Ponovno nasprotovanje reprezentativnih delodajalskih organizacij sprejemu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Ministrstvo za finance je dne 1. 8. 2022 posredovalo v javno obravnavo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – EVA: 2022-1611-0093 (v nadaljevanju: predlog zakona).

Reprezentativne delodajalske organizacije, podpisnice tega poziva, v celoti nasprotujemo parcialnim spremembam, ki jih prinaša predlog zakona, in na podlagi katerega naj bi se še pred njihovo dokončno uveljavitvijo izničili vsi pozitivni učinki zadnjih sprememb Zakona o dohodnini, ki so bile sprejete marca 2022.

Opozarjamo, da se v okviru socialnega dialoga s strani Ministrstva za finance ni iskalo soglasja, kar je bilo tudi predstavljeno v okviru poročila na seji Ekonomsko-socialnega sveta 23.9.2022.

Ministrstvo za finance je že napovedalo celovito davčno reformo, v okviru katere bi lahko na podlagi celovite analize predlagalo tudi spremembe dohodninske zakonodaje, in sicer v smeri zagotovitve večjih neto prihodkov slovenskim državljanom, namesto da predlaga parcialne spremembe, ki bodo njihove neto prihodke še zmanjšale. Posledično pa se denar, ki je bil v sedanjem okviru namenjen vsem zaposlenim (v obliki razbremenitve in posledično višjih neto plač) namenja zgolj določenim kategorijam (predvsem v javnem sektorju). 

Glede na vse navedeno podpisniki ponovno pozivamo, da Ministrstvo za finance Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – EVA: 2022-1611-0093 nemudoma umakne iz nadaljnje obravnave.

Tibor Šimonka, l.r., Predsednik GZS                             
mag. Mariča Lah, l.r., Predsednica TZS                    
Blaž Cvar, l.r., Predsednik OZS
Marjan Trobiš, l.r., Predsednik ZDS                            
Marko Lotrič, l.r., Predsednik ZDOPS     

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice