Stališča

Združenje delodajalcev Slovenije ne pristaja na način zviševanja minimalne plače mimo gospodarstva

Združenje delodajalcev Slovenije ob današnji vložitvi predloga sprememb Zakona o minimalni plači s strani sindikalnih central v Državni zbor ponovno opozarja, da takšno ravnanje sindikatov pomeni negiranje socialnega dialoga, eklatantno kršitev sklenjenega Socialnega sporazuma 2015-2016 in nespoštovanje podpisane konvencije 131 Mednarodne organizacije dela o minimalni plači.

Preberite več

Združenje Delodajalcev Slovenije bo podpisalo socialni sporazum

Upravni odbor Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) je na 13. redni seji, ki je potekala 27.1.2015, obravnaval parafirani Socialni sporazum za obdobje 2015-2016, ki so ga socialni partnerji in vlada izpogajali 20. januarja letos. Upravni odbor ZDS je presojal vsebino socialnega sporazuma glede na zahteve delodajalcev, ki jih je ZDS septembra 2014 poslalo vladi v obliki Predloga socialnega sporazuma, in ocenil, da je vsebina izpogajanega socialnega sporazuma viden dosežek pri zagotavljanju ustreznih pogojev poslovanja in s tem primeren za podpis.

Preberite več