Projekti

ZDS aktivno sodeluje v več nacionalnih in mednarodnih projektih, in sicer kot vodja ali kot partner. Projekti, ki so predstavljeni, so pomemben mednarodni kanal za pridobivanje novega znanja in vzpostavljanja stikov.

ZDS ageing workforce 2 400px

AW 2 - Staranje delovne sile 2

ZDS ageing workforce 2 400px

Namen projekta je osveščati delodajalce o problemu staranja delovne sile in jim svetovati o zaposlovanju starejših delavcev. Projekt sooča evropske politike zaposlovanja, obravnava področja posodabljanja trga dela, predvidevanja in upravljanja s spremembami, pristopi varne prožnosti, aktivno staranje ter aktivno vključevanje v delo.

Preberite več

ZDS iosha eu 400px

IOSHA - Izboljševanje ozaveščenosti delodajalcev in delavcev v Srednji in Vzhodni Evropi o varnosti in zdravju pri delu - IOSHA

ZDS iosha eu 400px

Varnost in zdravje pri delu je postalo eden najpomembnejših vidikov politike EU v zvezi z zaposlovanjem. Z delom povezane bolezni in nesreče so še vedno težko breme za celotno evropsko gospodarstvo, še posebej v novih državah članicah. Po drugi strani se povečuje delež zaposlenih žensk. To je dejstvo, ki gre z roko v roki z neenakostjo spolov na delovnem mestu. Zato je nujno večje upoštevanje navedenih vidikov zdravja in varnosti, ki izrecno vplivajo na ženske.

Preberite več

Raznolikost znak1 small

Upravljanje raznolikosti v zaposlovanju

Raznolikost znak1 small

Projekt je zasnovan je tako, da nadgrajuje vsebine protidiskriminacijskih politik na trgu dela in zaposlovanja z modelom upravljanja raznolikosti v zaposlovanju, z najnovejšimi pristopi na tem področju v smeri trajnostne sistemske rešitve oziroma kot celostno upravljalsko orodje za obvladovanje spreminjajočih se demografskih pogojev na trgu delovne sile.

Preberite več

ZDS mobilnost 400px

Za večjo mobilnost

ZDS mobilnost 400px

V okviru projekta smo izdali priročnik za delodajalce z naslovom Postopki napotitve slovenskih delavcev na delo v države članice EU.

Preberite več

AW - Staranje delovne sile

Partnerji, ki so sodelovali pri projektu, so odprli temo o staranju delovne sile v okviru združenj delodajalcev in njihovih članov v svojih državah ter tako segli tudi do širše javnosti. Rezultati ankete o zaposlovanju starejših delavcev, katera je bila izvedena med samim projektom v sodelujočih državah, in državne dejavnosti (izmenjava odločilnih informacij s podjetji, državnimi institucijami) so sodelujočim federacijam pripomogle pri razumevanju ovir in težav, na katere naletijo podjetja pri zaposlovanju starejših delavcev.

Preberite več