AW 2 - Staranje delovne sile 2

AW 2 - Staranje delovne sile 2

Namen projekta je osveščati delodajalce o problemu staranja delovne sile in jim svetovati o zaposlovanju starejših delavcev. Projekt sooča evropske politike zaposlovanja, obravnava področja posodabljanja trga dela, predvidevanja in upravljanja s spremembami, pristopi varne prožnosti, aktivno staranje ter aktivno vključevanje v delo.

 

Cilji projekta:

  • razviti različne pristope, priporočila in ukrepe za delodajalce z namenom zagotovitve zaposljivosti in ohranjanja čim večje produktivnosti starajoče delovne sile
  • z naborom relevantnih informacij pomagati delodajalcem pri soočanju s posledicami demografskih sprememb, predvsem v okviru zadrževanja starejših zaposlenih na njihovih delovnih mestih ob hkratnem izboljševanju njihovih delovnih pogojev
  • okrepiti socialni dialog in kolektivna pogajanja v novo pridruženih državah članicah in državi kandidatki

Sodelujoči partnerji so si z izvajanjem projektnih aktivnosti prizadevali izpolniti poglavitni cilj projekta – izboljšanje upravljanja s starajočo delovno silo v državah, ki sodelujejo v projektu. Rezultat projekta je okrepljen socialni dialog na bipartitni ravni, kot tudi na ravni podjetja, kar lahko pomembno vpliva na povečanje zaposlovanja starejših delavcev.

Vključene delodajalske organizacije in njihovi člani, kot tudi njihovi nacionalni sindikalni partnerji so z izvedbo tega projekta pridobili pomembne izkušnje in nova znanja z obravnavanega področja. V času trajanja projekta smo organizirali seminarje in delavnice, razširili spletne vsebine delodajalskih organizacij v sodelujočih državah v okviru obravnavane tematike in izdali projektno publikacijo z naslovom "Staranje delovne sile – priložnost za podjetja".

Projekt se je zaključil junija 2010 z zaključno konferenco, ki je potekala v Ljubljani in katere so se udeležili vsi sodelujoči partnerji in vabljeni strokovnjaki s področja, ki obravnava osrednjo tematiko projekta.

Na zaključni konferenci smo zainteresirani javnosti predstavili rezultate projekta ter predvsem delodajalcem poskušali prikazati potencialne prednosti, ki jih lahko dosežejo z zaposlovanjem oz. ohranitvijo starejših zaposlenih na delovnih mestih ob primerni prilagoditvi oz. izboljšanju delovnih pogojev.

Slednje v veliki meri predstavlja pogoj za nadaljnje produktivno delo starejših zaposlenih, kar pa posledično pomeni optimalen izkoristek skozi leta pridobljenih znanj in delovnih izkušenj starejših zaposlenih in lahko v veliki meri prispeva k doseganju večje uspešnosti podjetja.

 

Vodja projekta:

Združenje delodajalcev Slovenije, ZDS

 

Partnerji v projektu:

  • Confederation of Hungarian Employers and Industrialist (MGYOSZ) – Madžarska
  • Confederation of Industry of the Czech Republic (SPCR) – Češka
  • Croatian Employers Association (HUP) – Hrvaška
  • National Union of Employers (RUZ) – Slovaška
  • Federation of Austrian Industry (IV) – Avstrija

 

Evropski socialni partner, ki podpira projekt:

  • The Confederation of European Business – BUSINESSEUROPE

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

Projekt delno financira Evropska komisija.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice