PROEFP - Spodbujanje finančne participacije zaposlenih v EU-27

PROEFP - Spodbujanje finančne participacije zaposlenih v EU-27

CILJI IN NALOGE PROJEKTA

Cilj projekta je raziskati možne vloge programov finančne participacije zaposlenih v program politike Evropske unije.

S projektom bomo izvedli pregled primerov dobre prakse na osnovi primerjave praks v različnih državah, ter tako raziskali možnosti za oblikovanje in izvajanje najustreznejše politike, hkrati pa je eden od namenov projekta tudi spremljati napredek držav članic pri uvajanju programov finančne participacije in poročati o storjenem napredku. Pri projektu sodelujejo vse ključne interesne skupine na evropski ravni in nacionalni ravni, socialni partnerji, organizacije civilne družbe ter druge institucije.

Projekt predstavlja nadaljevanje različnih projektov, ki so naleteli na izredno pozitiven sprejem (‘Finančna participacija v novih državah članicah in v državah kandidatkah', ‘Enotni evropski program finančne participacije’, ‘Ovrednotenje in merjenje uspešnosti finančne participacije v EV-27’, ‘Finančna participacija zaposlenih, upravljanje podjetij in socialni dialog,’ ‘Za večjo kakovost finančne participacije 1-3’) in so bili financirani iz istega vira.

Projekt ima pet konkretnih ciljev:

1. Povečati število raziskav in vidnost rezultatov – sredstva za veliko število raziskav zagotavlja Evropska komisija, vendar je potrebno njihove rezultate narediti dostopne socialnim partnerjem, zaposlenim in delodajalcem.

2. Raziskati možnosti za morebitno vključenost programov finančne participacije zaposlenih v ekonomsko in socialno politiko EU. Projekt bo pokazal, ali lahko večja razširjenost programov finančne participacije prispeva k uresničitvi ciljev strategije EU2020 in Evropske strategije zaposlovanja ter izboljša upravljanje podjetij.

3. Spodbujati programe finančne participacije v majhnih in srednje velikih podjetjih. V teh velikostnih skupinah podjetij je namreč pogostost udeležbenih shem manjša .

4. Poglobiti obstoječe analize na treh področjih:

1. obdavčitev programov finančne participacije v različnih državah; na podlagi podatkov bi se izračunale dejanske davčne stopnje in naredila primerjava dejanskih obdavčitev po državah,

2. makroekonomski učinki finančne participacije zaposlenih; in

3. pomen finančne participacije v javnem sektorju in v javnih službah.

5. Raziskati možnosti za morebitni skupni program finančne participacije v Evropski uniji na podlagi rezultatov primerjalne analize.


PROJEKTNI PARTNERJI

Glavni partnerji pri projektu so Meduniverzitetni center Svobodne univerze v Berlinu, italijanski raziskovalni inštitut SINDNOVA ter ZDS, za vodenje in organizacijo pa skrbi organizacija DIESIS. Pri projektu sodeluje dvanajst strokovnjakov, ki so razdeljeni v šest tematskih skupin. Sodelavci iz Meduniverzitetnega centra in SINDNOVE bodo poskrbeli za izvedbo nalog, naštetih v spodnjem programu dela, ob pomoči široke mreže sedemindvajsetih institucionalnih partnerjev in podpornih organizacij. Poleg tega bodo strokovno znanje in informacije prispevali še sodelavci iz petih organizacij, od tega dve financira Evropska komisija.

 

ZADOLŽITVE GLAVNIH PARTNERJEV

Za vsebinsko plat projekta in njegovo koordinacijo so zadolženi glavni partnerji: Center za nemško, hrvaško, evropsko in primerjalno pravo na Inštitutu za vzhodnoevropske študije Svobodne univerze v Berlinu (Meduniverzitetni center), s sindikati povezan italijanski raziskovalni inštitut SINDNOVA ter Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS).

Pri projektu so aktivni naslednji nacionalni partnerji (organizacija nacionalnih dogodkov):

 • FONDACT, FRA;
 • Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS), SLO;
 • Konfederacija madžarskih delodajalcev in gospodarstvenikov (MGYOSZ), MADŽ;
 • Združenje poslovnega partnerstva (AGP), NEM;
 • Evropska univerza Viadrina, Frankfurt/Oder, NEM;
 • Univerza v Mondragonu, ŠP;
 • Participacija zaposlenih voestalpine AG, AUT;
 • Center za raziskave in hitro rastoča gospodarstva, Univerza v Staffordshiru, VB;
 • Center ESOP (programov lastništva delnic zaposlenih), VB;
 • Univerza v Lódzu, POL;
 • Allerhand inštitut, POL;

Na evropski ravni pri projektu sodelujejo naslednje podporne in druge ustanove:

 • Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC), ki je projekt podprl s svojimi preteklimi in sedanjimi priporočili na to tematiko, gostil bo tudi dogodek v Bruslju;
 • Evropski center za delavska vprašanja (EZA) redno prireja delavnice v 21. evropskih državah;
 • Evropska federacija delničarstva zaposlenih (EFES);
 • Evropska mreža delovnega prava (ELLN);
 • Mednarodno združenje za finančno participacijo (IAFP);
 • ETUC;
 • Eurocadres.

 

DOGODKI

 • Posvet: KAKŠNO UDELEŽBO ZAPOSLENIH PRI DOBIČKU SPODBUJATI?

20. september 2011, GZDBK, Novo mesto

 • Zaključna konferenca: THE WEEK OF EMPLOYEE FINANCIAL PARTICIPATION IN THE EU

17.-19. oktober 2011, Conference at the European Economic and Social Committee, Bruselj

 

ZDS LOGOTIPI EU 150px

Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije.

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice