Podpora delodajalskih organizacij spremembam Zakona o dohodnini

Delodajalske organizacije pozivamo Kolegij predsednika Državnega zbora, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, uvrsti na izredno sejo Državnega zbora, ki naj bi potekala 11. marca 2022. Poslanke in poslance pa pozivamo, da sprejmejo predlagane spremembe Zakona o dohodnini.


SPOROČILO ZA MEDIJE, 3.3.2022

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS), pozivamo poslanke in poslance, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, EPA 1854-VIII, na podlagi katerega bi zaposleni prejeli višje neto plače, kupna moč bi se povečala, gospodarstvo pa bi lahko hitreje okrevalo, obravnavajo in sprejmejo na izredni seji Državnega zbora RS, ki naj bi potekala dne 11. marca 2022.

Kolegij predsednika Državnega zbora bo na svoji 132. seji, ki bo potekala dne 4. 3. 2022 odločal o sklicu izredne seje Državnega zbora, ki naj bi potekala v petek, 11. 3. 2022. Na izredno sejo naj bi bil med drugim uvrščen tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, EPA 1854-VIII (v nadaljevanju: predlog zakona).

Predlog zakona določa višjo dohodninsko olajšavo, kar bi ob nespremenjenem strošku delodajalca prispevalo k višjemu neto izplačilu vsem zaposlenim in posledično tudi k povečanju kupne moči. To bi pomembno vplivalo na hitrejše okrevanje in rast slovenskega gospodarstva, kot tudi na zadržanje kompetentnega kadra na slovenskem trgu dela.

Našteti razlogi – višja neto izplačila zaposlenim, povečanje kupne moči, krepitev okrevanja in rasti slovenskega gospodarstva – so po našem mnenju zadostni in ustrezni argumenti za to, da je treba predlog zakona v Državnem zboru RS čimprej podpreti in sprejeti.

Glede na navedeno reprezentativne delodajalske organizacije zaradi pozitivnih učinkov, ki bi jih prinesle predlagane spremembe dohodninske zakonodaje, pozivamo Kolegij predsednika Državnega zbora, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, EPA 1854-VIII, uvrsti na izredno sejo Državnega zbora, ki naj bi potekala dne 11. 3. 2022, poslanke in poslance pa, da ga podprejo in nemudoma sprejmejo.

Trgovinska zbornica Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Združenje delodajalcev Slovenije
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice