Stališča

Pričakovanja ZDS ob izvolitvi poslank in poslancev v Državni zbor

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ob izidu predčasnih parlamentarnih volitev čestita vsem izvoljenim v Državni zbor. Ob tem izpostavljamo, da je za ZDS kot reprezentativno organizacijo, ki zastopa interese slovenskih delodajalcev, ključna vsebina koalicijske pogodbe, v delu, ki se bo nanašal na gospodarstvo in področja, ki na delodajalce neposredno ali posredno vplivajo.

Preberite več

Poziv reprezentativnih delodajalskih organizacij (TZS, OZS, ZDS, ZDOPS) k znižanju davkov na predkrizno raven

Štiri reprezentativne delodajalske organizacije Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) smo posredovale dopis Državnemu zboru, Državnemu svetu in Vladi Republike Slovenije, v katerem smo poslance, državne svetnike in vlado pozvale, naj država vse davke, ki jih je v kriznem času povečala ter s tem obremenila tako prebivalstvo kot tudi gospodarstvo RS, vrne na predkrizno raven.

Preberite več

Zdravstveno reformo potrebujemo, vendar na drugačnih osnovah

Združenje delodajalcev Slovenije je 9. marca 2017 skupaj z ostalimi delodajalskimi in gospodarskimi asociacijami izpostavilo neprimernost predlagane zdravstvene reforme, ne-transparenten in nekorekten način priprave zakona in pogajanj, ki niso v skladu s Pravili Ekonomsko socialnega sveta ter ministrico za zdravje pozvalo k razmisleku o umiku predloga in začetku usklajevanj s socialnimi partnerji na argumentiranih osnovah. S tem sporočilom za javnost želimo še dodatno pojasniti in argumentirati naše zahteve.

Preberite več

Minimalna plača naj v letu 2017 ostane nespremenjena

Ekonomsko socialni svet bo v petek 20.1.2017 obravnaval redno letno uskladitev minimalne plače. Združenje delodajalcev Slovenije je stališča, da naj višina minimalne plače glede na lansko uskladitev (ko ni bila upoštevana negativna inflacija – deflacija) in dodatne dvige zaradi izključitve dodatkov, letos ostane nespremenjena. Z dodatnim dvigovanjem minimalne plače v Sloveniji zaposleni ne bodo pridobili (izračuni spodaj), medtem ko se stroški delodajalcev večajo z administrativnim odrejanjem države.

Preberite več

Združenje delodajalcev Slovenije ima velika pričakovanja do novih pravil delovanja ekonomsko socialnega sveta

V petek 9.12.2016 bodo na dnevnem redu seje Ekonomsko socialnega sveta končno obravnavana nova Pravila delovanja ESS. Združenje delodajalcev Slovenije se bo po polletnem neudeleževanju sej Ekonomsko socialnega sveta petkove seje udeležilo, do novih Pravil pa gojimo visoka pričakovanja, saj je njihov sprejem predpogoj za ponovno vzpostavitev socialnega dialoga v okviru ESS.

Preberite več