marec 2024

februar 2024

09:00 - 11:30

WEBINAR: Disciplinski postopek po ZDR

Postopek disciplinske odgovornosti po ZDR in sodna prakso na tem področju❕
Z udeležbo prejmete publikacijo: vzorec pravilnika o ugotavljanju disciplinske odgovornosti, vzorec pisne seznanitve z očitanimi kršitvami in poziv k podaji izjave, vzorec zapisnika o izjavi delavca v postopku ugotavljanja disciplinske odgovornosti in vzorec sklepa o disciplinski odgovornosti delavca.

Preberite več
09:00 - 12:30

Postal sem zaupnik po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, kaj pa zdaj❔

Rok za vzpostavitev prijavnih poti se je iztekel!
Če ste bili določeni za zaupnika po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, Vas vabimo na seminar na katerem boste izvedeli, katere so vaše naloge in odgovornosti v zvezi z obravnavo prijave in zaščito prijavitelja ter se na konkretnih praktičnih primerih naučili, kako obravnavati prijavo.
NOVO❗

Preberite več
09:00 - 11:45

Poškodbe pri delu in odškodninski ali regresni zahtevki

Praktični pristop pri obravnavi poškodb pri delu in zavarovanju odgovornosti delodajalca ❗
Ko pride do poškodbe pri delu, mora delodajalec vedno računati, da bo prišlo do regresnega zahtevka, zato je zelo pomembno, kako bo postopal ob poškodbi.

Preberite več

januar 2024

09:00 - 10:15

WEBINAR: Novosti pri obračunavanju dohodkov iz zaposlitve v 2024

Vabimo vas na webinar o novostih pri obračunavanju dohodkov iz zaposlitve v 2024.
- Prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje
-Zakon o čezmejnem izvajanju storitev(ZČmiS-1)
-Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva
-Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Preberite več
09:00 - 13:00

WEBINAR: Davčni obračun DDPO za leto 2023

Na davčni obračun za leto 2023 se pravočasno pripravite!
Davčni obračun za davek od dohodkov pravnih oseb in obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto 2023 morajo davčni zavezanci predložiti davčnemu organu do 31. marca 2024.

Preberite več
09:00 - 11:00

WEBINAR: Obvezni zdravstveni prispevek – poročanje na REK-O obrazcu in ostale spremembe REK v 2024

Za izplačila plač, ki se nanašajo na obdobje od januar 2024 dalje morajo delodajalci za posamezne zaposlene obračunati in plačati obvezni zdravstveni prispevek (v nadaljevanju OZP). Obračun OZP je treba poročati na REK-O obrazcu. Na predavanju vas bomo seznanili z obveznostjo delodajalcev glede obračuna OZP in predstavili praktične primere poročanja plač za obdobje od januar 2024 dalje s poudarkom na pravilnem poročanju z upoštevanjem veljavne zakonodaje.
NOVO❗

Preberite več

december 2023

09:00 - 12:00

Direktiva poročanja podjetij o trajnosti: breme ali priložnost?

Poročanje podjetij se nanaša na pregled in poročanje o vplivu podjetja na okolje, družbo in upravljanje. Gre za prakso, pri kateri podjetja razkrivajo informacije o svojih trajnostnih dejavnostih in ukrepih, da bi se spopadla s podnebnimi spremembami, socialnimi vprašanji ter vprašanji upravljanja in etike.
NOVO❗

Preberite več