Stališča

Rebalans proračuna ne v škodo gospodarstvu!

Gospodarska združenja in zbornice, članice Ekonomsko socialnega sveta, nasprotujemo rebalansu proračuna, ki gre v škodo gospodarstvu. Hkrati pa izpostavljamo, da je ključnega pomena, da masa plač v sektorju država ne presega zastavljenih okvirjev v rebalansu ter da se omeji diskrecijske ukrepe na področju transferjev gospodinjstvom.

Preberite več

Nastopil je čas za izpolnitev obljub

Gospodarske zbornice in delodajalska združenja ponovno opozarjamo na zaostrene razmere, v katerih deluje gospodarstvo. Ključen razlog so previsoke cene električne energije, zaradi katerih slovensko gospodarstvo izgublja konkurenčno prednost na globalnih trgih,

Preberite več

Skupne pripombe delodajalcev na predlog pravilnika o poklicnih boleznih

Na ZDS smo v januarju skupaj z ostalimi predstavniki gospodarstva podali pripombe na Predlog novega Pravilnika o poklicnih boleznih, ki je bil socialnim partnerjem (oziroma delodajalcem) prvič predstavljen na Ekonomsko socialnem svetu (ESS). Zaradi tožbe ZSSS pri Mednarodni organizaciji dela (ILO) je namreč v teku postopek pomirjanja, v katerem sta Vlada RS in sindikati uskladili nov predlog Pravilnika. Sodelovanja delodajalske strani v tem postopku ni bilo, na ESS pa je bilo zavrnjeno (z argumentom narave postopka in rokov) tudi nadaljnje usklajevanje v delovni skupini.

Preberite več

Delodajalske organizacije ne podpiramo modela pomoči za energente

Delodajalske organizacije smo na predsednika vlade 5.12.2022 naslovile pismo, v katerem so izrazile skupno stališče, da modela pomoči za energente (zlasti električno energijo, pa tudi za zemeljski plin in tehnološko paro) podjetjem, kot izhaja iz Predloga Zakona o pomoči za gospodarstvo za omilitev posledic energetske krize, ne podpirajo. Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, ki je bila sprejeta 29.11. in začela veljati 30.11. žal ni dosegla svojega namena.

Preberite več

Znesek minimalne plače za leto 2023 bo znan v januarju 2023

Socialni partnerji so na izredni seji ESS 18.11.2022 nadaljevali z razpravo glede vladnih izhodišč za določitev in uskladitev zneska minimalne plače. Delodajalska in sindikalna stran sta še enkrat predstavili svoja stališča. Minister za delo Luka Mesec je po končanem posvetovanju napovedal, da se bo minimalna plača zvišala v januarju 2023, ob čemer bo upošteval vse z zakonom določene kriterije.

Preberite več

ZDS nasprotuje sporni izjavi, ki je ostala v noveli zakona o pomoči gospodarstvu in opozarja, da zaradi nje zakon ne bo imel učinka

Na Združenju delodajalcev Slovenije smo ostro nasprotovali določilu v noveli Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina (ki ga je včeraj potrdil Državni zbor), ki od potencialnih upravičencev za pomoč zahteva podpis izjave, da upravičenec cen svojih proizvodov/storitev, zaradi dviga cen elektrike in zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 %.

Preberite več