Stališča

Združenje Delodajalcev Slovenije bo podpisalo socialni sporazum

Upravni odbor Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) je na 13. redni seji, ki je potekala 27.1.2015, obravnaval parafirani Socialni sporazum za obdobje 2015-2016, ki so ga socialni partnerji in vlada izpogajali 20. januarja letos. Upravni odbor ZDS je presojal vsebino socialnega sporazuma glede na zahteve delodajalcev, ki jih je ZDS septembra 2014 poslalo vladi v obliki Predloga socialnega sporazuma, in ocenil, da je vsebina izpogajanega socialnega sporazuma viden dosežek pri zagotavljanju ustreznih pogojev poslovanja in s tem primeren za podpis.

Preberite več

Madridska deklaracija

BUSINESSEUROPE, evropska konfederacija delodajalcev je sprejela madridsko deklaracijo z osrednjim sporočilom, da se trajno rast lahko doseže samo z večjo stabilnostjo.

Preberite več

Go for Growth - Agenda za Evropsko unijo v 2010-2014

4. februarja 2010 sta predsednik BUSINESSEUROPE, Jürgen R. Thumann in generalni direktor BUSINESSEUROPE, Philippe de Buck, v Bruslju na tiskovni konferenci predstavila dokument z naslovom »Go for Growth« - agenda za Evropsko unijo v 2010-2014, ki ga je pripravilo BUSINESSEUROPE v sodelovanju s svojimi člani.

Preberite več

Podpora BE elektronskemu izdajanju računov

ZDS je skupaj z BUSINESSEUROPE pozval k poenostavitvi uporabe elektronskega izdajanja računov – temelj Akcijskega načrta EU za boljšo regulacijo – ki bi letno lahko znižal stroške poslovanja za 18 milijard EUR.

Preberite več