Možnost ukrepanja delodajalca ob ugotovljenih delavčevih kršitvah in neizpolnjevanju pričakovanj

Splošno o seminarju:

Delodajalci se pogosto srečujejo z izzivom, kako ukrepati v primeru ugotovitve, da delavci kršijo njihove obveznosti iz delovnega razmerja ali pa da ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov.

Vabimo vas, da se nam pridružite na seminarju, kjer bodo predstavljene vse možnosti, ki jih imajo delodajalci v teh primerih.

Mnenja preteklih udeležencev:

 • Super, da so bili primeri iz prakse.
 • Zelo zanimivo predavanje, ker je bilo veliko ponazoritev s praktičnimi primeri.

Ne spreglejte:

 • Predavatelj ima bogate izkušnje na področju urejanja delovnih razmerij in s tem povezanih sporov kot odvetnik in pred tem na različnih funkcijah v gospodarstvu.
 • Pri plačilu kotizacije upoštevajte popuste, ki se seštevajo:
  • dva ali več udeležencev - 10 % popust za vsakega udeleženca!
  • popust zgodnjih prijav: prijavite se do 31.8.2018 in izkoristite dodaten 10 % popust.
 • Ali vam razpisan termin ne ustreza? Pišite nam na e naslov info@zds.si, obvestili vas bom o novem terminu.
 • Morebitna vprašanja posredujte na info@zds.si najkasneje tri delovne dni pred izvedbo predavanja, odgovore boste izvedeli na predavanju.

Program:

9:00 – 13:00

Na seminarju bodo predstavljene vse možnosti, ki jih imajo delodajalci ob ugotovljenih kršitvah in neizpolnjevanju pričakovanj, vključno z možnostjo:

 • redne/izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitev,
 • odpovedi iz razloga nesposobnosti,
 • odpovedi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela,
 • izvedbe reorganizacije poslovanja in odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga,
 • zaposlovanja za določen čas in opravljanja dela na podlagi pogodb civilnega prava vključno z vsemi potrebnimi napotki glede:
  • postavitve sistema pravil in navodil glede načina dela in doseganja rezultatov
  • načina spremljanja dela in ugotavljanja kršitev
  • zavarovanja dokazov
  • presojanja teže kršitev/nesposobnosti

ter še posebej glede:

 • izvedbe postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi (opozorilo, vabilo na zagovor, zagovor, roki, ustrezna obrazložitev,…)
 • ugotavljanja in sankcioniranja alkoholiziranosti, neupravičenih odsotnosti z dela, zlorab bolniške odsotnosti
 • in zlorab v zvezi s povračilom stroškov za prevoz na delo
 • možnosti vključitve detektiva in omejitev njegovega delovanja
 • možnosti uveljavljanja odškodninske odgovornosti zoper delavca (povrnitev škode)

Odmor s pogostitvijo je predviden ob 10:30 uri.


Miha Šercer

Miha Šercer

Miha Šercer Odvetnik

Odvetnik Miha Šercer, z bogato prakso urejanja delovnih razmerij in s tem povezanih sporov kot odvetnik in pred tem na različnih funkcijah v gospodarstvu. Redno predava teme povezane z delovnimi razmerji in je avtor številnih publikacij s tega področja, vključno s knjigo Odpoved pogodbe o zaposlitvi in e-Komentarjem ZDR-1.

Projekti
Balance
Kampanja
Dan za punce
Pogajalska šola
Regijski center za dostojno delo Ljubljana
WIM 3
Partnerji
Adecco H.R.
Horus
Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
AJPES
Zlata nit - Dnevnik