IOSHA - Izboljševanje ozaveščenosti delodajalcev in delavcev v Srednji in Vzhodni Evropi o varnosti in zdravju pri delu - IOSHA

IOSHA - Izboljševanje ozaveščenosti delodajalcev in delavcev v Srednji in Vzhodni Evropi o varnosti in zdravju pri delu - IOSHA

Varnost in zdravje pri delu je postalo eden najpomembnejših vidikov politike EU v zvezi z zaposlovanjem. Z delom povezane bolezni in nesreče so še vedno težko breme za celotno evropsko gospodarstvo, še posebej v novih državah članicah. Po drugi strani se povečuje delež zaposlenih žensk. To je dejstvo, ki gre z roko v roki z neenakostjo spolov na delovnem mestu. Zato je nujno večje upoštevanje navedenih vidikov zdravja in varnosti, ki izrecno vplivajo na ženske.

V skladu z Lizbonsko strategijo in z zakonodajo Skupnosti za zdravje in varnosti pri delu, so cilji projekta sledeči:

 • dvigniti zavest o pomembnosti zdravja in varnosti pri delu s predstavitvijo le-teh kot sestavnih delov kvalitetnega vodenja in bistvenih značilnosti gospodarske konkurenčnosti,
 • nadaljnje izboljšanje podatkov o uporabi varstva in zdravja pri delu v državah Srednje in Vzhodne Evrope z raziskavo izkušenj, vedenja, stališč in pričakovanj delodajalcev in zaposlenih
 • spodbuditi razvoj in izvajanje nacionalnih strategij VZD med organizacijami socialnih partnerjev, podjetji, predstavniki zaposlenih, vlado in ostalimi interesnimi skupinami na področju Srednje in Vzhodne Evrope,
 • razviti politična priporočila za VZD, ki bodo spodbujala socialni dialog in sprožila začetek izvajanja ukrepov
 • spodbuditi spremembe v obnašanju delavcev in prepričati njihove delodajalce, da sprejmejo bolj k zdravju usmerjen pristop (izboljšanje zdravja pri delu),
 • okrepiti sodelovanje pri VZD in olajšati izmenjavo podatkov in najboljših praks med delodajalci na področju Srednje in Vzhodne Evrope.

Partnerji so rezultate projekta predstavili na konferencah, seminarjih in drugih srečanjih. Nacionalni seminarji so bili organizirani na temo ukrepov usposabljanja, varnosti in zdravja na delovnem mestu, seveda v nacionalnih jezikih, v sodelovanju s tujimi in domačimi strokovnjaki. Objava publikacije bo izšla v obliki praktičnega vodnika za varnost in zdravje na delovnem mestu, skupaj z primeri dobrih praks in stališči šestih partnerskih organizacij. Skupaj z objavo priročnika pa pripravljamo tudi podrobnejšo analizo ankete o varstvu in zdravju pri delu, z njo pa ugotavljanje trenutnega stanja ter pripravo preventivnih ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju.

Na ZDS smo 30.09.2009 organizirali seminar z naslovom "Praktični napotki odgovornim osebam delodajalca za preprečitev visokih odškodnin in regresnih zahtev za nezgode pri delu". V mesecu maju pa je v Budimpešti na Madžarskem potekala zaključna konferenca na temo Boljše izvajanje varstva in zdravja pri delu delavcev v Srednji in Vzhodni Evropi (To better OSH performance in CEE).

 

REZULTATI PROJEKTA:

 • raziskava in izdelava analize na temo varnost in zdravje pri delu, pri čemer so sodelovali partnerji iz šestih držav
 • seminarji na nacionalni ravni, prikaz ukrepov in sodelovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci
 • zaključna konference 14. maja 2010 v Budimpešti
 • nacionalne publikacije kot praktični priročnik ukrepov in napotkov za delodajalce
 • spletne strani, na kateri se bodo zapisale vse pomembne informacije glede tega projekta
 • izdelava animiranega filma na temo varnost in zdravje pri delu

 

 ZDS LOGOTIPI EU 150px

Projekt IOSHA je delno financiran s strani Evropske komisije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice