Stališča

Zdravstveno reformo potrebujemo, vendar na drugačnih osnovah

Združenje delodajalcev Slovenije je 9. marca 2017 skupaj z ostalimi delodajalskimi in gospodarskimi asociacijami izpostavilo neprimernost predlagane zdravstvene reforme, ne-transparenten in nekorekten način priprave zakona in pogajanj, ki niso v skladu s Pravili Ekonomsko socialnega sveta ter ministrico za zdravje pozvalo k razmisleku o umiku predloga in začetku usklajevanj s socialnimi partnerji na argumentiranih osnovah. S tem sporočilom za javnost želimo še dodatno pojasniti in argumentirati naše zahteve.

Preberite več

Minimalna plača naj v letu 2017 ostane nespremenjena

Ekonomsko socialni svet bo v petek 20.1.2017 obravnaval redno letno uskladitev minimalne plače. Združenje delodajalcev Slovenije je stališča, da naj višina minimalne plače glede na lansko uskladitev (ko ni bila upoštevana negativna inflacija – deflacija) in dodatne dvige zaradi izključitve dodatkov, letos ostane nespremenjena. Z dodatnim dvigovanjem minimalne plače v Sloveniji zaposleni ne bodo pridobili (izračuni spodaj), medtem ko se stroški delodajalcev večajo z administrativnim odrejanjem države.

Preberite več

Združenje delodajalcev Slovenije ima velika pričakovanja do novih pravil delovanja ekonomsko socialnega sveta

V petek 9.12.2016 bodo na dnevnem redu seje Ekonomsko socialnega sveta končno obravnavana nova Pravila delovanja ESS. Združenje delodajalcev Slovenije se bo po polletnem neudeleževanju sej Ekonomsko socialnega sveta petkove seje udeležilo, do novih Pravil pa gojimo visoka pričakovanja, saj je njihov sprejem predpogoj za ponovno vzpostavitev socialnega dialoga v okviru ESS.

Preberite več

ZDS - Nova reforma trga dela 2016

Leta 2013 je bila v Sloveniji izvedena reforma trga dela, ki je temeljila na spremembah treh temeljnih zakonov s področja delovnega in socialnega prava – Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Preberite več