, lahko podjetja z ukrepi na področju upravljanja parkiranja naslavljajo zmanjšanje stroškov vzdrževanja parkirišč, objekta in okolice. Na predavanju bodo predstavljeni raznoliki ukrepi vezani na upravljanje parkiranja oziroma parkirišč, celovito naslavljanje optimizirane rabe avtomobila ter inovativne rešitve na področju trajnostne mobilnosti zaposlenih.

Podrobnosti o izobraževanju in prijavo si lahko ogledate tukaj.


Webinar 3: Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje

Datum: 8.11.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00-10.15

Trajnostna mobilnost podjetjem in zaposlenim omogoča bolj učinkovito izkoriščanje delovnega časa, zmanjševanje stroškov in obremenitve okolja. Podjetja lahko s sprejetjem politik trajnostne mobilnosti bistveno zmanjšajo emisije, optimizirajo prometne tokove ter izboljšajo življenje zaposlenih in prebivalcev mest. Na predavanju bodo predstavljeni različni načini in izzivi upravljanja mobilnosti podjetij, ki naslavljajo spodbujanje sprememb v kulturi podjetij ter koristih za zaposlene, okolje, poslovanje podjetij ter prehoda vsakega podjetja na ogljično nevtralnost.

Podrobnosti o izobraževanju in prijavo si lahko ogledate tukaj.


Webinar 4: Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih

Datum: 22.11.2023 ob 9.00

Trajanje : 9.00-10.15

S spodbujanjem aktivnega prihoda na delo in ozaveščanjem o škodljivosti sedečega življenjskega sloga lahko občutno pripomoremo k splošnemu zdravju zaposlenih. Aktivni prihodi na delo (hoja, kolesarjenje) manjšajo povprečno letno bolniško odsotnost in večajo splošno zadovoljstvo zaposlenih. Na predavanju bodo predstavljena trenutna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih ter učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih in ustanovah.

Podrobnosti o izobraževanju in prijavo si lahko ogledate tukaj.


V živo: Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah

Datum : 17.1.2024 ob 10.00

Trajanje : 10.00-12.00

Na izobraževanju bodo s strani podjetij in ustanov predstavljene številne dobre prakse, rešitve in izkušnje naslavljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih. Izobraževanje bo potekalo v živo, več podrobnosti pa bomo objavili v drugi polovici oktobra.

Podrobnosti o izobraževanju in prijavo si lahko ogledate tukaj.


Izobraževanja bodo organizirana v sklopu projekta SmartMOVE, ki ga sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice