Protestno pismo predsedniku Vlade RS

Gospodarska združenja (ZDS, GZS, TZS, OZS in ZDOPS), ki smo člani Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS), smo v znak protesta zaradi preštevilnih kršitev Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta na predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba naslovila protestno pismo. V pismu poudarjamo, da je najbolj eklatanten primer kršenja obravnavanje in sprejemanje zakonodajnih predlogov na Vladi RS in v Državnem zboru RS povsem mimo ESS. V protestnem pismu smo zapisali ključne probleme, s katerimi se v ESS soočamo socialni partnerji na strani delodajalcev. Način in odnos, kot ga predstavniki Vlade RS kažejo do socialnega dialoga, je povsem nesprejemljiv in onemogoča kakršenkoli resen socialni dialog.

V primeru ESS gre za tripartitni organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije, ustanovljen z namenom obravnavanja strateških vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko, in drugih vprašanj, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev. Zakonodajne predloge z ekonomskega in socialnega področja, vključno s proračunskim memorandumom in državnim proračunom (3. člen Pravil ESS), mora obravnavati ESS. K spoštovanju Pravil ESS se je s svojim podpisom zavezala tudi Vlada RS.

Kljub navedenemu so v mandatu sedanje vlade šli mimo obravnave na ESS najmanj naslednji vladni predlogi predpisov:

  • Sprememba Zakona o izvajanju proračuna Republike Slovenije 2023 2024 – ZIPRS2324;
  • Zakon o ureditvi nekaterih vprašanj v zvezi z določenimi prekrški, storjenimi v času veljavnosti ukrepov zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID - 19;
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o duševnem zdravju;
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

Gospodarska združenja smo v pismu navedla še problematiko prisotnosti vladnih predstavnikov (članov in namestnikov ESS) na sejah ESS. Že v preteklosti smo bili ob obravnavi zakonskih predlogov zelo kritični, če vlada ni zagotovila prisotnosti resornega ministra - predlagatelja zakona in tudi če predstavnik tega ministrstva ni uradni član ESS. Žal se tudi v tem mandatu to zelo pogosto dogaja, prav tako se prepogosto dogaja, da vladna stran na sejah ESS ne zagotavlja sklepčnosti ali je le-ta na meji oziroma se tekom seje čaka na posamezne predstavnike vlade, kar po naši oceni kaže na odnos do ESS. Zato upravičeno dvomimo v iskreno željo Vlade RS po kakovostnem socialnem dialogu, iskanju kompromisov in doseganju čim širšega konsenza o predlaganih zakonodajnih rešitvah.

Predsednika vlade smo združenja v protestnem pismu pozvala, da se osebno udeleži prve naslednje seje ESS pred parlamentarnimi počitnicami, ki bo predvidoma 23. junija 2023. Od njega želimo, da pojasni, ali namerava Vlada Republike Slovenije v prihodnje spoštovati Pravila ESS, kar bi pomenilo: da bo Vlada RS zagotovila, da bo socialni dialog v okviru ESS potekal skladno s sprejetimi pravili o delovanju, da bo zagotovila pogoje za enakopravno obravnavo socialnih partnerjev v tem dialogu in da bo zagotovila pogoje, da bo socialni dialog dosegal svoj namen.

 

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV OBRTI IN PODJETNIKOV SLOVENIJE

Informativni obračun plač

Za vas smo pripravili priročne obrazce za obračun plače, obveznosti po podjemni pogodbi ali pogodbi o avtorskem delu, obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike in lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače/družbenike, ter obračun dohodka po pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela, sklenjeni z upokojencem.

Preverite obračun

Bodite na tekočem

Želite prejemati e-obvestila o izobraževanjih, ki jih organizira ZDS, in drugih pomembnih novostih?

Prijavite se na e-novice