Predstavniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKCL), podjetij BTC d.d., IKEA Slovenija d.o.o., Studia Moderna d.o.o. in Krajinskega parka Ljubljansko Barje (KPLB) so 9. decembra 2022 v Mestni hiši v Ljubljani tudi formalno podpisali sporazum z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) o sodelovanju v okviru enega največjih evropskih mobilnostnih projektov pri nas, SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost.

V Ljubljano se vsakodnevno pripelje več kot 120.000 ljudi, povečini s svojim avtomobilom. Ljubljanska urbana regija se tako sooča z izjemno količino prometa in negativnim okoljskim vplivov iz tega naslova. Z zavedanjem, da so nujno potrebne spremembe na tem področju, so k projektu SmartMOVE pristopile navedene organizacije, ki želijo z njegovo pomočjo oblikovati učinkovite ukrepe za spodbujanje uporabe trajnostnih načinov mobilnosti med zaposlenimi v svojih podjetjih oziroma v primeru območja posebnega pomena – Krajinskega parka Ljubljansko barje, pri obiskovalcih parka.

»Glavni namen projekta SmartMOVE je vpeljava in promocija trajnostne mobilnosti v podjetjih in organizacijah, ki zaposlujejo veliko število ljudi in posledično generirajo veliko prometa. Projekt stremi k temu, da ponudi konkretne ukrepe in spodbude, hkrati pa opolnomoči in motivira tako zaposlene kot delodajalce za obrat k trajnostni mobilnosti«, je pojasnila mag. Lilijana Madjar, direktorica RRA LUR, ki je vodilni partner projekta. Ob tem je poudarila, da je razvoj trajnostne mobilnosti ena izmed prioritetnih področij, ki ji na agenciji dajejo velik pomen že vse od njene ustanovitve.

Projekt, ki ga v celoti financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 ter sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe, je vreden kar 1,6 milijonov EUR in bo trajal do aprila leta 2024, vključuje pa interdisciplinarno sodelovanje kar osmih partnerjev.

Poleg zasnove certifikata trajnostne mobilnosti, ki ga snujejo na Inštitutu Jožefa Stefana, se projekt osredotoča na izdelavo mobilnostnih načrtov. IPoP – Inštitut za politike prostora že izvaja temeljito analizo potovalnih navad zaposlenih v UKC-ju, na območju BTC-ja, v IKEI Slovenija d.o.o., Studiu Moderna d.o.o. in KPLB, na osnovi katere bo Ljubljanski urbanistični zavod (LUZ) za vsako izmed navedenih organizacij izdelan mobilnostni načrt. Gre za dokument, ki omogoča aktivno urejanje dostopnosti in zmanjšanje uporabe osebnih vozil z uvedbo ukrepov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in na pozitiven način ozaveščajo uporabnike, prebivalce in zaposlene o razponu možnosti in učinkih uporabe različnih prevoznih možnosti za njihovo lokacijo dela. V te bodo vključeni tudi novi načini sopotništva kot nov pristop k trajnostni mobilnosti.

»Izziv Ljubljane in kliničnega centra je že vrsto let zagotoviti čim boljšo logistiko in dostopnost za vse uporabnike bolnišnice. Na tem področju so že bili storjeni prvi koraki saj sta UKCL in Mestna občina Ljubljana pričela z reševanjem problematike dostopnosti in mobilnosti znotraj kampusa UKCL, kot so Klinko Kavalir in dostop do P+R«, je izpostavil Jure Dolinar, pomočnik generalnega direktorja UKCL za investicije. Želi pa si, da s pomočjo mobilnostnega načrta zagotovijo dodatno prijazno dostopnost do UKCL tako za zaposlene kot za paciente in obiskovalce.

Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj, BTC d.d. je povedal, da je BTC na letni ravni deležen več kot 21 milijonov obiskov oziroma se na območje letno pripelje 12 milijonov vozil. »Na območju BTC je zaposlenih preko 3000 ljudi, ki se na delo vozijo z različnih koncev Slovenije. S tem projektom želimo prav njim ponuditi nove možnosti prevoza in računamo, da bo projekt uspešno dopolnil druge trajnostne načine mobilnosti, ki jih razvijamo v BTC ter bo tako dodatno prometno razbremenil območje BTC«, je izpostavil.

Decembra minevata dve leti odkar so v Studiu Moderna stopili na strateško pot trajnostnega razvoja, kjer ima področje razvoja trajnostne miselnost zaposlenih veliko vlogo, še posebej kar se tiče mobilnosti. »V Studiu Moderna zaposlenim že omogočamo brezplačno izposojo zložljivih koles Bigfish, nadejamo pa se, da nam bo mobilnostni načrt pomagal narediti dodatne pomembne korake k bolj trajnostni mobilnosti. Veselimo se tudi novih možnosti prevoza, ki bodo dobrodošle predvsem za tiste zaposlene, ki zaradi omejenih možnosti javnega prevoza nimajo boljše trajnostne alternative«, je poudarila Tatjana Demšar Pokorn, vodja skupnih služb in izobraževanja ter razvoja, Studio Moderna d.o.o.

Krajnski park Ljubljansko barje obsega sedem občin in glede na velikost območja je zavedanje o pomenu in nujnosti trajnostne mobilnosti zelo visoko ter obenem predstavlja tudi zavezo v načrtih in strategijah parka. »Želimo si, da bi imela vsaka občina svojo vstopno točko, preko katerih bi lažje uvajali in upravljali trajnostno mobilnost. Od projekta si želimo predvsem predlogov ukrepov, kako in na kakšen način lahko ljudje trajnostno pridejo do vstopnih točk in potem nadalje na trajnostne načine raziskujejo park«, je svoja pričakovanja povzel Janez Kastelic, direktor KPLB.

Cas Lachaert, Market manager, IKEA Slovenija, d.o.o., je v svojem sporočilu povedal, da v podjetju IKEA Slovenija sledijo globalnemu cilju drastičnega zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov iz vrednostne verige IKEA ter da je trajnostna mobilnost pomemben del tega načrta. Kot veliko globalno podjetje se zavedajo svoje odgovornosti, da naredijo spremembo ter zaposlenim in kupcem ponudijo alternativne možnosti prevoza, zato so se z veseljem pridružili projektu SmartMOVE.

Ena najpomembnejših rešitev, ki jih preizkuša projekt SmartMOVE, je tudi povsem nova oblika trajnostno naravnane alternative prevoza na delo. Marko Guček, CEO podjetja GoOpti, ki je kot partner projekta razvilo dinamično platformo za rezervacijo prevoza na delo www.goopti.com/gremoskupaj, pravi, da bo pilotni projekt v primeru pozitivnega odziva uporabnikov lahko prerasel v tržno različico, ki bi se približala ceni javnega prevoza. V okviru projekta pa bodo prevozi, ki jih bodo izvajali vse od začetka februarja do konca aprila 2023, povsem brezplačni. Koristijo jih lahko vsi, ki na delo na območje BTC in UKC potujejo iz Kranja, Kamnika, Radomelj, Mengša, Domžal, Komende ali Trzina. Zbirne točke v krajih bodo določili v skladu s prijavami, ki bodo prispele do 20.januarja 2023, naknadno pa bo moč prisesti na prevoz na že obstoječih relacijah.


Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.609.166,79 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Trajanje projektov: 1. maj 2022 – 30. april 2024. Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice