Stališča

Odprto pismo Predsedniku Vlade Republike Slovenije, poslancem Državnega zbora, Ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministru za finance

Več kot 120 direktorjev (predsednikov uprav) je danes na predsednika Vlade RS, vse poslance Državnega zbora ter tri ministre (ministrico za delo, ministra za gospodarstvo in ministra za finance) naslovilo odprto pismo, v katerem opozarjajo na nevzdržne posledice nove definicije minimalne plače (ki bi jo s 1.1.2019 uveljavil predlog zakona o spremembah zakona o minimalni plači) in vse naslovnike pozivajo, da predlog zakona zavrnejo kot neustreznega za nadaljnjo obravnavo.

Preberite več

Predsednik Združenja delodajalcev Slovenije pozval koalicijske partnerje k jasnim odgovorom na skrbi gospodarstvenikov

Na današnji skupni novinarski konferenci delodajalskih združenj in zbornic, kot odziv na navedbe v koalicijski pogodbi in pa izvajanja posameznih koalicijskih partnerjev, je predsednik Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Marjan Trobiš izpostavil, da so vsebine in predlogi rešitev, navedeni v koalicijski pogodbi zaskrbljujoči in lahko predstavljajo škodljive, nepopravljive posledice za gospodarstvo.

Preberite več

Podpis nove Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

16. julija 2018 so Sindikat delavcev trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev, ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavniki delodajalcev, sklenili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije.

Preberite več

Pričakovanja ZDS ob izvolitvi poslank in poslancev v Državni zbor

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ob izidu predčasnih parlamentarnih volitev čestita vsem izvoljenim v Državni zbor. Ob tem izpostavljamo, da je za ZDS kot reprezentativno organizacijo, ki zastopa interese slovenskih delodajalcev, ključna vsebina koalicijske pogodbe, v delu, ki se bo nanašal na gospodarstvo in področja, ki na delodajalce neposredno ali posredno vplivajo.

Preberite več